zalˇżek co to znaczy
Czym jest ZALˇŻEK. Medycyna różnozarodnikowych (a więc makrosporangium), gdzie rozwijają się.

Czy pomocne?

Co to jest ZALˇŻEK

Definicja z ang. ZALŻEK, z niem. ZALŻEK.

Co oznacza: - u roślin nasiennych: twór homologiczny zarodni paproci różnozarodnikowych (a więc makrosporangium), gdzie rozwijają się makrospory, gametofit żeński a następnie gameta żeńska (u nagonasiennych zwykle 2 gamety żeńskie); otoczony jedną albo dwiema osłonkami; po zapłodnieniu z. przekształca się w nasiono. U nagonasiennych z. znajdują się na powierzchni → owocolistka, z kolei u okrytonasiennych wewnątrz → słupka.

Czym jest ZALˇŻEK znaczenie na Słownik na Z .