zanercze co to znaczy
Czym jest ZANERCZE. Medycyna kształtu narząd wydalniczy (→ nerki), funkcjonujący u wszystkich.

Czy pomocne?

Co to jest ZANERCZE

Definicja z ang. ZANERCZE, z niem. ZANERCZE.

Co oznacza: (nerka ostateczna, metanephros) - parzysty, fasolowatego kształtu narząd wydalniczy (→ nerki), funkcjonujący u wszystkich dorosłych owodniowców. Ma budowę nieczłonowaną i swoje kanały wyprowadzające, a więc moczowody (→ przewód Müllera jest zachowany tylko u samic, gdzie pełni funkcję jajowodu, z kolei → przewód Wolffa występuje tylko u samców, gdzie pełni funkcję nasieniowodu). Podstawową jednostką funkcjonalną z. jest → nefron. Każdy nefron zaczyna się → ciałkiem nerkowym, przechodzącym w kanalik kręty pierwszego rzędu; kolejnym odcinkiem jest pętla Henlego, a ostatnim - kanalik kręty drugiego rzędu uchodzący do cewki zbiorczej nerki. Ciałka nerkowe i kanaliki kręte tworzą korową część nerki. Wewnętrzną część nerki tworzą ramiona pętli Henlego i cewki zbiorcze. Z. ssaków jest w mniejszym albo większym stopniu podzielone anatomicznie na płaty nerkowe; każdy płat zawiera część rdzenną w formie piramidy nerkowej i część korową. Wierzchołek piramidy, skierowany ku wnętrzu nerki, zakończony jest brodawką nerkową wciśniętą w światło miedniczki nerkowej. Na powierzchni brodawki do miedniczki uchodzą cewki zbiorcze nerki. Z miedniczki nerkowej mocz spływa do moczowodu.

Czym jest ZANERCZE znaczenie na Słownik na Z .