naturalnego środowka co to znaczy
Czym jest ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO. Medycyna czynników pogarszających fizyczne.

Czy pomocne?

Co to jest ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Definicja z ang. ENVIRONMENTAL POLLUTION, z niem. UMWELTVERSCHMUTZUNG.

Co oznacza: - wprowadzanie do mórz, wód słodkich, powietrza i gleby czynników pogarszających fizyczne, chemiczne albo biologiczne właściwości tych środowisk. Zanieczyszczenie wód i gleb następuje najczęściej poprzez wprowadzenie do rzek, jezior albo oceanów rozmaitych odpadów stałych (na przykład poprzemysłowych, pokopalnianych) i ścieków pochodzących z przemysłu, rolnictwa albo gospodarki komunalnej. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi zanieczyszczenie mórz ropą naftową z powodu przypadkowych wycieków w trakcie katastrof statków. Kluczową powodem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel, torf. W rezultacie do atmosfery trafiają duże ilości dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków siarki i azotu. Zobacz smog, kwaśne deszcze, sukces cieplarniany.

Czym jest ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO znaczenie na Słownik na Z .