zapylenie co to znaczy
Czym jest ZAPYLENIE. Medycyna kwiatu na część żeńską, poprzedzające zapłodnienie. U roślin.

Czy pomocne?

Co to jest ZAPYLENIE

Definicja z ang. pollination, z niem. Bestäubung.

Co oznacza: - u roślin nasiennych: przeniesienie pyłku z męskiej części kwiatu na część żeńską, poprzedzające zapłodnienie. U roślin okrytozalążkowych zapylane jest znamię słupka, u nagozalążkowych - okienko zalążka. Pyłek jest przenoszony poprzez wiatr (wiatropylność), wodę (wodopylność) albo zwierzęta (zoogamia); spośród zwierząt - najczęściej poprzez owady (owadopylność). W okresie ok. z. jądro komórki generatywnej pyłku dzieli się na dwa jądra plemnikowe (→ podwójne zapłodnienie). Po z., pod wpływem substancji wydzielanych poprzez żeńską część kwiatu, ziarno pyłku wytwarza łagiewkę pyłkową.

Czym jest ZAPYLENIE znaczenie na Słownik na Z .