wzór zębowy co to znaczy
Czym jest ZĘBOWY WZÓR. Medycyna cztery zasadnicze typy zębów stałych: siekacze, kły, przedtrzonowce.

Czy pomocne?

Co to jest ZĘBOWY WZÓR

Definicja z ang. dental MODEL, z niem. dental-Modell.

Co oznacza: - u ssaków: w związku z → heterodontyzmem wyróżnia się cztery zasadnicze typy zębów stałych: siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. Dla danego gatunku liczba zębów jest stała i daje się zapisać w formie wzoru, którego licznik opisuje zęby połowy górnej szczęki, z kolei mianownik - liczbę zębów połowy żuchwy. Na przykład dla człowieka: 2123 2123 znaczy, iż zarówno w szczęce górnej, jak i w żuchwie występują odpowiednio: po dwa siekacze, jednym kle, dwa przedtrzonowce i dwa trzonowce.

Czym jest ZĘBOWY WZÓR znaczenie na Słownik na Z .