życie co to znaczy
Czym jest ŻYCIE. Medycyna jednak nie sposób określić jego istoty. Znane na Ziemi formy ż. łączy ich.

Czy pomocne?

Co to jest ŻYCIE

Definicja z ang. LIFE, z niem. LEBEN.

Co oznacza: - zjawisko, któremu można przypisać szereg atrybutów, jednak nie sposób określić jego istoty. Znane na Ziemi formy ż. łączy ich chemiczna natura (współobecność białek i kwasów nukleinowych), samoorganizacja, samopowtarzalność, umiejętność do powielania się (rozmnażania), istnienie systemów samoregulacyjnych przejawiających się przez metabolizm; organizacja i struktura każdej żywej substancji jest zakodowana w kwasach nukleinowych (→ kod genetyczny). Każda znana forma ż. ma strukturę komórkową - żywym organizmem jest lub pojedyncza komórka, lub samoregulujący się zespół komórek fizycznie połączonych.

Czym jest ŻYCIE znaczenie na Słownik na Z .