kanały jonowe komórki sitowe co to znaczy
Kanały Jonowe, Komórki Sitowe, Kod Genetyczny, Kwiat U Roślin Okrytozalˇżkowych, Kretynizm, Kora.

Medycyna K

 • Co to jest Ujemny Katalizator Definicja zobacz inhibicja
 • Co to jest Kinetosom Definicja zobacz wić
 • Co to jest Kolanko Definicja u traw: zgrubiały węzeł łodygi
 • Co to jest Kowadełko Definicja zobacz kostki słuchowe
 • Co to jest Kotylozaury Definicja zobacz gady
 • Co to jest Krzew Definicja zobacz rośliny drzewiaste
 • Co to jest Smakowe Kubki Definicja zobacz smak
 • Co to jest Księgi Definicja zobacz żołądek przeżuwaczy
 • Co to jest Koncha Definicja zobacz muszla
 • Co to jest Kryptofity Definicja zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest Krzewinka Definicja zobacz rośliny drzewiaste
 • Co to jest Rośliny Kwiatowe Definicja zobacz rośliny kwiatowe
 • Co to jest Kambr Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Karpogonium Definicja zobacz krasnorosty
 • Co to jest Enzymatycznej Reakcji Kinetyka Definicja zobacz Michaelisa stała
 • Co to jest Knidoblasty Definicja knidocysty) - zobacz parzydełka
 • Co to jest Australijska Kolczatka Definicja zobacz stekowce
 • Co to jest Tkanka Kostna Definicja zobacz kość
 • Co to jest Kreda Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Cykl Krebsa Definicja cykl kwasu cytrynowego) - zobacz cykl Krebsa
 • Co to jest Okołozalˇżniowy Kwiat Definicja zobacz słupek
 • Co to jest Geny Kumulatywne Definicja zobacz poligeny, cechy ilościowe
 • Co to jest Katarobionty Definicja tlenu, na przykład kiełż zdrojowy, pstrąg potokowy, głowacze
 • Co to jest Katastrofizm Definicja zobacz kataklizmów teoria
 • Co to jest Kation Definicja jon nieujemny; na przykład K+, Ca2+, Fe3+. Zobacz anion
 • Co to jest Somatyczne Komórki Definicja biorących bezpośredniego udziału w rozmnażaniu, w odróżnieniu do komórek generatywnych
 • Co to jest Włókna Klejodajne Definicja podstawowe włókna tkanki łącznej; zbudowane z → kolagenu
 • Co to jest Kariologia Definicja dział → cytologii zajmujący się budową i funkcjonowaniem jądra komórkowego
 • Co to jest Karposporofit Definicja zobacz krasnorosty
 • Co to jest Konformacja Definicja przestrzenne ukształtowanie cząsteczki chemicznej
 • Co to jest Rośliny Kalcyfilne Definicja a nie znoszące gleb kwaśnych, na przykład obuwik, wilcza jagoda
 • Co to jest Karotenoidy Definicja grupa pochodnych izoprenu obejmująca → karoteny i → ksantofile
 • Co to jest Kifoza Definicja i krzyżowym; takie wygięcie w innych odcinkach kręgosłupa jest zjawiskiem patologiczym
 • Co to jest Kolateralny Definicja biegną równolegle obok siebie, nie przenikając się ani nie otaczając. Zobacz wiązka przewodząca
 • Co to jest Katalizator Definicja reakcji. Sam nie ulega w takich reakcjach żadnym przemianom i może być użyty ponownie. W potocznym
 • Co to jest Kambium Definicja korzenia. Buduje wtórne ciało rośliny poprzez odkładanie łyka wtórnego na zewnątrz i drewna
 • Co to jest Kaloria Definicja potrzebna do podniesienia temperatury 1 grama wody o 1sssssC. W badaniach metabolicznych stosowana
 • Co to jest Karbamylofosforan Definicja syntezie zasad purynowych i pirymidynowych
 • Co to jest Karapaks Definicja 1. u żółwi: grzbietowa część pancerza; 2. u skorupiaków: pancerz okrywający głowotułów
 • Co to jest Kręte Kanaliki Definicja kanaliki nerkowe) - zobacz nefron, zanercze
 • Co to jest Kangury Definicja zobacz torbacze
 • Co to jest Era Kenozoiczna Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Kapacytacja Definicja zapłodnienia. Zespół zmian, jakie zachodzą w plemniku pod wpływem substancji obecnych w drogach
 • Co to jest Kapilarność Definicja zobacz włoskowatość
 • Co to jest Kalcytonina Definicja przytarczyczne. Tylko u ssaków k. jest produkowana poprzez tak zwany komórki C tarczycy. Skutkuje
 • Co to jest Keratyna Definicja bogate w cysteinę, trwałe chemicznie. Występuje w nabłonkach, w szczególności w naskórku, włosach
 • Co to jest Czynnik Kancerogenny Definicja karcynogen) - zobacz czynnik rakotwórczy
 • Co to jest Kanibalizm Definicja w szczególności bezkręgowców. Może być interpretowane jako jeden z czynników regulujących
 • Co to jest Kalus Definicja merystematyczny (twórczy) i intensywnie się dzielą tworząc k. Tworzy się również na powierzchni
 • Co to jest Kaliptra Definicja
 • Co to jest Kał Definicja odżywczych w przewodzie pokarmowym, przeznaczone do usunięcia z organizmu. Barwa k. zależy od
 • Co to jest Somatyczna Kariokineza Definicja zobacz mitoza
 • Co to jest Karbon Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Kariolimfa Definicja substancja koloidowa wypełniająca wolne przestrzenie pomiędzy nićmi chromatynowymi. Zawiera sporo
 • Co to jest Ryby Katadromiczne Definicja spędzające większość życia w wodach słodkich. W Polsce k.r. jest węgorz - wędruje na tarło do Morza
 • Co to jest Kariotyp Definicja to w okresie maksymalnej kondensacji chromatyny; obejmuje liczbę chromosomów i ich morfologię
 • Co to jest Karłowatość Definicja gatunku. K. może być spowodowana czynnikami dziedzicznymi (karłowate odmiany roślin ozdobnych
 • Co to jest Karpologia Definicja dział botaniki zajmujący się badaniem budowy i rozwoju nasion i owoców
 • Co to jest Redukcyjna Kariokineza Definicja zobacz mejoza
 • Co to jest Kariogamia Definicja zapłodnienia. Zobacz również plazmogamia
 • Co to jest Karcynogen Definicja zobacz czynnik rakotwórczy
 • Co to jest Kataliza Definicja nie ulegającej w tej reakcji przemianom. Działanie enzymów jest odpowiednikiem k. zachodzącej
 • Co to jest Kawior Definicja potocznie → ikra jesiotra (k. czarny) albo łososia lub troci (k. czerwony
 • Co to jest Katalaza Definicja cząsteczkowego z nadtlenku wodoru. Występuje powszechnie u organizmów tlenowych, w tym u bakterii
 • Co to jest Karoteny Definicja węglowodorami (tzn. nie zawierają tlenu), występują u roślin i sinic; u roślin występują w
 • Co to jest Kinazy Definicja związku chemicznego na inny. Część k. jest aktywowana poprzez cAMP albo wapń
 • Co to jest Kinetyna Definicja mogąca powstać z przemian DNA
 • Co to jest Kininy Definicja zobacz cytokininy
 • Co to jest Kimograf Definicja taki sposób, iż zmiany długości mięśnia (skurcze) mogą być zapisane w formie krzywej na powierzchni
 • Co to jest Klonowanie Definicja udziału procesu płciowego. K. służy uzyskiwaniu osobników o ściśle określonych cechach, korzystnych
 • Co to jest Piersiowa Klatka Definicja również płuca; osłonięta poprzez żebra. U ssaków oddzielona od jamy brzusznej poprzez przeponę
 • Co to jest Kiełek Definicja utworzone uprzednio w nasieniu: → radykula, → hypokotyl i → liścienie
 • Co to jest Kinetochor Definicja do chromosomu przyczepione jest wrzeciono kariokinetyczne
 • Co to jest Kleszcze Definicja końcowe człony → nogogłaszczek u pajęczaków; 3. (Ixodida) zewnętrzne pasożyty kręgowców należące
 • Co to jest Zespół Klinefeltera Definicja aneuploidalność o → kariotypie XXY albo XXXY). Niepłodność, zaburzenia charakterologiczne
 • Co to jest Klimakterium Definicja rozrodczego w rozwoju osobniczym; moment stopniowego zaniku funkcji jajników, aż do wystąpienia
 • Co to jest Ketozy Definicja dwuhydroksyacetonu (cukru trzywęglowego) poprzez następne przedłużanie łańcucha o jeden atom węgla
 • Co to jest Kloaka Definicja ptaków i stekowców. Do k. uchodzą przewody płciowe (nasieniowody albo jajowody) i moczowody
 • Co to jest Klejnotki Definicja zobacz eugleniny
 • Co to jest Kielich Definicja zielonych, liściopodobnych organów. Stanowi okrywę rozwijającego się pąka
 • Co to jest Potyliczny Kłykieć Definicja połączenia pomiędzy czaszką i kręgosłupem. U płazów i ssaków występują dwa k.p., u gadów i ptaków
 • Co to jest Koenzym Definicja enzymatycznym. Większość enzymów wykazuje umiejętność katalizowania reakcji chemicznych dopiero w
 • Co to jest Koagulacja Definicja w roztworach koloidowych: wytrącanie etapy rozproszonej, a więc przechodzenie zolu w żel
 • Co to jest Kłodzina Definicja grubości, bez odgałęzień, z pióropuszem liści na szczycie
 • Co to jest Koleoptyl Definicja wierzchołkowy z zawiązkami liści. Po kiełkowaniu ziarniaka k. rośnie poprzez jakiś czas razem z
 • Co to jest Kodon Definicja zakończenia → translacji (kodony nonsensowne ), każdy k. jest komplementarny do odpowiedniej trójki
 • Co to jest Kolchicyna Definicja mikrotubul, a tym samym dezorganizację wrzeciona kariokinetycznego w metafazie; nie oddziałuje na
 • Co to jest Nonsensowny Kodon Definicja kodon stop ) - zobacz kod genetyczny
 • Co to jest Kłos Definicja dojrzewającymi najpierw w dolnej, a później w górnej części kwiatostanu. W przeciwieństwie od grona
 • Co to jest Prˇtki Kocha Definicja bakterie powodujące gruźlicę u człowieka. Zobacz pałeczki
 • Co to jest Nerkowy Kłębuszek Definicja tłoczona jest krew przez tętnicę nerkową i tętniczki. Przesącz krwi przenikający z naczyń k.n. do
 • Co to jest Kolonizacja Definicja zajmowanych. O k. mówi się, gdy w nowym miejscu nastąpiło osiedlenie i rozwój do wieku rozrodczego
 • Co to jest Komórka Kokoidalna Definicja u bakterii, sinic i jednokomórkowych glonów: komórka o kształcie kulistym albo elipsoidalnym
 • Co to jest Q Koenzym Definicja zobacz ubichinon
 • Co to jest Komensalizm Definicja przynoszącego korzyść jednemu z nich bez szkody (ani także korzyści) dla drugiego, na przykład żuk
 • Co to jest Słuchowa Kolumienka Definicja u płazów, gadów i ptaków: jedyna kostka słuchowa; jest homologiczna strzemiączku ssaków
 • Co to jest Kofeina Definicja przyrost stężenia cAMP
 • Co to jest Kolagen Definicja skleroproteidów. Jest bardzo wytrzymały mechanicznie (odporność na rozciąganie zbliżona do stali
 • Co to jest Komórki Kołnierzykowe Definicja zobacz choanocyty
 • Co to jest Przedroślowe Komórki Definicja skład ziarna pyłku u → roślin nagozalążkowych
 • Co to jest Pyłkowa Komora Definicja tkankę sporogenną (archespor), gdzie zachodzą podziały mejotyczne i powstają mikrospory, a z nich
 • Co to jest Płomykowe Komórki Definicja zobacz protonefrydium
 • Co to jest Kofaktor Definicja danym procesie, na przykład jedna z substancji biorących udział w reakcji enzymatycznej (lecz
 • Co to jest Kokaina Definicja skutkuje mocne pobudzenie części współczulnej autonomicznego układu nerwowego i ośrodkowego układu
 • Co to jest Wsobne Kojarzenie Definicja losowo wybrani przedstawiciele danej populacji. K.w. prowadzi do pomniejszenia zmienności populacji
 • Co to jest Losowe Kojarzenie Definicja skojarzenia z dowolnym osobnikiem płci przeciwnej
 • Co to jest Parzydełkowe Komórki Definicja zobacz parzydełka
 • Co to jest Białkowe Komórki Definicja przewodzące asymilatów, ale wspomagające komórki sitowe przez dostarczanie im substancji odżywczych
 • Co to jest Wegetatywna Komórka Definicja po zapyleniu wyrastająca w łagiewkę pyłkową; 2. ustalenie dowolnej komórki ciała, nie biorącej
 • Co to jest Sertoliego Komórki Definicja zobacz jądro
 • Co to jest Centralna Komórka Definicja woreczka zalążkowego) - zobacz woreczek zaląż-kowy
 • Co to jest Przyrurkowe Komórki Definicja rurek sitowych, jest to powstające z powodu podziału tych samych co one komórek merystematycznych
 • Co to jest Eukariotyczna Komórka Definicja oddzielony od cytoplazmy systemem błon. W skład k.e. wchodzi zawsze siateczka śródplazmatyczna
 • Co to jest Leydiga Komórki Definicja zobacz jądro
 • Co to jest Macierzysta Komórka Definicja sporogennej pylnika (k.m. mikrospor), wchodząca w podział mejotyczny. Zobacz archespor
 • Co to jest Okładzinowe Komórki Definicja zagłębieniach błony śluzowej (dołkach żołądkowych). Wydzielają ogromne ilości kwasu solnego, przy
 • Co to jest Olbrzymie Komórki Definicja stronach jelita, zbierające wydaliny z jamy ciała (pseudocelomy) i uchodzące wspólnym kanałem na
 • Co to jest Komórczak Definicja komórkowego bez podziałów cytoplazmy; na przykład orzęski, a również liczne inne pierwotniaki i
 • Co to jest Płciowego Szlaku Komórka Definicja wiadomo, iż z powodu ich podziałów albo podziałów któregoś z potomnych pokoleń komórki powstaną
 • Co to jest Kompartmenty Definicja wystepujące w środowisku wewnątrzkomórkowym dzięki obecności siateczki śródplazmatycznej i innych
 • Co to jest Teoria Komórkowa Definicja 1840, głosząca, iż wszystkie organizmy roślinne i zwierzęce zbudowane są z komórek, które
 • Co to jest Solne Komórki Definicja udział w osmoregulacji; w wodzie słodkiej aktywnie pobierają jony ze środowiska, w wodzie morskiej
 • Co to jest Konidia Definicja mitotycznych, egzogennie (zewnętrznie), regularnie na końcach szczególnych strzępek, zwanych
 • Co to jest Genów Komplementacja Definicja organizmie występują odpowiednie niealleliczne geny dominujące, których produkty uzupełniają się
 • Co to jest Rośliny Kompasowe Definicja chronić je przed przegrzaniem; na przykład sałata kompasowa, której liście ustawione są w jednej
 • Co to jest Konchiolina Definicja małży; jest substancją bardzo odporną chemicznie i sprężystą; przy rozkurczu mięśni zamykających
 • Co to jest Wtórna Kora Definicja wtórną. Nazwą k.w. określa się wszystkie komórki leżące na zewnątrz od → kambium, a zatem perydermę
 • Co to jest Konserwanty Definicja przed atakiem ze strony bakterii, drożdży, pleśni i tak dalej, na przykład benzoesan sodu, ocet
 • Co to jest Organizm Koprofilny Definicja grzyb trawiący celulozę zawartą w odchodach zwierząt roślinożernych
 • Co to jest Konwergencja Definicja podobieństwa warunków środowiskowych (na przykład pokrój ciała ryb, ichtiozaurów i waleni); 2
 • Co to jest Konwekcja Definicja Cieplejsza część płynu (gazu) ochładza się i opada, a chłodniejsza ogrzewa się i unosi
 • Co to jest Koprofagi Definicja trawożernych, na przykład żuk gnojowy
 • Co to jest Konsumenci Definicja odżywiające się innymi organizmami - producentami (na przykład roślinami) albo innymi konsumentami
 • Co to jest Kończyny Definicja kręgowców wodnych) albo odnóża palczaste (u czworonogów). K. tych ostatnich wywodzą się z płetw
 • Co to jest Koracidium Definicja biernie dostaje się do żywiciela pośredniego
 • Co to jest Kopulacja Definicja osobników hermafrodytycznych) w akcie płciowym, umożliwiające zapłodnienie komórki jajowej prze
 • Co to jest Koprolity Definicja dostarczają informacji o budowie układu pokarmowego i pożywieniu wymarłych zwierząt
 • Co to jest Korkowacenie Definicja suberynę. Zachodzi w komórkach korka, śródskórni, w niektórych strukturach wydzielniczych i w
 • Co to jest Kortykotropina Definicja ACTH) - zobacz adrenokortykotropowy hormon
 • Co to jest Boczny Korzeń Definicja korzeń rozwijający się z → perycyklu (okolnicy) korzenia głównego
 • Co to jest Zbita Kość Definicja nasad, a również wszystkie powierzchnie kości płaskich. Blaszki kostne nie tworzą beleczek, ale →
 • Co to jest Korek Definicja roślinnych, przyrastających na grubość; stanowi zewnętrzny, najgrubszy pokład → perydermy
 • Co to jest Korzenionóżki Definicja obejmująca formy wytwarzające → nibynóżki; odpowiada mniej więcej typowi zarodziowych
 • Co to jest Jelitowe Kosmki Definicja cienkiego u ptaków i ssaków. Wnętrze kosmka zawiera tkankę łączną, naczynia krwionośne i
 • Co to jest Korkowica Definicja zobacz peryderma, korek, fellogen, korkowacenie
 • Co to jest Kosarze Definicja cienkie nogi, z kolei odwłok połączony bardzo szeroką nasadą z głowotułowiem (całe ciało sprawia
 • Co to jest Korona Definicja wolnych, jak na przykład u jabłoni, zrosłych w nasadzie, jak na przykład u przetacznika, albo
 • Co to jest Kortykoidy Definicja grupie tej wyróżnia się mineralokortykoidy, glikokortykoidy i androgeny
 • Co to jest Korelacja Definicja występowanie skrzydeł ptaków jest skorelowane z wzmocnieniem kości i mięśni klatki piersiowej
 • Co to jest Kulszowa Kość Definicja zobacz miednicowy pas
 • Co to jest Krucza Kość Definicja tworzy powierzchnię stawową łączącą kręgosłup z płetwą piersiową (u ryb) albo mostek z kością
 • Co to jest Zębowa Kość Definicja czworonogów. Jest pozostałością po dolnym ramieniu tak zwany 0 łuku skrzelowego (łuku
 • Co to jest Skoblowa Kość Definicja u meandrowców i kotylozaurów
 • Co to jest Kwadratowa Kość Definicja ssaków przekształcona w kowadełko (→ kostki słuchowe). Homologiczna z górnym ramieniem I łuku
 • Co to jest Szczękowa Kość Definicja Jest pozostałością po górnym ramieniu tak zwany 0 łuku skrzelowego (łuku premandibularnego). U
 • Co to jest Ogonowa Kość Definicja Występuje u płazów ogonowych, ptaków, małp człekokształtnych i człowieka
 • Co to jest Łonowa Kość Definicja zobacz miednicowy pas
 • Co to jest Biodrowa Kość Definicja zobacz miednicowy pas
 • Co to jest Kreacjonizm Definicja i wymarłe, zostały stworzone poprzez Boga drogą jednorazowego aktu i nie ulegały przemianom
 • Co to jest Kość Definicja substancji międzykomórkowej poprzez sole mineralne, w szczególności wapnia i magnezu. Zawiera trzy
 • Co to jest Zdewastowany Krajobraz Definicja zaburzonymi zależnościami pomiędzy elementami środowiska nieożywionego i biocenozami. W razie
 • Co to jest Skrzelowy Kosz Definicja szparami skrzelowymi; pełni równocześnie funkcje pokarmowe i oddechowe. Na powierzchni silnie
 • Co to jest Kresomózgowie Definicja półkulom mózgowym. Z k. powstaje między innymi → kora mózgowa i podkorowe skupiska neuronów: ciało
 • Co to jest Kriobionty Definicja słoneczne i mroźne; wybrane wrotki, nicienie, skoczogonki, muchówki i liczne gatunki glonów
 • Co to jest Krętki Definicja dzięki specyficznych, wewnętrznych rzęsek; wolno żyjące w wodach słodkich i słonych lub symbionty
 • Co to jest Krokodyle Definicja wodnym. Serce czterojamiste. Klatka piersiowa i jama brzuszna rozdzielone błoną przypominającą
 • Co to jest Krtań Definicja z → tchawicą, zbudowany z chrząstek i mięśni; mieści w sobie struny głosowe; od tyłu przechodzi w
 • Co to jest Kręgi Definicja Typowy k. jest zbudowany z trzonu i łuku rdzeniowego otaczających otwór kręgowy i z wyrostków
 • Co to jest Krustekdyzon Definicja gruczole przedtułowiowym (protorakalnym
 • Co to jest Wsteczna Krzyżówka Definicja pokolenia mieszańców z jedną z form rodzicielskich. Zobacz heterozygota
 • Co to jest Krew Definicja krwionośnych, z kolei u bezkręgowców przeważnie krążąca pomiędzy naczyniami, sercem i
 • Co to jest Królestwo Definicja organizmy dzielono na dwa k.: rośliny i zwierzęta. W nowych systemach wyróżnia się większą liczbę
 • Co to jest Deszcze Kwaśne Definicja atmosfery tlenków siarki (w szczególności SO₂) i azotu. Dwutlenek siarki powstaje z powodu spalania
 • Co to jest Narzˇdy Krwiotwórcze Definicja czerwone krwinki i granulocyty), → śledziona i węzły chłonne (→ chłonne węzły), gdzie powstają
 • Co to jest Układ Krwionośny Definicja u bezkręgowców). Jako wolne przestrzenie (światła naczyń i zatok) funkcjonują pozostałości
 • Co to jest Krzemionka Definicja skórce łodygi skrzypów i w skórce liści traw. Poza organizmami k. jest kluczowym składnikiem
 • Co to jest Wrotne Krˇżenie Definicja żyłę, która znów rozpada się na sieć naczyń włosowatych; również te naczynia zbierają się w żyłę
 • Co to jest Gaussa Krzywa Definicja przybliżeniem zmienności natężenia danej cechy w naturalnej populacji
 • Co to jest Materii Krˇżenie Definicja jak i organizmu tkankowego albo ekosystemu. We wszystkich sytuacjach pomiędzy organizmami i
 • Co to jest Ksantofile Definicja ketonowej -C = = O. Występują powszechnie w roślinach, w szczególności w → chromoplastach
 • Co to jest Reakcja Ksantoproteinowa Definicja przebarwieniu białka pod wpływem stężonego kwasu azotowego. Zabarwienie spowodowane jest reakcją
 • Co to jest Krzywica Definicja życia). Polega na zaburzeniach w mineralizacji kości, w szczególności na niedostatecznym odkładaniu
 • Co to jest Krˇżkopławy Definicja meduza. Jama chłonąco?trawiąca polipa ma 4 przegrody; stadium polipa nie zawsze występuje. Meduza
 • Co to jest Ślepota Kurza Definicja → rodopsyny (czerwieni wzrokowej) w pręcikach siatkówki. K.ś. jest związana z niedoborem witaminy
 • Co to jest Nukleinowe Kwasy Definicja zobacz DNA, RNA
 • Co to jest Pantotenowy Kwas Definicja składnik → koenzymu A; niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tkanki nerwowej i skóry. Symptomy
 • Co to jest Foliowy Kwas Definicja wytwarzaniu krwi i w biosyntezie aminokwasów, zasad azotowych i choliny. Symptomy niedoboru: anemia
 • Co to jest Kutyna Definicja roślin; ponadto w różnym stopniu przesyca (inkrustuje) zewnętrzne ściany komórkowe skórki
 • Co to jest Gruczoł Kuprowy Definicja rozprowadza na pióra; dlatego pióra nie są zwilżane poprzez wodę i mogą pełnić między innymi
 • Co to jest Nikotynowy Kwas Definicja procesach oddychania komórkowego. Symptomy niedoboru: pelagra (zapalenie skóry, biegunka, otępienie
 • Co to jest Moczowy Kwas Definicja powstaje z powodu katabolizmu → puryn. Jest substancją nierozpuszczalną w wodzie, wydalaną w formie
 • Co to jest Kupka Definicja regularnie osłonięte błoniastą, łuskowatą zawijką. Położenie k. i kształt k. i zawijek to istotne
 • Co to jest Hormon Kwitnienia Definicja zobacz florigen
 • Co to jest Kwiatostan Definicja rozgałęzienia pędu i rozmieszczenia kwiatów wyróżnia się typy k. Kwiaty mogą być rozmieszczone na
 • Co to jest Kokon Definicja być zbudowany z nici jedwabnych (na przykład u pająków i u poczwarek motyli) albo mieć postać
 • Co to jest Kostnoszkieletowe Definicja pokryte łuskami elastycznymi, szkielet silnie skostniały, kręgi dwuwklęsłe. Płetwa ogonowa
 • Co to jest Kły Definicja przedtrzonowcami. U drapieżnych służą do zabijania ofiary. Zobacz zębowy wzór
 • Co to jest Haversa Kanał Definicja zobacz Haversa kanał
 • Co to jest KWIAT U ROŚLIN NAGOZALˇŻKOWYCH Definicja wykształcony jako szyszka kwiatowa. Oś kwiatu jest wydłużona, a na niej spiralnie ułożone pręciki
 • Co to jest Naturalny Kauczuk Definicja pozyskiwana na skalę przemysłową drogą uprawy drzew. Chemicznie to jest mieszanina substancji
 • Co to jest Klimaks Definicja zwierząt na danym terenie; utrzymuje się stale, dopóki nie zmieni się klimat. Biocenozy klimaksowe
 • Co to jest Kodominacja Definicja dwa różne allele (albo więcej) wykazują dominację nad innym allelem. Jeżeli jednak obydwa allele
 • Co to jest Pierwotny Krajobraz Definicja skład k.p. mają pełną umiejętność do samoregulacji. Nie jest pewne, czy na lądach Ziemi występują
 • Co to jest Krótkopęd Definicja rozgałęziony. U wielu drzew i krzewów liście występują na k. osadzonych z boku na normalnym pędzie
 • Co to jest Stawowa Kość Definicja ssaków przekształcona w młoteczek. Homologiczna z dolnym ramieniem I łuku skrzelowego ryb
 • Co to jest Kserofity Definicja rośliny nasienne przystosowane do bytowania w warunkach małej dostępności wody. Przejawiają
 • Co to jest Prokariotyczna Komórka Definicja zawiera kompartmentów; brak wyodrębnionego jądra komórkowego; kolista cząsteczka DNA zwana →
 • Co to jest Kolba Definicja Występuje u niektórych jednoliściennych, na przykład u kukurydzy (jednopłciowy) i pałki wodnej
 • Co to jest Słuchowe Kostki Definicja skrzelowych. Przekazują drgania błony bębenkowej na słuchową część błędnika; dzięki ich ruchowi
 • Co to jest Gˇbczasta Kość Definicja Zawiera liczne wolne przestrzenie (jamki), gdzie znajduje się szpik kostny czerwony. Buduje k
 • Co to jest Kordaity Definicja miały typowy wzrost na grubość. Na łodygach występowały spiralnie ułożone, nie podzielone liście o
 • Co to jest Kauloidy Definicja morza: fragmenty mocnej, skórzastej plechy przypominające łodygi roślin lądowych. Wykazują znaczne
 • Co to jest Krzyżowanie Definicja powstają mieszańce (hybrydy). K. służące jest w hodowli roślin i zwierząt do otrzymywania
 • Co to jest Generatywna Komórka Definicja powstała z powodu podziału mikrospory na komórkę wegetatywną i mniejszą od niej k. g. K.g. dzieli
 • Co to jest Kosmówka Definicja łożyskowców k. jest odpowiedzialna za transport substancji pomiędzy płodem a organizmem matki
 • Co to jest Kala Definicja donovani, przenoszona poprzez muchówki odżywiające się krwią. Rozpowszechniona w Indiach i na
 • Co to jest Kohezja Definicja Waalsa). K. jest najsilniejsza w ciałach stałych, najmniejsza w gazach. Dzięki k. nie następuje
 • Co to jest Kiła Definicja Treponema pallidum). Przenoszona drogą płciową, przez uszkodzenia nabłonka; pierwszy symptom to
 • Co to jest Klon Definicja podziałów komórek, pączkowania lub poprzez podział albo fragmentację jednego organizmu
 • Co to jest Kolonia Definicja glonów, połączonych morfologicznie w jedną całość, stanowiącą normalną formę życiową tego gatunku
 • Co to jest Kręgowców Układ Krwionośny Definicja kręgowców oddychających skrzelami występuje serce o jednym przedsionku i jednej komorze; krew
 • Co to jest Kijanka Definicja pokrój i sporo rybich cech budowy: skrzela i szczeliny skrzelowe, ogon, brak przednich kończyn
 • Co to jest Synaptemalny Kompleks Definicja obszarze koniugujących chromosomów homologicznych; uważane jest, iż k.s. jest odpowiedzialny za
 • Co to jest Kutykula Definicja od zewnątrz nabłonek powierzchni ciała; stanowi izolację przed czynnikami chemicznymi i fizycznymi
 • Co to jest Karboksylacja Definicja dwutlenku węgla do związków organicznych z wykorzystaniem energii ATP, katalizowany poprzez enzymy
 • Co to jest Półkoliste Kanały Definicja przemieszczający się w zależności od ruchów głowy. Ruch płynu odbierany jest poprzez włoski
 • Co to jest Naczynia Krwionośne Definicja Wyróżnia się → tętnice (prowadzące krew z serca do → naczyń włosowatych narządów), → żyły (którymi
 • Co to jest Koralowce Definicja formie polipa. Do k. należą korale - organizmy kolonijne, mające wapienny albo rogowy szkielet
 • Co to jest Kolce Definicja wzmacniającą. W przeciwieństwie od → cierni powstają z płytko położonych tkanek i nie są połączone
 • Co to jest Naturalny Krajobraz Definicja funkcjonują; zachowane są właściwe dla danego terenu formy ukształtowania poziomego i pionowego i
 • Co to jest Kręgouste Definicja bezżuchwowców. Ciało wydłużone, cylindryczne, nagie. Narząd ruchu - płetwy nieparzyste (brak
 • Co to jest A Koenzym Definicja wit. B5) i grupę tiolową -SH. Aktywuje kwasy organiczne tworząc z nimi związki wysokoenergetyczne
 • Co to jest Przepustowe Komórki Definicja swoich ścianach jakichkolwiek substancji blokujących przepływ wody, co różni je od innych komórek
 • Co to jest Kręgowce Definicja współcześnie reprezentowane poprzez → kręgouste) i → ryby, → płazy, → gady, → ptaki i → ssaki
 • Co to jest Kalamity Definicja permu; miały pokrój drzewiasty, wysokość do 30 m, a dzięki silnemu przyrostowi wtórnemu ich łodyga
 • Co to jest Korzeń Definicja roślinę do podłoża i pobiera wodę razem z rozpuszczonymi w niej substancjami mineralnymi
 • Co to jest Kalcyferol Definicja wapniowych i fosforanowych z jelita i biorąca udział w procesie kostnienia (wspólnie z →
 • Co to jest Askorbinowy Kwas Definicja wchodząca w skład różnych → oksydoreduktaz. A.k. jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
 • Co to jest Tłuszczowe Kwasy Definicja występują w formie nierozgałęzionych łańcuchów o parzystej liczbie atomów węgla. K.t. o
 • Co to jest Organizmów Klasyfikacja Definicja gatunek, rodzaj, rodzina, rząd, klasa, gromada, typ) wedle zasadami systematyki. Najczęściej
 • Co to jest Kapsyd Definicja trakcie infekcji k. może wnikać do organizmu gospodarza wraz z kwasem nukleinowym wirusa (większość
 • Co to jest Koacerwaty Definicja samorzutnie w odpowiednich roztworach koloidowych. Na powierzchni k. samorzutnie wykształca się
 • Co to jest Kaulifloria Definicja gałęziach; u niektórych drzew tropikalnych, na przykład kakaowca. W Polsce zjawisko kauliflorii
 • Co to jest Zespół Kartagenera Definicja ruchu rzęsek w drogach oddechowych zalega śluz, co prowadzi do rozmaitych infekcji. U mężczyzn K.z
 • Co to jest Komórka Definicja strukturalną każdego organizmu. K. jest otoczona błoną komórkową stanowiącą jednocześnie barierę i
 • Co to jest Kosodrzewina Definicja około 1800 m n.p.m. w Tatrach, albo około 1600 m na Babiej Górze. Dominującą rośliną tego
 • Co to jest Kostołuskie Definicja chrzęstnym szkielecie, dobrze zachowanej strunie grzbietowej, beztrzonowych kręgach i
 • Co to jest KWIAT U ROŚLIN NASIENNYCH Definicja płciowego homologiczne → sporangiom - zalążki osadzone na owocolistkach (a więc makrosporofilach) i
 • Co to jest Komplementarność Definicja między dwoma łańcuchami DNA albo między DNA i → RNA, lub między fragmentami jednego łańcucha RNA
 • Co to jest Kˇdziołki Definicja odwłoku; są przekształconymi odnóżami; ich wydzielina (pajęczyna) jest substancją białkową tężejącą
 • Co to jest Kotka Definicja Na przykład u wierzb, topól, brzóz. Większość roślin wytwarzających ten typ kwiatostanu to
 • Co to jest Nadnerczy Kora Definicja hormon adrenokortykotropowy przysadki mózgowej. Wytwarza hormony sterydowe, na przykład aldosteron
 • Co to jest Kazeina Definicja rozpuszczalnej soli wapniowej. Wytrąca się w czystej postaci z powodu zakwaszenia, dlatego jest
 • Co to jest Karbhemoglobina Definicja węgla poprzez atom żelaza w pierścieniu hemowym. K. jest niezdolna do przyłączenia tlenu i nie może
 • Co to jest Krwi Krzepnięcie Definicja krwi z uszkodzonego naczynia. U kręgowców k.k. polega na powstawaniu skrzepu z białka → fibrynogenu
 • Co to jest Kutner Definicja srebrzysty połysk (na przykład u oliwnika, klonu srebrzystego, niektórych pięciorników); kluczową
 • Co to jest Pokarmu Wartość Kaloryczna Definicja jaka zostałaby uzyskana z powodu całkowitego spalenia tej substancji albo całkowitego utlenienia w
 • Co to jest Koniugacja Definicja wymieniają się haploidalnymi jądrami komórkowymi; nie prowadzi do powiększenia liczby osobników, a
 • Co to jest Kostnopromieniste Definicja częściowo skostniały szkielet i wolne części płetw rozpięte na kostnych promieniach skórnego
 • Co to jest Kopyta Definicja racice na III i IV palcu u świniowatych i jeleniowatych) i nieparzystokopytnych (na III palcu
 • Co to jest Kobalamina Definicja erytropoezy. Symptomy niedoboru: anemia złośliwa, uszkodzenie układu nerwowego. Występuje w mleku
 • Co to jest Kręgosłup Definicja zestawionych kręgów, przebiegająca od czaszki wzdłuż grzbietowej części ciała i kończąca się ogonem
 • Co to jest Pangamowy Kwas Definicja ważnego enzymu w cyklu Krebsa. Uczestniczy w biosyntezie kreatyny i w procesach metylacji związków
 • Co to jest Kiełkowanie Definicja przejściu zarodka zawartego w nasieniu z etapy spoczynku (→ anabiozy) w fazę aktywności
 • Co to jest Koszyczek Definicja kwiatostanowe. Kwiaty są bezszypułkowe, gęsto osadzone. Najstarsze są kwiaty brzeżne. W k. mogą
 • Co to jest Pierwotna Kora Definicja okolnicą (→ perycyklem); najgłębiej położoną warstwą k.p. jest → śródskórnia (endoderma). Większość
 • Co to jest Komórki Kamienne Definicja sklerenchymy), równowymiarowe albo podłużne, lecz nie o postaci włókien. Mają grube, silnie
 • Co to jest Bezkręgowców Układ Krwionośny Definicja również u niesporczaków, kielichowatych, szczecioszczękich i innych grup drobnych zwierząt. Może
 • Co to jest Plazmatyczne Komórki Definicja po serii podziałów z limfocytu B powstaje klon komórek przekształcających się w k.p. wydzielające
 • Co to jest Układ Koloidowy Definicja pośrednim pomiędzy prawdziwym roztworem i zawiesiną; średnica cząstek substancji rozproszonej
 • Co to jest Konkurencja Definicja polegające na walce o zasoby środowiska, których liczba nie jest w stanie zaspokoić potrzeb
 • Co to jest Kapilary Definicja stanowiące miejsce wymiany substancji pomiędzy krwią ( albo limfą) i tkankami. Ściany k. nie
 • Co to jest Teoria Kataklizmów Definicja oddzielone katastrofami o globalnym charakterze, niszczącymi między innymi organizmy żywe
 • Co to jest Koewolucja Definicja zrozumiałe dopiero w kontekście relacji z innym gatunkiem. Odpowiednikiem są powiązania pomiędzy
 • Co to jest Drukarz Kornik Definicja barwa ciemnobrunatna, długość ciała około 5 mm
 • Co to jest Gatunki Kosmopolityczne Definicja część kuli ziemskiej. W większości są eurybiontami (→ eurytopowe organizmy), na przykład wróbel
 • Co to jest Serologiczny Konflikt Definicja systemem grupowym → Rh. Może wystąpić tylko wówczas, gdy matka ma krew grupy Rh-, z kolei płód - Rh
 • Co to jest Choroba Kesonowa Definicja szybkiej zmiany ciśnienia z wysokiego na normalne (azot, uprzednio rozpuszczony we krwi, zostaje
 • Co to jest Krasnorosty Definicja prawie zawsze wielokomórkowe, o różnie ukształtowanych plechach. U większości skomplikowany cykl
 • Co to jest Karbaminohemoglobina Definicja pierścienia hemowego hemoglobiny nie jest przyłączony tlen, z kolei do jej łańcuchów białkowych
 • Co to jest Układ Krˇżenia Definicja limfatycznych i organów (serc) umożliwiających krążenie płynów ustrojowych (krwi i limfy). Zapewnia
 • Co to jest Kłˇcze Definicja gdy funkcjonuje jako organ przetrwalny (na przykład u paproci, u zawilca i tak dalej), albo
 • Co to jest Katabolizm Definicja skomplikowanych związków chemicznych do prostszych z wydzieleniem energii, która jest częściowo
 • Co to jest Kaloza Definicja celuloza), zdolny do silnego pęcznienia. Pod koniec sezonu wegetacyjnego pojawia się w → rurkach
 • Co to jest Testowa Krzyżówka Definicja homozygotą → recesywną mające na celu stwierdzenie, czy dany osobnik o dominujących cechach
 • Co to jest Ksylem Definicja transport wody i rozpuszczonych w niej substancji mineralnych z korzeni do innych organów rośliny
 • Co to jest Mózgowe Komory Definicja mózgowo?rdzeniowym. K. I i II (k. boczne) znajdują się w kresomózgowiu, k. III - w międzymózgowiu
 • Co to jest Skrzelowe Kieszonki Definicja położonych po obu stronach gardzieli. U ssaków z pierwszej kieszonki powstaje jama bębenkowa i
 • Co to jest Przybyszowy Korzeń Definicja zarodkowego (→ radykuli) ani → korzeniem bocznym. Mechanizm korzeniowy złożony z k.p. występuje
 • Co to jest Kastracja Definicja młodocianych uniemożliwia wykształcenie się cech płciowych. Jeżeli k. nastąpi po osiągnięciu
 • Co to jest Mózgowa Kora Definicja U ssaków silnie pofałdowana; u człowieka jest siedliskiem świadomości. Skupia również nadrzędne
 • Co to jest Kretynizm Definicja zaburzenia rozwojowe spowodowane niedoczynnością tarczycy (niedobór → tyroksyny). Preparaty
 • Co to jest KWIAT U ROŚLIN OKRYTOZALˇŻKOWYCH Definicja okwiatu (→ kielich i → korona), jeden albo dwa okółki pręcików i jeden okółek słupkowia. W
 • Co to jest Genetyczny Kod Definicja tłumaczenia z sekwencji nukleotydów RNA na sekwencję aminokwasów w łańcuchu białkowym w procesie →
 • Co to jest Sitowe Komórki Definicja wykorzystywane do transportu asymilatów. Mają cienkie ściany o licznych jamkach i gęstą cytoplazmę
 • Co to jest Jonowe Kanały Definicja przewodzenia jonów. Z uwagi na różną rozmiar otoczki hydratacyjnej poszczególne rodzaje jonów

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Kanały Jonowe, Komórki Sitowe, Kod Genetyczny, Kwiat U Roślin Okrytozalˇżkowych, Kretynizm, Kora Mózgowa, Kastracja, Korzeń Przybyszowy, Kieszonki Skrzelowe leczenie.

Medycyna Kanały Jonowe, Komórki Sitowe, Kod Genetyczny, Kwiat U lekarz.