radiologiczne błędy co to znaczy
Co znaczy Błędy Radiologiczne. Czym jest boku,z góry/, zapominanie o strukturach anatomicznych.

Czy pomocne?

Definicja Błędy Radiologiczne

Definicja z ang. Radiology errors, z niem. Radiologie-Fehler.

Co to znaczy: badanie tylko w jednej płaszczyźnie /zamiast z przodu,z boku,z góry/,
zapominanie o strukturach anatomicznych,
zapominanie o możliwości stworzenia artefaktów,
niepoprawne ustawienie filmu,lampy,pacjenta,
niewłaściwe dobranie parametrów dla pacjenta,
zdjęcie za ciemne:
zbyt wysokie parametry ekspozycji,
roztwór wywoływacza /za długie pozostawienie filmu,nadmierne stężenie,za wysoka temperatura/,
zdjęcie czarne:
naświetlenie filmu,
przekroczenie daty ważności filmu,

niepoprawne warunki przechowywania,
zdjęcie za jasne:
zbyt niskie parametry ekspozycji,
roztwór wywoływacza /za krótkie pozostawienie filmu,niedostateczne stężenie,za niska temperatura/,
za spora odległość między filmem a lampą,
mały kontrast:
za niskie parametry ekspozycji,
za wysokie szczytowe natężenie prądu,
za krótki czas wywoływania filmu,
nieostrość:
przemieszczenie się filmu,lampy,pacjenta,
wykonanie dwóch zdjęć na jednym filmie,
plamy /uszkodzenie emulsji/:
zagięcie filmu,
nadmierne zagryzienie,
ucisk palca,paznokcia radiologa,
charakterystyczne wzory:
błyskawica,drzewo /wyładowania elektrostatyczne/ ładunek osoby wykonującej zdjęcie albo powstały w momencie szybkiego wyjmowania zdjęcia z pudełka,
wzór folii ołowiowej /ustawienie filmu odwrotną stroną/,
sklejenie się filmów,zbyt mała liczba odczynników,za krótki czas płukania,pochlapanie odczynnikami,
siateczka /popękanie starej folii wzmacniającej/,


niepoprawne ustawienie pacjenta:
obcięcie obrazu (cone-out) /niecentralne ustawienie lampy/,
intensywny cień wtórny kręgosłupa szyjnego /zbyt doprzednie ustawienie głowy pacjenta/,
przejaśnienie w jamie ustnej wywołane obecnością powietrza /niedociśnięcie języka do podniebienia/,
pozostawienie protezy,aparatu ruchomego,łańcuszków,kolczyków /szyja,uszy,nos,język,wargi/,
nakładanie się zębów,skrócenie,wydłużenie /nieprostopadłe ustawienie lampy/,

Czym jest Błędy Radiologiczne znaczenie w Słownik na B .