devipasta co to znaczy
Co znaczy Devipasta. Czym jest wykorzystywaną w endodoncji do dewitalizacji miazgi zębowej w.

Czy pomocne?

Definicja Devipasta

Definicja z ang. Devipasta, z niem. Devipasta.

Co to znaczy: Wskazania do stosowania: DEVIPASTA jest bezarsenową pastą wykorzystywaną w endodoncji do dewitalizacji miazgi zębowej w mortalnych metodach leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi.
Skład:1g leku zawiera: substancje czynne: paraformaldahyd 450 mg, lidokaina 370 mg, substancje pomocnicze: liceryna, wata celulozowa.
Przeciwwskazania:nadwrażliwość na składniki leku. Sposobność biologicznego leczenia stanów zapalnych miazgi sposobem amputacji i ekstyrpacji przyżyciowej wyklucza celowość stosowania preparatu. Wykorzystywanie w czasie ciąży albo laktacji: Brak danych o bezpieczeństwie stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Dawkowanie i sposób podawania: Na odkrytą miazgę (w punkcie trepanacyjnym) nałożyć ok. 2-4 mg pasty jest to kuleczkę o średnicy 1,5-2 mm, zależnie od wielkości zęba. Nie należy obawiać się przedawkowania. Bezpośrednio na pastę połoożyć kuleczkę, waty, a następnie, bez ucisku, szczelny opatrunek tymczasowy, na przykład z cementu szkło-jonomerowego. Wkładka powinna pozostać w zębie 10-14 dni. Po 6-8 dniach preparat skutkuje martwicę miazgi, po dalszych 2-6 dniach następuje mumifikacja miazgi. Preparat należy stosować wyłącznie w razie braku możliwości leczenia stanów zapalnych miazgi sposobem amputacji i ekstyrpacji przyżyciowej. Działania niepożądane: Nie są znane. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku. Nie stosować leku przeterminowanego. Przedawkowanie: Nie dotyczy. Nie należy obawiać się przedawkowania. Właściwości farmakodynamiczne: Paraformaldehyd, będący wytworem polimeryzacji aldehydu mrówkowego, ulega w komorze zęba powolnej depolimeryzacji, w wyniku czego do miazgi przenikają stopniowo cząsteczki formaldehydu, powodując po 6-8 dniach całkowitą jej martwicę. Żywa tkanka pod wpływem formaldehydu ulega najpierw podrażnieniu, a później martwicy i mumifikacji; mechanizm postępuje powoli i łagodnie, stosunkowo stopniowej polimeryzacji paraformaldehydu w komorze zęba, co minimalizuje prawdopodobieństwo podrażnienia ozębnej. Zatem, prócz działania dewitalizującego, formaldehyd mumifikuje miazgę i wytwarza linię demarkacyjną na granicy ozębnej. Wykorzystywanie go skraca więc leczenie o tę wizytę, która ma na celu założenie środka mumifikującego. Wadą paraformaldehydu jest występowanie ataków bólu w momencie jego stosowania; dzięki zawartości silnego środka znieczulającego jest to iidokainy, który działa również z paraformaldehydem w dewitalizacji miazgi, lek po założeniu nie wywołuje bólu. Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym z grupy pochodnych amidowych o krótkim czasie działania. skutkuje odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych przez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Pozostałe składniki leku są substancjami pomocniczymi i nadają paście odpowiednią, wymaganą konsystencję. Niezgodności farmaceutyczne: Nie są znane. Interakcje z innymi lekami i inne formy niezgodności: Nie dotyczy. Wpływ na umiejętność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu: Lek bezpieczny, nie skutkuje upośledzenia sprawności psychofizycznej, umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu: Przechowywać zawsze w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w pomieszczeniu suchym, w temperaturze 5*C-15*C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie daty ważności. Wytwór LECZNICZY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE Poprzez LEKARZY STOMATOLOGÓW. Moment trwałości: Moment trwałości wynosi 1 rok. Po otwarciu opakowania termin ważności nie ulega zmianie, pod warunkiem, iż po każdorazowym zastosowaniu leku opakowanie jest ponownie szczelnie zamykane. Dostępne opakowanie: Pudełko z polietylenu zawierające 5 g leku.

Czym jest Devipasta znaczenie w Słownik na D .