diagnostyka co to znaczy
Co znaczy Diagnostyka. Czym jest całkowite i dokładne usuwanie złogów nazębnych a następnie.

Czy pomocne?

Definicja Diagnostyka

Definicja z ang. Diagnostics, z niem. Diagnostik.

Co to znaczy: przed rozpoczęciem diagnostyki próchnicowej konieczne jest całkowite i dokładne usuwanie złogów nazębnych a następnie osuszenie zębów w celu powiększenia różnicy między współczynnikami załamania światła dla tkanek zdrowych i zmienionych chorobowo. do badania wstępnego wykorzystuje się zgłębnik tradycyjny albo zgłębnik Briaulta do badania powierzchni stycznych, paski celuloidowe, nici dentystyczne. należy pamiętać, iż próchnica rozpoczyna się od rozpuszczenia hydroksyapatytów z powierzchownej warstwy szkliwa i zgłębnikowanie tej powierzchni prowadzi do zwiększonej wymiany jonów między szkliwem a płytką nazębną przyspieszając mechanizm próchnicowy.
Lista treści
1 Zdjęcie Rtg
1.1 Wady
2 Radiowizjografia
2.1 Zalety
3 Transiluminacja
3.1 Zalety
4 Pomiar Natężenia Fluorescencji
5 Polaryzacyjna Spójna Tomografia Optyczna
6 Separacja Zębów
7 Masa Silikonowa
8 asd
9 Badanie Fluorescencyjne W Lampie Wooda
10 Testy Kolorymetryczne
11 Bibliografia
Zdjęcie Rtg
przejaśnienie widoczne przy ubytku substancji mineralnych >25%
Wady
mała dokładność zdjęć,
wysokie wydatki eksploatacji,
długi czas oczekiwania,
napromieniowanie pacjenta, (za każdym razem gdy doktor ma wątpliwości o obecności próchnicy),
Radiowizjografia
Zalety
zredukowanie dawki ekspozycji o 80-90%,
wyższa jakość od standardowego zdjęcia rtg,
klisza zastąpiona poprzez detektor promieniowania,
krótki czas oczekiwania,
badanie komputerowa /wzmacnianie kontrastu,powiększanie,sposobność pomiaru wyróżnionych odcinków
,pomiar gęstości optycznej/,
Transiluminacja
/diafanoskopia/ polega ona na oświetlaniu zęba zimnym światłem z wykorzystaniem techniki światłowodowej (lampy do polimeryzacji i szczególnych transiluminatorów /Combi Light Mechanizm - Lercher/). Badanie to przebiega przy wyłączonym reflektorze stomatologicznym, po oczyszczeniu i wysuszeniu powierzchni zębów. Końcówkę światłowodu umieszcza się najpierw od strony przedsionka, a następnie od strony j. ustnej właściwej, po przeciwnej stronie z kolei fiksujemy lusterko. Jeśli ząb jest zdrowy to na lusterku rysuje się zarys o jasnej i jednolitej barwie. W razie ubytku obserwuje się wyraźne zaciemnienie powierzchni zęba. Zalety
nie obciążająca dla pacjenta - bezbolesna
badanie jest przydatne u kobiet w ciąży i nakładaniu się obrazów rtg,
pozwala wykryć nawet trzy razy więcej ubytków próchnicowych niż klasyczne badanie następca diafanoskopii (wykorzystywała światło żarowe), przy grubych (tylnych) zębach wiązka światła była zbyt słaba, poprzez co nieskuteczna
niskie wydatki eksploatacji
Pomiar Natężenia Fluorescencji
Metoda pomiaru natężenia
fluorescencji wzbudzonej dzięki lasera:
- w miejscu demineralizacji wiązka rozprasza się. Fale docierają do detektora, gdzie ulegają modulacji i wzmocnieniu. Im większa demineralizacja tym większe natężenie fluorescencji.
Sygnalizowanie zmian może się odbywać dzięki sygnału dźwiękowego albo obrazu cyfrowego. Najwyższą skuteczność otrzymano przy długości fali 488nm i 665nm
Wady – nie pozwala na wykrycie próchnicy pod wypełnieniami
Polaryzacyjna Spójna Tomografia Optyczna
/PS – OCT/ Polaryzacyjna spójna tomografia optyczna (PS – OCT)
Bezbolesna, nieszkodliwa dla pacjenta, bardzo efektywna
Pozwala na wyznaczenie stopnia zdemineralizowania szkliwa


Metoda ta wykorzystuje biale spolaryzowane światło, którego źródłem jest superluminesencyjna dioda (SLD)
Po detekcji i analizie komputerowej sposób ta pozwala na otrzymanie obrazów 2D albo nawet 3D
Separacja Zębów
rozsunięcie zębów przez założenie ortodontycznych gumek do separacji umożliwia po tygodniu przeprowadzenie dokładnej diagnostyki,
Masa Silikonowa
wprowadzenie płynnej masy między powierzchnie styczne umożliwia uzyskanie negatywu uwidaczniającego ubytki próchnicowe, nawisające wypełnienia, nieszczelne korony,
This is the html version of the file http://scapula.pl/katalog/PAM%20-%20Stomatologia/Radiologia/Seminarium%203.ppt.
G o o g l e automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:_DPXIfoXMF8J:scapula.pl/katalog/PAM%2520-%2520Stomatologia/Radiologia/Seminarium%25203.ppt+site:scapula.pl+filetype:ppt&hl=en&ct=clnk&cd=9&gl=us&client=firefox-a
Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej SEMINARIUM 3 DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA PRÓCHNICY NA ZDJĘCIACH WEWNĄTRZ-
I ZEWNĄTRZUSTNYCH
OGNISKO PRÓCHNICY * region demineralizacji, poprzez który wiązka promieni X przechodzi w większym stopniu niż poprzez poprawną strukturę zęba
* Na zdjęciu RTG jest ciemniejsza tzn. jest przejaśnieniem
DO OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA
PÓCHNICY NA ZDJĘCIACH
RENTGENOWSKICH NIEZBĘDNE JEST
UŻYCIE SZKŁA POWIĘKSZAJĄCEGO!!!!!
Do diagnostyki próchnicy stosujemy * zdjęcia zębowe
* zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
* zgryzowe ( rzadko )
* pantomograficzne ( rzadko )
Próchnica powierzchni żującej * Próchnica powierzchniowa
W większości przypadków nie widoczna na radiogramach wskutek nakładania się grubych warstw szkliwa na okolicę zmienioną próchnicowo (konieczne badanie kliniczne!!)
Próchnica powierzchni żującej * Próchnica średnia
Cieńka strefa przejaśnienia o szerokiej podstawie w obrębie zębiny, bez zmian, albo z
niewielkimi
zmianami
w obrębie szkliwa Próchnica powierzchni żującej * Próchnica głęboka
Rozległe ubytki w obrębie szkliwa i zębiny Próchnica powierzchni żującej * Próchnica głęboka
Próchnica powierzchni stycznych Tworzy się zwykle na
zewnętrznej
powierzchni szkliwa
pomiędzy punktem
stycznym i brzegiem
dziąsła
Próchnica powierzchni stycznych Próchnica powierzchniowa * regularnie nie widoczna, z racji na niewielką utratę substancji mineralnych
* przy demineralizacji przekraczającej 40% próchnica uwidacznia się jako przejaśnienie penetrujące nie głębiej niż połowę grubości szkliwa
Próchnica powierzchni stycznych
Próchnica powierzchni stycznych Próchnica nie przekraczająca połączenia szkliwno-zębinowego * obejmuje przynajmniej połowę grubości szkliwa i może : o mieć kształt trójkąta podstawą skierowanego do powierzchni zęba(67%)
o mieć kształt rozległego przejaśnienia (16%)
o być połączeniem w/w typów (17%)
Próchnica powierzchni stycznych
Próchnica powierzchni stycznych Próchnica przekraczająca połączenie szkliwno-zębinowe * skutkuje demineralizację zębiny
* ma zazwyczaj kształt trójkąta z wierzchołkiem skierowanym w kierunku komory miazgi
Próchnica powierzchni stycznych Próchnica głęboka
* przejaśnienie przekraczające połowę grubości zębiny i dochodzące do komory
PAMIĘTAJ!!!! * Zdjęcie RTG jest obrazem dwuwymiarowym, na który rzutują się wszystkie przedmioty zęba, nawet ubytki próchnicowe znajdujące się z dala od komory miazgi!!!
* Tylko badanie kliniczne może zweryfikować dane uzyskane z interpretacji badania radiologicznego!!!!
Próchnica powierzchni policzkowych i językowych * występuje w obrębie szczelin i bruzd
* przejaśnienie otoczone jednorodną strefą prawidłowego szkliwa (dobrze odgraniczone)
Próchnica powierzchni policzkowych i językowych
Próchnica korzeni zębów * nieostro ograniczone, miseczkowate przejaśnienia
* brak zarysu krawędzi korzenia
* należy różnicować je z „przejaśnieniem przyszyjkowym”
Próchnica wtórna * Najczęściej widoczna na powierzchni żującej i przydziąsłowo mezjalnie i dystalnie.
UWAGA!!! Wybrane materiały służące do wypełnień i materiały podkładowe należy różnicować z próchnicą
asd
This is the html version of the file http://scapula.pl/katalog/PAM%20-%20Stomatologia/2%20rok/diagnostyka.ppt.
G o o g l e automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:9Le62crPxCQJ:scapula.pl/katalog/PAM%2520-%2520Stomatologia/2%2520rok/diagnostyka.ppt+site:scapula.pl+filetype:ppt&hl=en&ct=clnk&cd=37&gl=us&client=firefox-a
Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
Nowoczesne sposoby diagnostyki próchnicy zębów: Łukasz Sroczyk Nowoczesne sposoby diagnostyki próchnicy zębów obejmują zastosowanie zjawisk fizycznych takich jak: o absorpcja i rozproszenie światła
o przewodnictwo i oporność elektryczną
o natężenie fluorescencji
o odbicia fal ultradźwiękowych
Techniki służące w wykrywaniu wczesnych zmian próchnicowych: o Zdjęcia Rtg
o Radiowizjografia
oMetoda transiluminacji
o
Metoda pomiaru natężenia fluorescencji
o Polaryzacyjna spójna tomografia optyczna (PS – OCT)
I. Zdjęcia Rtg o Próchnica jest wykrywalna w razie, kiedy demineralizacja przekracza 5%
o Ubytek stwierdzamy w razie przejaśnienia w obrębie twardych tkanek zęba o wyraźnie wyróżnionych granicach
I. Zdjęcia Rtg c.d. * Wady zdjęć Rtg:
* W miarę mała dokładność zdjęć
* Długość procesu wywoływania
* Konieczność wywoływania w ciemni
* Obciążająca dla pacjenta - wysoka dawka szkodliwego promieniowania jonizującego
* Wysokie wydatki eksploatacji
II. Radiowizjografia: o Zalety radiowizjografii:
*
zredukowanie dawki ekspozycji o 80-90%
* wyższa jakość od standardowego zdjęcia Rtg
* klisza zastąpiona poprzez detektor promieniowania
* obraz pojawia się po chwili na komputerze, co pozwala na jego cyfrową analizę
II. Radiowizjografia c.d.: * Możliwości radiowizjografii:
+ wzmocnienie kontrastu, cieniowanie
+ zmiana wielkości obrazu
+ ,,sposobność kadrowania
+ ,,,sposobność obracania obrazu
II. Radiowizjografia c.d.: + ,,,,sposobność pomiaru wyróżnionych odcinków
+ pomiar gęstości optycznej
+ pozwala na archiwizację, co pozwala obserwować na przykład ekspansję próchnicy
+ ,,,,,sposobność wydruku obrazu dla pacjenta
II. Radiowizjografia c.d.: * Najlepsze oprogramowanie pozwala na symulowanie ułożenia kości i zębów
III.

Metoda transiluminacji: - polega ona na oświetlaniu zęba zimnym światłem z wykorzystaniem techniki światłowodowej (lampy do polimeryzacji i szczególnych transiluminatorów). Badanie to przebiega przy wyłączonym reflektorze stomatologicznym, po oczyszczeniu i wysuszeniu powierzchni zębów. Końcówkę światłowodu umieszcza się najpierw od strony przedsionka, a następnie od strony j. ustnej właściwej, po przeciwnej stronie z kolei fiksujemy lusterko. Jeśli ząb jest zdrowy to na lusterku rysuje się zarys o jasnej i jednolitej barwie. w razie ubytku obserwuje się wyraźne zaciemnienie powierzchni zęba. III.


Metoda transiluminacji c.d.: * Zalety tej sposoby:
# nie obciążająca dla pacjenta - bezbolesna
# pozwala wykryć nawet trzy razy więcej ubytków próchnicowych niż klasyczne badanie
# następca diafanoskopii (wykorzystywała światło żarowe), przy grubych (tylnych) zębach wiązka światła była zbyt słaba, poprzez co nieskuteczna
# niskie wydatki eksploatacji
IV.Metoda pomiaru natężenia fluorescencji:
Metoda pomiaru natężenia
fluorescencji wzbudzonej za
pomocą lasera:
- w miejscu demineralizacji wiązka rozprasza się. Fale docierają do detektora, gdzie ulegają modulacji i wzmocnieniu. Im większa demineralizacja tym większe natężenie fluorescencji. IV.

Metoda pomiaru natężenia fluorescencji c.d.: * Sygnalizowanie zmian może się odbywać dzięki sygnału dźwiękowego albo obrazu cyfrowego.
* Najwyższą skuteczność otrzymano przy długości fali 488nm i 665nm
* Wady – nie pozwala na wykrycie próchnicy pod wypełnieniami
V. Polaryzacyjna spójna tomografia optyczna (PS – OCT): * Polaryzacyjna spójna tomografia optyczna (PS – OCT)
* Bezbolesna, nieszkodliwa dla pacjenta, bardzo efektywna
* Pozwala na wyznaczenie stopnia zdemineralizowania szkliwa
*


Metoda ta wykorzystuje biale spolaryzowane światło, którego źródłem jest superluminesencyjna dioda (SLD)
* Po detekcji i analizie komputerowej sposób ta pozwala na otrzymanie obrazów 2D albo nawet 3D
Badanie Fluorescencyjne W Lampie Wooda
zęby-kolor biały,
wypełnienia i uzupełnienia protetyczne-kolor akrylowy,
zęby sztuczne-kolor szary,żółty,
język-kolorpomarańczowy,różowy,
złogi nazębne-kolor pomarańczowy,
Testy Kolorymetryczne
/wybarwianie próchnicy/
przepłukanie j. ustnej 1% roztworem glukozy->0,1% roztworem czerwieni metylowej,
przepłukanie j. ustnej 0,5% roztworem fuksyny zasadowej w glikolu propylenowym->wypłukanie wodą,
/wybarwianie płytki nazębnej/
przepłukanie j. ustnej 10ml wody z 5kroplami wodnego nasyconego roztworu fuksyny zasadowej poprzez 30sekund->strumień ciepłej wody,
płyn Red-Cote 3krople/30ml wody poprzez 30sekund,
tabletki erytrozyny,
Plaque-Test,
Broxo-Test,
badania Kidda (1993) wykazały, iż mimo, iż glikol propylenu penetruje do nieodwracalnie zniszczonego kolagenu zabarwia również zdrową zębinę wzdłuż połączenia szkliwno-zębinowego i okolicach miazgi, i nie wybarwia wszystkich ognisk próchnicy w obrębie ubytku,
Bibliografia
[1]
↑ Zarys Kariologii - Danuta Piątowska - 2002 - 176,183 - 8387717150

Czym jest Diagnostyka znaczenie w Słownik na D .