dormicum co to znaczy
Co znaczy Dormicum. Czym jest dzieci po podaniu doustnym po 60min i 45min u dorosłych. Midazolam.

Czy pomocne?

Definicja Dormicum

Definicja z ang. dormicum, z niem. Dormicum.

Co to znaczy: /midazolam/ max. stężenie w surowicy otrzymywane jest u dzieci po podaniu doustnym po 60min i 45min u dorosłych. Midazolam jest utleniany w wątrobie do trzech aktywnych metabolitów wykazujących działanie sedacyjne.
Lista treści
1 Wskazania
2 Działanie
3 Działania Niepożądane
4 Dawkowanie
Wskazania
Doraźnie w leczeniu zaburzeń snu, przy bezsenności, trudnościach w zasypianiu. Wykorzystywanie benzodiazepin jest wskazane jedynie w razie, gdy dolegliwości są ciężkie i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Lek ma także wykorzystanie jak lek uspokajający w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych i krótkich zabiegów diagnostycznych. Działanie
Dormicum jest pochodną benzodiazepiny. Działa uspokajająco, rozkurczowo, przeciwdrgawkowo i nasennie. Po podaniu dożylnym sukces nasenny pojawia się po 2 minutach.
wykorzystanie Lek w zastrzykach stosowany jest raczej przedoperacyjnie albo w zabiegach diagnostycznych jako środek wprowadzający do znieczulenia i środek uspokajający. Tabletki stosuje się jako środek nasenny.
Ostrzeżenie Lek należy podawać ostrożnie pacjentom starszym, pacjentom z niedomogą serca albo niewydolnością płuc, wątroby, nerek. Lek stosuje się ostrożnie u pacjentów z chorobliwym zwiotczeniem mięśni (miastenia gravis), pacjentów wycieńczonych i u pacjentów uzależnionych od narkotyków.
Dormicum wywołuje mocne uzależnienie.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeżeli Dormicum stosuje się równocześnie z innymi lekami. Preparat wzmacnia działanie środków przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych i neuroleptyków. Zamierzenie stosowania innych leków równocześnie z Dormicum należy przedyskutować z lekarzem.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, gdyż alkohol wzmaga działanie preparatu.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego także nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.
Działania Niepożądane
>1/100
- Obniżenie ciśnienia krwi.
- Wstrzyknięcie leku może spowodować miejscowy zakrzep krwi i ból w miejscu wstrzyknięcia, mdłości, czkawkę i bezdech.
1/1000
- Zawroty głowy.
- Przyspieszenie pulsu.
- Po zastrzyku może wystąpić dezorientacja i przejściowy brak pamięci.
<1/1000
- Skurcze mięśni.
- Podniecenie, agresja, nadmierna aktywność.
- Po zastrzyku może wystąpić depresja oddychania i wstrząs alergiczny.
Dawkowanie Dawkę ustala doktor. Tabletki - zazwyczaj dawka nasenna dla pacjenta dorosłego wynosi 7,5-30 mg. Zastrzyki o mocy zgodnej z zaleceniem lekarza anestezjologa wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Ciąża i karmienie Lek działa szkodliwie na płód. Nie wolno podawać Dormicum w momencie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki. Zamierzenie stosowania leku w czasie karmienia piersią należy omówić z lekarzem.
Senność w ciągu dnia, zobojętnienie, splątanie, uczucie zmęczenia, ból i zawroty głowy, osłabienie mięśniowe, zaburzenia widzenia (tego typu działania niepożądane obserwowane są zwykle na początku leczenia i ustępują po zażyciu następnych dawek). w czasie stosowania leku może wystąpić niepamięć następcza. Nadpobudliwość, niepokój, drażliwość, agresja, omamy, koszmary senne (ryzyko wystąpienia tego typu działań niepożądanych jest większe u osób w wieku podeszłym). Reakcje nadwrażliwości. Wykorzystywanie leku może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. w razie wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy poinformować lekarza. Lek upośledza sprawności psychofizyczną i umiejętność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
Poinformuj lekarza: Gdy masz nadwrażliwość na benzodiazepiny albo ktrórąkolwiek substancję pomocniczą, nużliwość mięśni (miastenię), bezdech śródsenny, niewydolność oddechową, choroby wątroby. Gdy przyjmujesz inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, leki przeciwdepresyjne, leki uspokajające), erytromycynę. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach nawet tych dostępnych bez repcepty. Gdy jesteś albo przypuszczasz, iż jesteś w ciąży, a również gdy karmisz piersią. W okresie ciąży można stosować jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Midazolam przenika do mleka matki (nie powinien być stosowany poprzez matki karmiące piersią).
Dawkowanie
Tabletkę należy podawać podjęzykowo do całkowitego rozpuszczenia, które występuje po 10min u 72% badanych. Zaobserwowano większy stopień sedacji po podaniu podjęzykowym w stosunku do połknięcia tabletki bez rozgryzania. Tabletkę należy przyjąć popijając niewielką ilością płynu 60 min przed zabiegiem. Preparat można przyjmować o każdej porze pod warunkiem, iż po przyjęciu leku pacjent uda się na spoczynek (7-8 godz.). Należy unikać spożywania alkoholu w momencie leczenia midazolamem. Dawka dla małych dzieci wynosi 7,5mg a więc 1/2 tabletki.
iniekcje 1 mg/ml; iniekcje 5 mg/ ml; tabletki 7,5 mg; tabletki 15 mg.

Czym jest Dormicum znaczenie w Słownik na D .