emdogain co to znaczy
Co znaczy Emdogain. Czym jest Dokumentacja 5 Multimedia Artykuł Klasyczne zabiegi.

Czy pomocne?

Definicja Emdogain

Definicja z ang. Emdogain, z niem. Emdogain.

Co to znaczy: Lista treści
1 Artykuł
2 Postępowanie
3 Zalecenia
4 Dokumentacja
5 Multimedia
Artykuł
Klasyczne zabiegi periodontologiczne prowadzą do wyeliminowania stanu zapalnego, jednak nie pozwalają na odtworzenie w pełni funkcjonalnego aparatu utrzymującego ząb w kości. Odbywa się tak, gdyż białka niezbędne do wytworzenia cementu zębowego, a zwłaszcza Amelogenina, produkowane są poprzez organizm ludzki jedynie w życiu płodowym człowieka. Dlatego także, jedynym metodą na odzyskanie utraconego przyczepu jest przeprowadzenie leczenia z zastosowaniem białem matrycy szkliwa samych albo w połączeniu z materiałem kościozastępczym. Wykorzystanie preparatu Emdogain (białek matrycy szkliwa) nie wymaga zastosowania błon zaporowych.
Najważniejszym składnikiem tego preparatu jest właśnie Amelogenina, która sprawia, iż Emdogain® w swoim działaniu efektywnie naśladuje mechanizm rozwoju naturalnego zęba. Doktor nakłada preparat Emdogain® bezpośrednio na odsłoniętą powierzchnię korzenia zęba. Wówczas zawarta w nim Amelogenina rozpoczyna regenerację utraconych tkanek, przez ponowne wywołanie mechanizmów, jakie miały miejsce w momencie formowania się uzębienia jeszcze w łonie matki. W ten sposób pacjent odzyskuje utracone z powodu choroby tkanki otaczające ząb i utrzymujące go nieruchomo w kości.
Straumann® Emdogain został zastosowany z powodzeniem u ponad miliona pacjentów na całym świecie. Pełen mechanizm regeneracji trwa ok. roku. Należy pamiętać, iż powodzenie leczenia zależy w dużej mierze od samego pacjenta i systematycznej higieny j. ustnej. Konieczne są regularne wizyty kontrolne i ścisłe wykorzystywanie się do zaleceń lekarza.
Po zaaplikowaniu Straumann® Emdogain na oczyszczoną i biologicznie zmodyfikowaną powierzchnię korzenia rozpoczyna się regeneracja naśladująca biologiczny mechanizm rozwoju zębów i przyzębia jaki zachodzi w fazie embrionalnej. Białka matrycy szkliwa, decydujący składnik Straumann® Emdogain wywołują mechanizm selektywnej kolonizacji, proliferacji i róźnicowania się komórek.
Wiadomości ogólne
Czym jest EMDOGAIN?
EMDOGAIN jest preparatem pochodzenia świńskiego produkowanym poprzez szwedzką firmę BIORA AB. Preparat jest przedstawicielem nowej, biologicznej koncepcji regeneracji tkanek przyzębia. Polega ona na naśladowaniu mechanizmów biologicznych zachodzących w czasie naturalnego rozwoju zęba. Odbudowuje zniszczone z powodu paradontozy struktury podporowe zęba z zachowaniem ich pierwotnej budowy i funkcji. Najważniejszym składnikiem EMDOGAIN jest amelogeninia - białko wytwarzane poprzez organizm ludzki tylko w fazie formowania zębów w życiu płodowym każdego człowieka . Pełni ono istotną rolę w tworzeniu zęba i jego struktur. Nie zastosowano jakichkolwiek negatywnych skutków stosowania preparatu EMDOGAIN.
Jak działa EMDOGAIN ?
Ząb umocowany jest w zębodole dzięki specjalnej strukturze podporowej. Złożona jest ona z cementu korzeniowego, ozębnej, kości wyrostka zębodołowego, wyrostka zębodołowego. Włókno kolagenowe łączy cement korzeniowy ze strukturami kostnymi. EMDOGAIN regeneruje fizjologicznie struktury podporowe zęba. Nałożenie preparatu na powierzchnię zęba stwarza szansę na regenerację utraconych struktur. Regeneracja znaczy powtórzenie naturalnych mechanizmów powstawania aparatu podporowego zęba, występujących w dzieciństwie. EMDOGAIN daje Ci szansę utrzymania Twoich własnych zębów.
Zaawansowana choroba przyzębia z utratą tkanek podporowych prowadząca do formowania się głębokiej kieszonki przyzębnej Co możesz zrobić by uzyskać idealny sukces ?
Gojenie rany po przebytym leczeniu z użyciem EMDOGAIN przebiega szybko . Natychmiast po nałożeniu preparatu rozpoczyna się intensywny mechanizm odtwarzania struktur podporowych zęba. Pełny mechanizm regeneracji trwa ok. roku, a w wielu sytuacjach dłużej W tym okresie sporo zależy od Ciebie. Natura pozostawiła Ci sporo czasu, abyś mógł wpłynąć na rezultat leczenia.
Najważniejszym czynnikiem jest systematyczna i trwała współpraca z Twoim stomatologiem. Obejmuje ona regularne wizyty oceniające i kontrolujące przebieg leczenia, ścisłe wykorzystywanie się do rad i wskazówek udzielanych poprzez lekarza.
Instruktaż dotyczy między innymi prawidłowego utrzymania higieny j. ustnej , umiejętnego czyszczenia zębów, w szczególności przestrzeni międzyzębowych i tym podobne Dzięki obustronnym wysiłkom możliwe jest osiągnięcie zamierzonego celu. Jest nim ochrona przed utratą Twoich własnych zębów na długie lata.
Regeneracja tkanek podporowych zęba po leczeniu preparatem Emdogain Postępowanie
pomiar głębokości kieszonki, diagnostyka radiologiczna, uzyskanie zgody pacjenta, uzyskanie prawidłowego stanu higieny j. ustnej, wykonanie znieczulenia (nie należy wstrzykiwać środków znieczulających miejscowo zawierających adrenalinę do okolic międzyzebowych, jak także w okolice dziąsła leżącego w pobliżu leczonego ubytku), nacięcie dziąsła (bez wykonywania cięć pionowych, jednak jeśli to jest konieczne, wykonuje się jedno cięcie dystalne, linia cięcia poprzez brodawkę powinna przebiegać skośnie), odwarstwienie tkanek miękkich, odwarstwienie okostnej, kiretaż (usuwanie ziarniny, powierzchni korzenia), ((usuwanie warstwy mazistej 2min (EDTA, PrefGel), przepłukanie roztworem NaCl, naniesienie preparatu Emdogain (od dna ubytku kostnego), nadmiar preparatu zostaje wyciśnięty w czasie przyszywania płata śluzówkowo-okostnowego, zaszycie rany, przekazanie zaleceń,
Zalecenia
płukanie j. ustnej roztworem chlorheksydyny /CHX/ zamiast szczotkowania poprzez 3 tygodnie (bez nici, irygatorów), ograniczenie palenia tytoniu, unikanie nagryzania operowaną okolicą, unikanie spożywania twardych pokarmów, zdjęcie szwów po 3 tygodniach, szczotkowanie bardzo miękką szczoteczką po 6 tygodniach,
badanie kieszonki może być przeprowadzone dopiero po 6 miesięcach, z kolei zdjęcie rtg można wykonać po 12 miesiącach (widoczna poprawa), Dokumentacja
Ponad 100 publikacji jakie ukazały się w renomowanych czasopismach medycznych potwierdza, że Straumann Emdogain stumuluje formowanie nowego, w pełni funkcjonalnego przyczepu łącznotkankowego w tkankach przyzębia. Badania kliniczne obejmowały pod 3000 defektów u blisko 2500 pacjentów.
Nawet do 74% średniego poziomu regeneracji defektu kostnego mierzonego radiologicznie w rok po terapii z użyciem Straumann Emdogain.
Znacznie lepsze rezultaty kliniczne:
podwójnie większy odsetek pacjentów ze znaczną poprawą (ponad 4mm) poziomu przyczepu mierzonego klinicznie (CAL: Clinial Attachment Level)
trzykrotnie wiekszy poziom wypełnienia defektu, nawet do 74%
zwiekszone pokrycie odsłoniętej części korzenia
Badania kliniczne potwierdzają, iż rezultaty leczenia z użyciem Straumann Emdogain są stabilne w następnych latach.
Długoterminowe korzyści terapii:
zwiększony poziom przyczepu utrzymany poprzez moment ponad 5 lat
pomniejszona głębokość kieszonek utrzymana poprzez moment ponad 5 lat
udokumentowany utrzymany efekt leczenia poprzez moment przynajmniej 9 lat
Klinicyści potwierdzają znaczną poprawę gojenia u pacjentów leczonych z użyciem Straumann Emdogain.
Zwiększona satysfakcja pacjentów:
ponad 50% mniej pacjentów z bólem
ponad 40% mniej pacjentów z opuchlizną
znacznie bezpieczniejsze gojenie: 94% mniej komplikacji chirurgicznych
Multimedia
http://www.youtube.com/watch?v=aePpbyonKuU
http://www.youtube.com/results?search_query=emdogain&aq=f

Czym jest Emdogain znaczenie w Słownik na E .