evicrol co to znaczy
Co znaczy Evicrol. Czym jest SpofaDental a.s., Markova 238, CZ - 506 46 Jićin, www.spofadental.com.

Czy pomocne?

Definicja Evicrol

Definicja z ang. Evicrol, z niem. Evicrol.

Co to znaczy: EVICROL® O
Chemoutwardzalny materiał kompozytowy
Producent: SpofaDental a.s., Markova 238, CZ - 506 46 Jićin, www.spofadental.com
Przedstawicielstwo w Polsce:
SPOFA-DENTAL a.s. Przedstawicielstwo w Polsce, Ul. Królewska 125 05-822 Milanówek
www.spofadental.com, Email: spofadental@poczta.onet.pl
Charakterystyka:
Evicrol jest materiałem kompozytowym chemoutwardzalnym zawierającym dwa składniki. Przeznaczony jest do wykonywania
trwałych i estetycznych wypełnień ubytków zębów. Wytwarzany jest w czterech odcieniach barwnych (podstawowym kolorze nr
21 i 3 uzupełniających odcieniach oznakowanych numerami 25,27 i 45). Przez połączenie wysokomole-kularnych substancji
z bezbarwnym nieorganicznym wypełniaczem uzyskano doskonałe właściwości fizykochemiczne, które pozwalają na wielostronne
wykorzystywanie tego materiału.
Wskazania:
Mechaniczne właściwości Evicrolu są zbliżone do właściwości amalgamatu i dzięku temu preparat znajduje szerokie wykorzystanie
w stomatologii zachowawczej. Najczęściej Evicrol stosowany jest do wypełniania ubytków III. i V-tej klasy wg klasyfikacji Black.a
(uszkodzenia na powierzchni stycznej zębów siecznych i ubytków poddziąsłowych). Ponadto Evicrol nadaje się idealnie do
sporządzania wypełnień I klasy w szczególności zębów przedtrzonowych albo odbudowy uszkodzeń IV klasy.
Sposób przygotowania Evicrolu:
Masę przygotowuje się poprzez mieszanie proszku z płynem na papierowej podkładce dzięki łopatki ze sztucznego tworzywa.
Niewskazane jest używanie metalowej łopatki, gdyż następuje ścieranie metalu, co skutkuje niepożądane zabarwienie masy
do wypełnień. Poprawną konsystencję materiału uzyskuje się poprzez dokładne dawkowanie proszku i płynu. Najczęściej stosuje się
2 krople płynu i 2 płaskie miarki proszku.

wykorzystywanie tej proporcji odpowiada 74% proszku i 26% płynu, a konsystencja uzyskanej
masy jest nieco rzadsza niż konsystencja cementu krzemowego. Przygotowana masa ma postać pasty o nieco matowej powierzchni,
przy odrywaniu od łopatki jest łatwo ciągliwa. Czas potrzebny do przygotowania porcji Evicrolu z 2 kropli płynu wynosi od 30 do
40 sek. Wymieszana gotowa masa nadaje się poprzez ok. minutę do modelowania w temperaturze j. ustnej. Potem następuje
stwardnienie masy w momencie ok. 2 min.. W tym czasie należy pozostawić wypełnienie w całkowitym spokoju. Następnie można
zdjąć matrycę, a po dalszych 3 minutach możliwa jest ewentualna obróbka wypełnienia ubytku.
Przygotowanie ubytku i opracowanie wypełnienia:
Ubytek przygotowuje się znanym metodą. Powierzchnie szkliwa należy ściąć
w celu zwiększenia powierzchni stycznej z wypełnieniem. Jako podkład są służące zazwyczaj powszechnie znane materiały
podkładowe jak na przykład cement cynkowo-fosforowy „Adhesor" albo polikarboxylowy „Adhesor Carbofine". Nie należy stosować cementu
z zawartością eugenolu na przykład „Caryosan". Po założeniu podkładu należy wytrawić krawędź szkliwa wytrawiaczem Evicrol. Wytrawiacz
należy nałożyć na szkliwo dzięki waty i trawić szkliwo poprzez moment od 40 do 50 sekund. Dokładne wytrawienie szkliwa
jest podstawowym warunkiem osiągnięcia dobrej adhezji wypełnienia z Evicrolu do tkanki zęba. Poprawnie wytrawione szkliwo
rozpoznaje się po zmatowieniu jego powierzchni. W razie szkliwa bardzo odpornego na działanie kwasu, należy mechanizm
trawienia powtórzyć. Wytrawiacz należy usunąć starannym przepłukaniem wodą. Następnie należy dobrze osuszyć powierzchnię
i nałożyć przygotowaną masę Evicrolu z niewielkim nadmiarem.
Doskonałąjakościowo powierzchnię wypełnienia uzyskuje się przy zastosowaniu pasków albo matryc poliesterowych. Po upływie 2-3 min.
należy folię usunąć, a po upływie dalszych 3 min. można przeprowadzić obróbkę wypełnienia, oszlifowanie i wypolerowanie na przykład
pastą „Depural" z wazeliną. Przy dotrzymaniu właściwych zasad postępowania (przestrzeganiu, by masa była niezbyt gęsta i
szkliwo było dobrze wytrawione) wypełnienia Evicrolem sa niezawodne i dają trwałe połączenia z tkanką zęba.
Dane techniczne EVICROLU:
Proporcje mieszania: 74% proszek, 26% płyn
Czas wiązania: 2 minuty 45 sekund
Wytrzymałość na ściskanie:
po 5 min. 1820kP/cm2
po 24 godz. 2770 kP/cm2
1 tygodniu 2960 kP/cm2
2 miesiącach 3050 kP/cm2
Współczynnik nieprzezroczystości po 7 dniach: 0,55
Chłonięcie wody po 14 dniach: 0,2 mg/cm2 .
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 24,7 .106/°C
Kurczliwość: 0,3%
Opakowanie oryginalne:
40 g Evicrol proszek kolor 21 (odcień decydujący)
3 x 10 g Evicrol proszek kolor 25, 27, 45 (odcienie uzupełniające)
28 g Evicrol płyn
15 g Evicrol wytrawiacz - około 50% kwas ortofosforowy
moment trwałości materiału: 2 lata
Warunki przechowywania:
W suchym miejscu, w temperaturze (20 ± 3°C), chronić przed światłem

Czym jest Evicrol znaczenie w Słownik na E .