ortodontyczna karta co to znaczy
Co znaczy Karta Ortodontyczna. Czym jest W momencie Snu 1.4 Odżywianie 1.5 Moment Ząbkowania 1.6.

Czy pomocne?

Definicja Karta Ortodontyczna

Definicja z ang. card Orthodontic, z niem. Karte KFO.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wywiad
1.1 Poród
1.2 Karmienie
1.3 Ułożenie W momencie Snu
1.4 Odżywianie
1.5 Moment Ząbkowania
1.6 Żucie
1.7 Oddychanie
1.8 Mowa
1.9 Przyzwyczajenia
1.10 Przebyte Choroby
1.11 Uwarunkowania Genetyczne
2 Stan Ogólny
3 Badanie Zewnątrzustne
4 Badanie Wewnątrzustne
5 Badanie Specjalistyczne
6 Szczegółowe Rozpoznanie
7 Leczenie
Wywiad
Poród
o czasie/wcześniak
siłami natury/cesarskie cięcie
Karmienie
naturalnie 10 miesięcy - następuje wyrównanie wrodzonego tyłożuchwia wywołane ssaniem piersi,
sztucznie - tyłożuchwie nie ulega wyrównaniu, występuje hipotonia warg, zwężenie szczęk wywołane ssaniem smoczka,
Ułożenie W momencie Snu
płaskie na niewielkiej poduszce - występuje poprawny rozwój narządu żucia,
dorsalne - głowa mocno odchylona, przesuwanie żuchwy i języka do tyłu, utrudniony doprzedni przyrost żuchwy, powstają wady dotylne, dolna warga wsuwa się pod górny wał dziąsłowy, usta otwarte,
wentralne na wysokiej poduszce - utrudniony doprzedni przyrost żuchwy, występują wady doprzednie,
Odżywianie
pokarmy miękkie - szczęka i żuchwa pozbawione są naturalnych bodźców wzrostowych, powstają zwężenia, stłoczenia, zaleganie pokarmów, osadów, próchnica, zapalenie błony śluzowej j. ustnej, przedwczesna utrata zębów mlecznych,
pokarmy twarde - występują naturalne bodźce wzrostowe, następuje ścieranie zębów,
pokarmy mieszane,
Moment Ząbkowania
poprawny,
opóźniony,
Żucie
chętnie /jednostronne, obustronne/,
niechętnie /jednostronne, obustronne/,
Oddychanie
poprzez nos - poprawnie,

poprzez usta - brak impulsów dla mięśni okrężnych ust i dysharmonia działania języka, warg, policzków; język opada ze sklepienia podniebienia, zahamowanie poprzecznego wzrostu podstawy szczęki, wąskie i wysokie podniebienie, tyłozgryz, tyłożuchwie, wychylenie siekaczy górnych, zgryz krzyżowy boczny, charakterystyczny słowo twarzy - FACIES ADENOIDEA nawykowe - jako dysfunkcja nabyta /80%/,
uwarunkowane organicznie - konstytucjonalne /20%/ na przykład: skrzywienie przegrody nosa, ciała obce w obrębie dróg, konsekwencje urazów, Mowa
poprawna,
niepoprawna - seplenienie, utrudnienia wymowy,
niepoprawna robota języka,
brak leczenia logopedycznego,
w trakcie leczenia logopedycznego,
Przyzwyczajenia
smoczek, ssanie palca, podciąganie wargi,
Przebyte Choroby
odra, ospa, różyczka, świnka,
Uwarunkowania Genetyczne
wady rodzinne,
Stan Ogólny
Budowa:drobna,
poprawna,otyła,
Waga:
przyrost:
Stan Psychoruchowy:spokojny,pobudliwy,
Drożność Dróg Oddechowych:oddychanie

poprzez usta/nos (skrzywienie przegrody nosowej, trzeci migdał),
Inne Odchylenia:
Badanie Zewnątrzustne
zmiany w zarysach twarzy w stosunku do płaszczyzn przestrzennych, zmiany czynnościowe mięśni /podciąganie, opadanie wargi/, wyniki analizy zdjęć twarzy,
Badanie Wewnątrzustne
higiena j. ustnej, stan błony śluzowej, przyzębia, zębów, wędzidełka, diagram zębowy, wiek zębowy, diastema, starcia guzków, wzajemny stosunek łuków zębowych, klasa Bauma, klasa Angle'a, klasa kłowa, klucze Andrews'a,
Badanie Specjalistyczne
Badanie Przestrzenna Modeli:
Tabela Ponta:
Badanie Radiologiczne:
Szczegółowe Rozpoznanie
niedobór miejsca dla 43 33,stłoczenia w żuchwie
zwężenie szczęki,protruzja siekaczy,wydłużone siekacze dolne
Leczenie
bez aparatów /mioterapia/,
z wykorzystaniem aparatów:płytka podniebienna z wałem Hatza,
Wiek zębowy (ustala się go metodami):
Klinicznymi:
a) ocena czasu i kolejności wyrzynania zębów stałych (sposób MATIEGKI i LUKASOWEJ)�
b) ocena czasu, kolejności i liczby wyrzniętych zębów stałych ((sposób Charzewskiego, Panka, formuła zębowa dla dzieci polskich wg Masztalerza i Bujwidowej)�
Radiologicznymi (wg Grana, Moorreessa, Demirijana i Kominka)��Najczęściej stosuje się met. Matiegki i Lukasowej tzn. wypisuje się ost. chronologicznie wyrzniętą pełną i wszystkie niepełne grupy zębów
Istnieją tabele Matiegki dla chłopców i Lukasowej dla dziewczynek, odczytuje się z nich jaki wiek odpowiada liczbie zębów stwierdzonych w wypisanych grupach, odczytane wart sumuje się (oddzielnie lata i miesiące) otrzymany rezultat dzieli się

poprzez liczbę grup zębowych danego pacjenta.��
Tablice Matiegki i Lukasowej tracą na wartości ze wzgl. na przyspieszone wyrzynanie zębów stwierdzone w ogólnej populacji od wielu lat, w związku z tym uaktualniono wiek zębowy (Charzewski, 1963r. Panek)

Czym jest Karta Ortodontyczna znaczenie w Słownik na K .