kawitacja co to znaczy
Co znaczy Kawitacja. Czym jest w gaz pod wpływem zmiany ciśnienia. wedle zasadą zachowania energii.

Czy pomocne?

Definicja Kawitacja

Definicja z ang. cavitation, z niem. Kavitation.

Co to znaczy: jest zjawiskiem polegającym na gwałtownej przemianie cieczy w gaz pod wpływem zmiany ciśnienia. wedle zasadą zachowania energii, przy gwałtownym przyspieszeniu cieczy jej ciśnienie statyczne musi zmaleć. miejscowy spadek ciśnienia prowadzić może do wrzenia cieczy i tworzenia się pęcherzyków gazu. kiedy ciecz opuści region szybkiego przepływu, ciśnienie statyczne ponownie rośnie,pęcherzyki zapadają się, a regularnie gwałtownie implodują, co wytwarza fale uderzeniowe.
zjawisko kawitacji używane jest w dźwiękowych szczoteczkach do zębów. w cieczy poddanej działaniu fali ultradźwiękowej powstają obszary zwiększonego i obniżonego ciśnienia, które pomagają usunąć przylegającą do zęba płytkę nazębną, nawet w pewnej odległości od włókna szczoteczki,
kawitacja /gotowanie na zimno/ skutkuje wybuchy pojedynczych kropli cieczy.zjawisko to używane jest w skalerach periodontologicznych. w endodoncji podgrzewanie podchlorynu ultradźwiękami umożliwia bardzo dokładne oczyszczenie kanalików bocznych.
Wybuch Kropli Wody

Czym jest Kawitacja znaczenie w Słownik na K .