forte ketonal co to znaczy
Co znaczy Ketonal forte. Czym jest Recepta Działanie Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu.

Czy pomocne?

Definicja Ketonal forte

Definicja z ang. Ketonal forte, z niem. Ketonal forte.

Co to znaczy: Lista treści
1 Działanie
2 Wskazania
3 Przeciwwskazania
4 Recepta
Działanie
Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Hamuje syntezę prostaglandyn i leukotrienów i uwalnianie enzymów lizosomalnych, wykazuje aktywność przeciwbradykininową i hamuje migrację makrofagów. Minimalizuje agregację płytek krwi. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi ok. 90% (pokarm minimalizuje prędkość wchłaniania lecz nie wpływa na biodostępność leku). Po podaniu doustnym 100 mg ketoprofenu max. stężenie we krwi osiągane jest po ok. 80 min. Ketoprofen w 99% wiąże się z białkami osocza. Przenika do płynu maziowego i przestrzeni stawowych, gdzie max. stężenie pojawia się z opóźnieniem w stosunku do stężenia we krwi. Jest metabolizowany w wątrobie, raczej poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym. 80% podanej dawki ketoprofenu jest wydalane z moczem ( raczej w formie glukuronianu), 10% podanej dawki jest wydalane z kałem. T 0,5 wynosi 2 h. U pacjentów z niewydolnością nerek moment półtrwania ketoprofenu ulega wydłużeniu o 1 h. U pacjentów z niewydolnością wątroby lek może gromadzić się w tkankach. U osób w podeszłym wieku obserwuje się wolniejszy metabolizm i mechanizm eliminacji leku.
Wskazania
Ketonal, Ketonal forte: Leczenie objawowe zapalnych i zwyrodnieniowych schorzeń reumatycznych (reumatoidalne zapalenie stawów, osteoartroza). Łagodzenie niektórych zespołów bólowych (bóle o umiarkowanym nasileniu, bolesne miesiączkowanie). Ketonal UNO: Leczenie objawowe chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, przebiegających z sporym nasileniem bólu i znacznie upośledzających sprawność chorego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ketoprofen albo pozostałe składniki preparatu. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa) po wykorzystaniu salicylanów albo innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność serca. Leczenie bólu po zabiegu wszczepienia pomostów naczyniowych (z angielskiego: CABG). Przewlekła niestrawność. Czynna choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego albo perforacja. Krwawienie z naczyń mózgowych, inne czynne krwawienie albo skłonności do krwawień. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby albo nerek. Astma, zapalenie błony śluzowej nosa. Dzieci do ukończenia 15 rż.
Środki ostrożności
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego (pacjenci z chorobą wrzodową żołądka i ( albo) dwunastnicy w wywiadzie; pacjenci przyjmujący kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny; osoby w podeszłym wieku) - u tych pacjentów należy stosować najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną ketoprofenu i rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi. Należy unikać jednoczesnego stosowania ketoprofenu z innymi lekami z grupy NLPZ, łącznie z selektywnymi inhibitorami COX-2. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, przyjmujących leki moczopędne, u pacjentów po przebytych dużych zabiegach chirurgicznych, z hipowolemią, z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych ( albo chorobą naczyń mózgu, z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), z zaburzeniami homeostazy, hemofilią, chorobą von Willebranda, ciężką trombocytopenią, z zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna (również w wywiadzie), z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów z chorobą alkoholową. W razie wystąpienia choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego, wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych ( albo żadnych objawów nadwrażliwości lek należy natychmiast odstawić. Należy przerwać wykorzystywanie ketoprofenu przed sporym zabiegiem chirurgicznym. Lek może maskować symptomy istniejącego zakażenia. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp ( albo zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja
Preparat może być stosowany w I i II trymestrze ciąży jedynie w razie, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. wykorzystywanie ketoprofenu jest przeciwwskazane w III trymestrze ciąży (u płodu może spowodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, a u matki zahamować czynność skurczową macicy). Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią. wykorzystywanie ketoprofenu może zaburzać płodność u kobiet - w razie kobiet mających trudność z zajściem w ciążę ( albo badanych w związku z niepłodnością należy rozważyć zakończenie stosowania ketoprofenu. Nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę.
Działania niepożądane
Bardzo regularnie: niestrawność, powiększenie wyników testów czynnościowych wątroby do wartości granicznych. regularnie: depresja, nerwowość, koszmary senne, senność, ból głowy, astenia, złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), parestezje, zaburzenia widzenia, sumy uszne, obrzęki, nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcie, wzdęcie, jadłowstręt, wymioty, zapalenie błony śluzowej j. ustnej, wysypka. Niezbyt regularnie: niedokrwistość, hemoliza, plamica, małopłytkowość, agranulocytoza, skórne reakcje nadwrażliwości, astma, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk krtani, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, krwioplucie, duszność, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli, obrzęk krtani, łysienie, wyprysk, wysypka plamicopodobna, nadmierna potliwość, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, krwotok miesiączkowy ( albo obfite nieregularne miesiączkowanie, znaczne powiększenie aktywności AspAT i AlAT. Rzadko: majaczenia, omamy wzrokowe i słuchowe, zaburzenia orientacji, zaburzenia mowy, napad astmy, nadwrażliwość na światło, fotodermatoza. Bardzo rzadko: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie okrężnicy, perforacja jelit, nawrót wrzodziejącego zapalenia okrężnicy ( albo choroby Leśniowskiego-Crohna, enteropatia z perforacją owrzodzeniem ( albo zwężeniem - może ona wystąpić z niewielkim krwawieniem ( albo utratą białka, ciężkie zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką i stanem zapalnym, reakcje pęcherzowe (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Odnotowano jeden sytuacja rzekomego guza mózgu, zapalenia spojówek i perforacji okrężnicy. Ponadto ketoprofen może wydłużać czas krwawienia, powodować krwawienie z nosa i skłonność do powstawania siniaków. Po podaniu ketoprofenu obserwowano występowanie smolistych stolców, krwawych wymiotów, rzadziej zapalenie błony śluzowej żołądka. Możliwe jest wystąpienie wrzodów żołądka i dwunastnicy, perforacji ( albo krwawienia z przewodu pokarmowego, niekiedy zakończonego zgonem (w szczególności u osób w podeszłym wieku). Długookresowe przyjmowanie ketoprofenu może być powiązane ze zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (zawału serca, udaru).
Interakcje
Nie należy stosować ketoprofenu równocześnie z innymi lekami z grupy NLPZ. wykorzystywanie preparatu z kortykosteroidami może zwiększać ryzyko owrzodzenia w obrębie przewodu pokarmowego ( albo krwawienia. NLPZ mogą nasilić działanie leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna. Leki przeciwpłytkowe i SSRI służące łącznie z diklofenakiem mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Ketoprofen minimalizuje działanie leków hipotensyjnych i moczopędnych, leki moczopędne mogą zwiększyć ryzyko nefrotoksycznego działania NLPZ. Jednoczesne wykorzystywanie leków moczopędnych, hipotensyjnych, inhibitorów konwertazy angiotensyny z NLPZ skutkuje powiększenie ryzyka zaburzeń czynności nerek. Ketoprofen może przyczyniać się do powstawania hiperkaliemii. Lek nasila działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i niektórych leków przeciwpadaczkowych na przykład fenytoiny. NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać filtrację nerkową i zwiększać stężenie glikozydów w osoczu. Ketoprofen może zmniejszać wydalanie litu. Jednoczesne wykorzystywanie z cyklosporyną powiększa ryzyko nefrotoksyczności. Preparat nasila toksyczność metotreksatu. Osłabia działanie mifepristonu. Po jednoczesnym stosowaniu z pentoksyfiliną istnieje zwiększone ryzyko krwawienia. w razie jednoczesnego stosowania chinolonów i NLPZ istnieje zwiększone ryzyko drgawek. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają skuteczność działania ketoprofenu, a probenecyd minimalizuje jego klirens osoczowy. Ketoprofen może zmniejszyć skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.
Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 15 rż.: Kapsułki - zazwyczaj 1 kaps. rano, 1 kaps. w południe i 1 kaps. wieczorem. Tabletki powlekane - zazwyczaj 1 tabl. 1-2 razy na dobę. Reumatoidalne zapalenie stawów i osteoartroza: 1 kaps. co 6 h ( albo 1 tabl. powl. maksymalnie 2 razy na dobę. Ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego: 1 kaps. co 6-8h. Kapsułki UNO - 1 kaps. na dobę. Dawka dobowa leku może być pomniejszona do 100 mg, w zależności od schorzenia i stanu pacjenta. Max. dawka dobowa wynosi 200 mg. Preparat należy przyjmować w trakcie posiłków, popijając przynajmniej 100 ml wody ( albo mleka.
Uwagi
W czasie długotrwałego leczenia należy kontrolować czynność nerek i wątroby i morfologię i rozmaz krwi. Pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących ketoprofen należy obserwować pod kątem wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego poprzez 4 tyg. po rozpoczęciu leczenia. Pacjenci, u których
w czasie leczenia preparatem wystąpią zaburzenia widzenia, zawroty głowy, senność ( albo inne zaburzenia o.u.n. nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Recepta
Rp.Ketonal 0,1
in tabl
Lag No 1
Do spraw1 tabletka w przypadku bólu

Czym jest Ketonal forte znaczenie w Słownik na K .