eichnera klasyfikacja co to znaczy
Co znaczy Klasyfikacja Eichnera. Czym jest czterech strefach podparcia, A1 obecne są wszystkie zęby.

Czy pomocne?

Definicja Klasyfikacja Eichnera

Definicja z ang. Classification Eichner, z niem. Klassifizierung Eichner.

Co to znaczy: A kontakty zębów przeciwstawnych występują we wszystkich czterech strefach podparcia,
A1 obecne są wszystkie zęby, pojedyncze zęby są uszkodzone i odbudowane,
A2 jeden łuk bez braków, drugi braki międzyzębowe,
A3 braki w szczęce i żuchwie lecz podparcie jest zachowane,
B kontakty zębów przeciwstawnych nie występują we wszystkich czterech strefach podparcia,
B1 kontakty zębów przeciwstawnych występują w trzech strefach podparcia,
B2 kontakty zębów przeciwstawnych występują w dwóch strefach podparcia,
B3 kontakty zębów przeciwstawnych występują w jednej strefie podparcia,
B4 kontakty zębów przeciwstawnych występują poza strefami podparcia,
C brak kontaktu zębów przeciwstawnych we wszystkich czterech strefach podparcia,
C1 uzębienie resztkowe bez podparcia,
C2 jeden łuk bezzębny, drugi uzębiony,
C3 bezzębie całkowite szczęki i żuchwy,

Czym jest Klasyfikacja Eichnera znaczenie w Słownik na K .