andrews klucze co to znaczy
Co znaczy Klucze Andrews'a. Czym jest treści 1 Klucz 1 2 Klucz 2 3 Klucz 3 4 Klucz 4 5 Klucz 5 6.

Czy pomocne?

Definicja Klucze Andrews'a

Definicja z ang. keys Andrews, z niem. Schlüssel Andrews.

Co to znaczy: sześć kluczy prawidłowego zgryzu wg. Andrewsa 1972r.
Lista treści
1 Klucz 1
2 Klucz 2
3 Klucz 3
4 Klucz 4
5 Klucz 5
6 Klucz 6
Klucz 1
/jak I klasa Angle'a/
A – guzek dystalny policzkowy pierwszego stałego trzonowca górnego kontaktuje z powierzchnią mezjalną guzka przyśrodkowego, policzkowego drugiego stałego trzonowca dolnego,
B – guzek mezjalny policzkowy pierwszego trzonowca stałego górnego, znajduje się w bruździe policzkowej pierwszego stałego dolnego trzonowca,
C – guzek bliższy, podniebienny pierwszego stałego trzonowca górnego znajduje się w bruździe środkowej pierwszego stałego trzonowca dolnego,
Klucz 2
/angulacja,przednio-tylni kąt wychylenia/
nachylenie koron zębów wzdłuż łuku zębowego "tip",
przydziąsłowa część długiej osi każdej korony zęba jest odchylona dystalnie wobec części korony zwróconej do płaszczyzny zgryzowej,
Klucz 3
/torque,boczny kąt wychylenia/
nachylenie koron zębów w poprzek łuku zębowego,
to jest kąt zawarty pomiędzy prostopadłą do płaszczyzny zgryzowej a styczną do środka policzkowej powierzchni korony klinicznej zęba,
Korona siekaczy – brzeg sieczny siekaczy górnych znajduje się wargowo w stosunku do szyjki koron tych zębów,
Korony zębów bocznych górnych – podniebienne nachylenie długiej osi koron trzonowców jest nieco większe niż koron kłów i przedtrzonowców,
Korony zębów bocznych dolnych – nachylenie językowe koro powiększa się od kłów do trzonowców,
Klucz 4
/rotacja/
trzonowce i przedtrzonowce obrócone wokół swojej długiej osi /korzeń podniebienny/ zajmują więcej miejsca w łuku zębowym, obrócone siekacze zajmują mniej miejsca niż w pozycji prawidłowej,
Klucz 5
/punkty styczne/
pomiędzy sąsiadującymi zębami powinny być zachowane punkty styczne,
Klucz 6
krzywa Spee powinna być płaska,jej głębokość nie powinna przekraczać 1,5 mm,

Czym jest Klucze Andrews'a znaczenie w Słownik na K .