tymczasowa korona co to znaczy
Co znaczy Korona Tymczasowa. Czym jest zęba po oszlifowaniu Korony czasowe Rola uzupełnienia.

Czy pomocne?

Definicja Korona Tymczasowa

Definicja z ang. Temporary crown, z niem. Temporäre Krone.

Co to znaczy: zabezpiecza przed wystąpieniem efektu Godona
Zabezpieczenia zęba po oszlifowaniu
Korony czasowe
Rola uzupełnienia tymczasowego
Materiały do wykonania koron tymczasowych
Sa to uzupełnienia protetyczne przewidziane do czasowego użytkowania w jamie ustnej
Odgrywają bardzo istotną rolę w uzyskaniu powodzenia w końcowym etapie odbudowy protetycznej
Zaopatrzenie tymczasowe powinno zatem sprostać także wymaganiom stawianym uzupełnieniom stałym.�Uzupełnienia czasowe, które mają szybko i efektywnie zabezpieczyć oszlifowane zęby muszą:
być obojętne dla miazgi powinny dostatecznie dobrze chronić obnażoną zębinę zabezpieczenie przed przemieszczeniem się oszlifowanego zęba pozbawionego kontaktów okludalnych i stycznych
zachowanie estetyki i poprawa wymowy
w trudnych z racji na estetykę, fonetykę i funkcje żucia przypadkach, modyfikujące pośrednie uzupełnienie ma znaczenie diagnostyczne służyć do prognozowanej oceny planowanego�uzupełnienia ostatecznego
Właściwe zabezpieczenie koron zębów żywych po szlifowaniu do chwili osadzenia koron albo mostów protetycznych ma ważne znaczenie dla uniknięcia powikłań ze strony miazgi
Powikłania te, wywołane są raczej infekcjami bakteryjnymi i ich toksynami, i czynnikami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi, a narażone są przede wszystkim: > osoby młode u których pozostała po oszlifowaniu zęba część zębiny z szerokimi kanalikami zębinowymi, nie stanowi wystarczającej ochrony dla miazgi
> przypadki znacznie oszlifowanych zębów
Szok Miazgi Po Opracowaniu:
Hydrodynamicznym�Strumień powietrza z turbiny pociąga odontoblasty o 0,1- 0,4mm – zatracenie roli obronnej
Termicznym�Ciepło przy preparacji wiertłem diamentowym pomimo chłodzenia wodnego
Wibracyjnym
Biologicznym�Otwarte kanaliki to łatwy dostęp do miazgi dla bakterii
Usuwanie warstwy mazistej z powierzchni zęba
Dezynfekcja wszystkich powierzchni zęba na przykład Tubulicid Red (przemywa, dezynfekuje ,impregnuje)
Osuszenie zęba pośrednio
Pędzlowanie powierzchni preparacji Tubulitec Liner�( 1-2 razy) - blokowanie otwartych kanalików zębinowych
Założenie korony tymczasowej
Podział
Szablonowe
II. Indywidualne
I. Szablonowe: 1. Korony celuloidowe 2. Korony fabryczne z akrylu i poliwęglanu 3. Korony metalowe: aluminium, cyna Wytwarzane w formie łusek, które docina się i kształtuje kleszczykami protetycznymi
Wybrane z nich posiadają fabrycznie ukształtowaną pow. żującą i wypukłości boczne
Osadza się po wygładzeniu na fleczer albo cement
Plastyczność metalu – łatwe dostosowanie do warunków zwarciowych
Korony szablonowe oparte są na wielkościach przeciętnych �i dostępne w pełnym asortymencie kształtu �i koloru
posiadają szereg niedokładności w rejonie szyjki, powstałych w trakcie dostosowywania w związku z tym mogą niecałkowicie eliminować bodźce bólowe, albo mogą powodować uszkodzenia przyzębia �
poliwęglowe
z poliwęglanu wzmocnionego mikrowłóknami szklanymi
podobnie jak korony metalowe, zachowują nadany w momencie dopasowywania kształt.
odznaczają się niskim stopniem absorpcji wody
doskonałym kształtem anatomicznym wyjątkową trwałością
Indywid
Korony akrylowe
2. Korony z szybkopolimeryzującego tworzywa akrylowego wykonane�
3. Korony z szybkopolimeryzującego tworzywa akrylowego z zastosowaniem fabrycznej licówki�
4. Korony indywidualne wykonane ze szczególnych materiałów na korony czasowe - podstawowe zalety: -łatwość i prędkość wykonania uzupełnień tymczasowych, -brak szkodliwości dla miazgi, przyzębia i błony śluzowej -odpowiednia estetyka. �
W porównaniu z tradycyjnymi masami akrylowymi nie wydzielają szkodliwego monomeru, a temperatura wiązania wynosi nie więcej niż 40°C, tymczasem temperatura wiązania szybkopolimerów może wynosić ponad 50°C. Indywidualne korony akrylowe, mogą być wykonane w ustach pacjenta, albo w toku procesu laboratoryjnego. �
W pierwszym przypadku (przy zastosowaniu materiałów standardowych) wpływ podwyższonej temperatury i wolnego monomeru tworzywa szybkopolimeryzującego działa toksycznie na przyzębie i odontoblasty. ��mechanizm laboratoryjny gwarantuje wykonanie optymalnych rozwiązań tymczasowych. Sposób pośrednia – opracowujemy ząb, pobieramy wycisk i zlecamy dalszą pracę technikowi
Stosujemy ją w razie gdy korona tymczasowa będzie użytkowana poprzez dłuższy czas – większa dokładność i estetyka
Sposób bezpośrednia – bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta
1. Wykonanie wycisku przed opracowaniem zęba
2. Po oszlifowaniu zęba do jego odbicia nakłada się ciasto akrylowe, wprowadza do j.ustnej i mocno dociska
3. Wyjęcie kiedy akryl jest jeszcze plastyczny, lecz już się nie odkształca – zapobieganie 7% skurczowi polimeryzacyjny akrylu
4. Dalsza polimeryzacja na przykład pod ciepłą wodą
5. Szlifowanie korony, polerowanie i osadzenie na zębie dzięki fleczeru albo cementu
w razie osób młodych i w sytuacjach znacznie oszlifowanych zębów należy pamiętać, iż wydziela się spora liczba wolnego monomeru, co może podrażniać miazgę zęba.
Stosujemy wówczas metodę polegającą na pobraniu wycisku przed oszlifowaniem zęba i po oszlifowaniu. Schemat z wycisku 1 jako tłoczna, wycisk drugi jako przeciwtłoczna i wykonanie korony.
mechanizm c&b
Dwuskładnikowy materiał na bazie wielofunkcyjnych estrów metakrylowych, przeznaczony do wykonywania czasowych koron i mostów. �
Zalety: spora wytrzymałość na zginanie. Wyważona elastyczność. Mały skurcz w czasie polimeryzacji. W pełni akceptowalna estetyka. Doskonale dobrany czas pracy z materiałem.
Ogromnie wygodny sposób dozowania materiału:
Układ podwójnych strzykawek, zastosowany w materiale Systemp.c&b, zapewnia automatyczne mieszanie składników, w zalecanym poprzez producenta stosunku Protemp 3 Garant�Kompozyt do wykonywania tymczasowych koron i mostów, do automatycznego mieszania w podajniku Garant
Po przemyciu zeba preparatem na przykład . Tubulicid Red (dezynfekcja) i Tubulitec Liner (pędzlowanie) Koronę wypełnić samopolimerem
Nałożyć na ząb
Zdjąć w chwili twardnienia i włożyć do wody na kilka min.
Koronę wypełnić cementem prowizorycznym
Wprowadzić koronę i utrzymać do czasu związania materiału
Usunąć nadmiar materiału zanim zwiąże
Dopasować koronę w zgryzie
fe

Czym jest Korona Tymczasowa znaczenie w Słownik na K .