podkładowe materiały co to znaczy
Co znaczy Materiały Podkładowe. Czym jest cynkowo-fosforanowe cementy wodorotlenkowo-wapniowe.

Czy pomocne?

Definicja Materiały Podkładowe

Definicja z ang. Liners, z niem. Liners.

Co to znaczy: cementy karboksylowe
cementy glassjonomerowe
cementy cynkowo-fosforanowe
cementy wodorotlenkowo-wapniowe
cementy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe
Najsłabsze->Najsilniejsze
cement fosforanowy->cement karboksylowy->cement glassjonomerowy
Cementy Które Wymagają Podkładu /zawierają kwasy/:
-cynkowo-fosforanowy,
-karboksylowy,
Właściwości:
Tlenkowo-Cynkowo-Eugenolowy
Wodorotlenkowo-Wapniowy
Cynkowo-Fosforanowy
Karboksylowy
Glassjonomerowy
wykorzystanie jako podkład bezpośredni?:
V
V
X
X
V
kontrast na zdjęciu rtg:
?
?
?
?
V
zgodność chemiczna z kompozytem:
X
V
V
V
V
podkład pod duże wypełnienie amalgamatem:
X
X
V
V
V
odbudowa kikuta pod koroną:
X
X
V
V
V
połączenie chemiczne z twardymi tkankami:
X
X
X
V
V
działanie kariostatyczne /fluor/:
X
X
X
X
V
adhezja do kompozytu:
X
X
X
X
V

Czym jest Materiały Podkładowe znaczenie w Słownik na M .