kontrolny model co to znaczy
Co znaczy Model Kontrolny. Czym jest leczenia umożliwiający wykonywanie pomiarów służących do.

Czy pomocne?

Definicja Model Kontrolny

Definicja z ang. Model Control, z niem. Modell Steuerung.

Co to znaczy: Wykorzystanie
używany w diagnozie i ustalaniu planu leczenia umożliwiający wykonywanie pomiarów służących do analizy przestrzennej łuków zębowych,ocenę położenia wędzidełek,kształt i wysokość podniebienia,wzajemne położenie szczęki i żuchwy,
część dokumentacji medycznej służącej uwidocznieniu zachodzących zmian na początku,w momencie trwania leczenia i na końcu w celu zobrazowania zmian i oceny stabilności wyniku,
powinien być
używany ,w momencie każdej wizyty,
modele diagnostyczne muszą być przechowywane poprzez rok od zakończenia leczenia,
Zalety:
odwzorowanie liczby zębów /diagram/,rodzaju zębów /mleczne,stałe/,dostępnego miejsca /stłoczenia,szpary/,przyczepów wędzidełek,stosunków zgryzowych /klasy Angle'a,klasy kłowe,nagryz pionowy,poziomy/,kształtu łuku,
wyniki próbnego ustawienia zębów po wykonaniu ekstrakcji /setup/,
wyniki próbnego zestawienia łuków zębowych po operacji kostnej,
trójwymiarowy,dający się dowolnie obracać schemat,
wizyta jest możliwa pod nieobecność pacjenta,
Wady:
zajmują wiele miejsca,
nie ukazują stanów zapalnych błony śluzowej,przebarwień,krwawienia,
nie przedstawiają ruchomości zębów,
Wykonanie
pobranie wycisku masą alginatową,
na poprawnie wykonanym wycisku widoczne są zęby,podniebienie,wyrostki zębodołowe od sklepienia przedsionka do dna j. ustnej,przyczepy mięśni i wędzidełek,brzeg dziąsłowy,
modele powinny mieć wysokość 70-73mm,kształt 7-kąta w szczęce,kształt 6-kąta w żuchwie,
odlanie modeli z gipsu,
do gumowej miski wlewa się 2 miarki zimnej wody i wsypuje powoli 1 miarkę gipsu aż do jego całkowitego zatopienia.nie mieszany gips może stać w wodzie a mechanizm wiązania się nie rozpocznie.mieszanie powinno być krótkie i dokładne,gdyż wydłużanie tego okresu powiększa rozszerzalność gipsu po stężeniu.
umocowanie na gipsowych cokołach,
możliwe jest wykonanie odlewu wycisku z twardego gipsu a cokołów ze zwykłego gipsu,w celu otrzymania odpornych na złamania zębów i łatwych do oszlifowania podstaw,których obcięcie nie zniszczy w tak krótkim czasie tarcz ściernych,
obcięcie modeli,
wysokość podstawy z przodu 13mm,z tyłu 25mm,
płaszczyzna zgryzowa wyznaczona jest poprzez szczyty guzków pierwszych trzonowców i dwóch przedtrzonowców szczęki /zgryz poprawny/ albo szczyty guzków pierwszych trzonowców i połowę wysokości nagryzu pionowego siekaczy /zgryz otwarty,zgryz głęboki/,powinna przebiegać poziomo i znajdować się w połowie wysokości zestawionych modeli,
powierzchnia tylnia powinna być prostopadła do płaszczyzny szwu podniebiennego wyznaczonej poprzez pkt. przcięcia drugich fałdów podniebiennych ze szwem podniebiennym i środek odcinka łączącego dołeczki podniebienne po obu stronach szwu /granica podniebienia twardego i miękkiego/,
podstawa górna->kolekcja modeli->powierzchnia tylna->podstawa dolna->powierzchnie poczne,
po prawidłowym obcięciu modeli,postawienie ich na powierzchni tylnej, poprawnie odtwarza zgryz nawykowy pacjenta,
obcinarki do modeli posiadają dwie wymienne,dwustronne tarcze korundowe do cięcia i polerowania,dwa silniki zasilające 450W i swoją regulację dopływu wody,stolik roboczny ma sposobność regulacji kąta nachylenia,
ostateczne wykończenie,
zniesienie/zaklejenie artefaktów,zadrapań,chropowatości,zabrudzeń,odkruszeń,impregnacja roztworem mydła,wcieraniem talku,pokrycie płynem utwardzającym przy modelach syntetycznych / schemat Gloss-Dentaurum/,impregnacja minimalizuje współczynnik tarcia,tworzy powierzchnię nie pochłaniającą kurzu i niepodatną na zabrudzenia,
Rodzaje Gipsu
gips biały utwardzony /marmurowy,kamienny/,
gips syntetyczny jest gęsty,gładki,ma jednolitą konsystencję,modele schną szybciej i są łatwiejsze w obróbce lecz kontury nie są tak wyraźne,jest twardszy,bardziej kruchy i łatwiej się odłamuje, /Rapidur-Dentaurum,Gesso extraduro per modelli ortodontici-Leone,Orthodontic Plaster-Masel/ - powinien być rozrabiany w mieszarce próżniowej z mieszadłem w celu skrócenia czasu jego przygotowania,powiększenia dokładności rozrabiania i zlikwidowania porowatości,

Czym jest Model Kontrolny znaczenie w Słownik na M .