chirurgiczne narzędzia co to znaczy
Co znaczy Narzędzia Chirurgiczne. Czym jest kleszcze i dźwignie. Lista treści 1 Kleszcze 1.1.

Czy pomocne?

Definicja Narzędzia Chirurgiczne

Definicja z ang. Surgical Tools, z niem. Chirurgische Werkzeuge.

Co to znaczy: Narzędzia chirurgiczne - instrumentami do usuwania zębów są kleszcze i dźwignie. Lista treści
1 Kleszcze
1.1 Kleszcze Bertena
1.2 Kleszcze Meissnera
2 Dźwignie
3 Dźwignie proste
3.1 Dźwignia Beina
3.2 Dźwignia Koppa
4 Dźwignie boczne
4.1 Dźwignia boczna Beina
4.2 Dźwignia Wintera
4.3 Dźwignia Lecluse'a
Kleszcze
W Polsce przy usuwaniu zębów posługujemy się dwoma typami kleszczy: kleszczami Bertena i kleszczemi Meissnera.
Kleszcze Bertena
Zbiór kleszczy Bertena liczy kilkanaście par przeznaczonych dla poszczególnych grup zębów. Noszą nazwę kleszczy anatomicznych. Kleszcze do zębów górnych mają dzioby osadzone w przedłużeniu rękojeści, a kleszcze do dolnych zębów mają dzioby ustawione pod kątem prostym w stosunku do rękojeści. Kleszcze do zębów przednich mają prostą rękojeść a do przedtrzonowców i trzonowców esowato wygiętą. Zamek zamontowany jest na stałe.
Szczęka
Kleszcze proste
Kleszcze do górnych przedtrzonowców
Kleszcze do górnych trzonowców
Kleszcze do górnych zębów mądrości
Kleszcze bagnetowe
Żuchwa
Kleszcze do dolnych korzeni
Kleszcze do dolnych siekaczy
Kleszcze do dolnych przedtrzonowców
Kleszcze do dolnych trzonowców
Kleszcze Meissnera

Zbiór złożona jest z 3 par. Można je rozłożyć na części. Posiadają zamek Collina. Rękojeść ma zaokrąglone końce.
Wąskie - korzeniowe, o dziobach schodzących się
Średnie - dzioby nie schodzące się
Szerokie - dzioby nie schodzące się
Dźwignie
Są nieodzownymi narzędziami przy usuwaniu niektórych korzeni i zębów. Poprzez szereg lat były modyfikowane poprzez wielu autorów. Możemy je podzielić na dźwignie proste i boczne.
Dźwignie proste
Dźwignia Beina
Prosta dźwignia, której rękojeść i część pracująca leżą w jednej płaszczyźnie. Ostrze ma kształt dłuta. Wykorzystanie: do wszystkich korzeni.
Dźwignia Koppa
Prosta dźwignia, której rękojeść i część pracująca leżą w jednej płaszczyźnie. Ostrze ma kształt śrubowy.
Dźwignie boczne
Dźwignia boczna Beina
Posiada rękojeść jak dźwignia prosta Beina. Ostrze zagięte w prawą albo lewą stronę. Dźwignią można usuwać zęby albo korzenie w żuchwie.
Dźwignia Wintera
Dźwignia boczna. Służy do usuwania korzeni w żuchwie gdy jeden z korzeni został już usunięty.
Dźwignia Lecluse'a
Dźwignia boczna. Ostrze ma kształt trójkąta. Służy do usuwania dolnego zęba mądrości.

Czym jest Narzędzia Chirurgiczne znaczenie w Słownik na N .