lekarza obowiązki co to znaczy
Co znaczy Obowiązki Lekarza. Czym jest wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej - wymóg ciągłego.

Czy pomocne?

Definicja Obowiązki Lekarza

Definicja z ang. Duties Doctor, z niem. Aufgaben Doktor.

Co to znaczy: Doktor Ma Wymóg Wykonywać Swój Zawód:
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej - wymóg ciągłego uzupełniania wiedzy i zdolności,
wedle dostępnymi metodami i środkami zapobiegania,rozpoznawania i leczenia chorób - niekoniecznie najnowsze technologie dla wszystkich,lecz nie wykorzystywanie metod przestarzałych,


wedle zasadami etyki zawodowej,
z należytą starannością,
nakaz udzielania pomocy w każdym przypadku,
wymóg informowania pacjenta o jego stanie zdrowia,

wymóg uzyskania zgody pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych,


wymóg poszanowania intymności i godności osobistej oacjenta,wymóg zachowania tajemnicy dotyczącej informacji o pacjencie,
wymóg lekarza=prawo pacjenta

Czym jest Obowiązki Lekarza znaczenie w Słownik na O .