padaczka co to znaczy
Co znaczy Padaczka. Czym jest ludzi (400.000). w 80% ujawnia się przed 20 rokiem życia. znani.

Czy pomocne?

Definicja Padaczka

Definicja z ang. Epilepsy, z niem. Epilepsie.

Co to znaczy: /epilepsja/ w naszym państwie dotkniętych jest nią około 1% ludzi (400.000). w 80% ujawnia się przed 20 rokiem życia. znani epileptycy: Juliusz Cezar, Sokrates, Napoleon Bonaparte, Papież Pius IX, Włodzimierz Lenin, Fiodor Dostojewski.
Rodzaje
napady małe /petit mal/
występują najczęściej u dzieci i charakteryzują się krótkotrwałymi epizodami zaburzeń świadomości bez utraty przytomności: dziecko wpatruje się poprzez chwilę w jedno miejsce /zawieszenie/, po czym podejmuje przerwaną czynność.
<youtube v="JRirg-YUqpc" /><youtube v="xE6N0Da8Ce0" />
napady duże /grand mal/
nagła utrata przytomności, pacjent blednie, skurcz toniczny mięśni, naprężenie kończyn, tułowia, dłonie zaciśnięte, stopy zgięte podeszwowo, głowa odgięta do tyłu albo do boku, nieruchome gałki oczne z otwartymi powiekami, źrenice powiększone nie reagują na światło, zęby zaciśnięte, skurcz mięśni oddechowych, zatrzymanie oddychania, oddanie moczu, kału,
ustąpienie skurczu tonicznego, pojawienie się uogólnionych drgawek mięśni, nasilone ruchy oddechowe, piana na ustach, czas trwania 30 sek - 3 min,
ustąpienie drgawek, śpiączka ponapadowa,
<youtube v="0oGvo62u8eo" />
Postępowanie
usuwanie niebezpiecznych elementów z otoczenia, ułożenie chorego na podłodze, zabezpieczenie pacjenta przed możliwością obrażeń (

usuwanie z j. ustnej gazików, tamponów, narzędzi, protez), przytrzymanie głowy by nie uderzała o podłoże bez wkładania czegokolwiek pod głowę, gdyż spowoduje to zapadnięcie języka i utrudnienie oddychania, nie powstrzymywać drgawek reszty ciała, po ustąpieniu szczękościsku, gdy zaczynają się drgawki należy zabezpieczyć język przed przygryzieniem, nie otwierać j. ustnej na siłę, gdyż napad padaczki jest sporym wysiłkiem psychicznym i fizycznym dla organizmu, osoba może mieć problem z logicznym kontaktem, mówieniem, kojarzeniem faktów i samodzielnym chodzeniem, po ustąpieniu napadu napadu należy wezwać pogotowie,
przy przedłużającym się napadzie można podać luminal 0,2-0,4g domięśniowo, albo 10% brom 10-20ml domięśniowo,
Asystent Wywiadu
wykonywane uzupełnienia protetyczne stałe albo ruchome powinny być wzmocnione,

Czym jest Padaczka znaczenie w Słownik na P .