parafunkcje co to znaczy
Co znaczy Parafunkcje. Czym jest pain dysfunction syndrom/mandibular pain dysfunction syndrom /MPD.

Czy pomocne?

Definicja Parafunkcje

Definicja z ang. parafunctions, z niem. Parafunktionen.

Co to znaczy: parafunkcje/mioartropatie/zaburzenia czynnościowe
myofacial pain dysfunction syndrom/mandibular pain dysfunction syndrom /MPD/
niepoprawne,utrwalone czynności narządu żucia odbiegające jakościowo i ilościowo od wzorca fizjologicznego, występujące regularnie nieświadomie i wywołane nadmierną czynnością mięśni żucia i ich powiększonym napięciem i obniżeniem progu pobudliwości dla czynności odruchowej. powstają w układzie limbicznym. /Drum 1950r./
zwarciowe odbywają się z kontaktem zębów przeciwstawnych /nawykowe zaciskanie, zgrzytanie, stukanie/,
niezwarciowe odbywają się bez kontaktów zębów przeciwstawnych /nagryzanie warg, policzków, języka, odgryzanie paznokci, długopisów, żucie gumy/,
by klinicznie odróżnić parafunkcje zwarciowe od niezwarciowych należy zwrócić uwagę, czy między zębami występuje ścisły kontakt na wszystkich powierzchniach w momencie spoczynku i uprawiania parafunkcji /zwarciowe/.
zgryzowe /bruksizm/,
mięśniowo-twarzowe /tiki/,
ustno-twarzowe /nagryzanie warg,policzków,języka/,
najczęstszą powodem są przeszkody zgryzowe występujące między zwarciem centralnym a zwarciem po stronie balansującej,
wykrywa się je dzięki folii okluzyjnej,
czynniki wywołujące parafunkcje:
psychiczne /stres/,
fizyczne /nawyki:ssanie palca,obgryzanie paznokci,ołówków,żucie gumy/,
endogenne /tężec,padaczka,robaczyca,zapalenie opon mózgowych/,
stres->napięcie i zmęczenie mięśni,ból,bruksizm->obniżenie wysokości zwarcia->naciągnięcie i zmęczenie mięśni,ból,bruksizm->stres
CO2,mleczan węgla,potas pozakomórkowy
Lista treści
1 Leczenie
2 Symptomy
3 Różnicowanie
4 Badanie
5 Arthritis Acuta Traumatica
5.1 Etiologia
5.2 Symptomy
6 Arthritis Chronica Traumatica
6.1 Etiologia
6.2 Symptomy
7 Osteoarthritis
7.1 Etiologia
7.2 Symptomy
8 Leczenie
9 Bibliografia
Leczenie
zaburzenia czynnościowe narządu żucia powstają najczęściej w wieku 20-30 lat, w tym okresie także uzyskuje się najlepsze wyniki leczenia. [1]
pomniejszenie napięcia mięśni i powiększenie dopływu krwi,
doprowadzenie do obustronnie centralnego położenia głów żuchwy w dołkach stawowych
miękka dieta,
leki uspokakające,rozluźniające /meprobamat,Librium,Relanium,Elenium/,
wilgotne okłady,
przy szczękościsku ksylokaina w okolicę mięśnia,
spray z chlorku etylu,
jonoforeza z 2% lignokainy,
wstrzyknięcie śródstawowe środków p/bólowych,hydrokortyzonu,
wyrównanie zgryzu,
ćwiczenia mięśniowe,
szyny nakładowe/szyny nagryzowe/płytki repozycyjne/szyny odciążające/stabilizujące/Ascha,Grabera,Spirgi,
pokrywające powierzchnie żujące,wytwarzają stabilną okluzję,mogą być służące poprzez długi moment,
płytki podniebienne,
wał nagryzowy umożliwia kontakt tylko z zębami przednimi,mogą być służące poprzez krótki moment 10-14 dni z przerwami w ciągu dnia

by nie doprowadziły do stworzenia zgryzu otwartego,
płytka Sveda,Dessnera,Immenkampa,Schultego /Interceptor Schultego/,
nagrzewanie lampą Solux,
okłady parafinowe,
diatermia krótkofalowa,
Symptomy
subiektywne:ból,napięcie,zmęczenie mięśni,
obiektywne:zbaczanie żuchwy,ograniczenie otwierania,nadmierne otwieranie,trzaski,szmery,przeskoki,

symptomy akustyczne są wywołane nierównomiernym działaniem mięśni skrzydłowych bocznych,
zbaczanie żuchwy następuje w stronę chorego stawu a przesunięcie jej na stronę zdrową wywołuje ból,
Różnicowanie
promieniowanie bólu
zwłóknienie mięśni
zapalenie ślinianek przyusznych
następstwo urazu
zapalenie stawu
padaczka
tężec
Badanie
zaburzenia snu,
sytuacje stresowe,
żucie jednostronne,
ból,


symptomy akustyczne,
parafunkcje,
okoliczności występowania,
badanie stawów,
obserwacja ruchu żuchwy,
badanie palpacyjne mięśni,
/zewnątrzustne,wewnątrzustne/, miejsca bolesne /przyczepy/, grudki i zgrubienia,
badanie czynnościowa zgryzu,
badanie szpary spoczynkowej,
ograniczenie ruchomości głowy żuchwy /ostre zapalenie,artroza/,
nadmierna ruchomość głowy żuchwy /podwichnięcie/,
poprawna odległość między brzegami siecznymi zębów wynosi 40-52mm,
nadmierne rozwarcie świadczy o zwiększonej ruchomości głów żuchwy,
ograniczenie rozwarcia świadczy o powiększonym napięciu mięśni żucia,
zwarcie nawykowe /jednotorowe/ linia prosta
zwarcie przymusowe /wielotorowe/ linia krzywa
zbaczanie końcowe,
zbaczanie pośrednie,
zdjęcie Schullera,
badanie EMG,
Arthritis Acuta Traumatica
Etiologia
uraz zewnętrzny,uraz wewnętrzny /ziewanie,szerokie otwarcie ust,nagryzienie twardego kęsa,utrata zęba,stres,kieszonka wokół zęba mądrości,symptomy
ostry ból w czasie ruchów żuchwy,ograniczenie ruchów,zbaczanie żuchwy,brak kontaktu zębów bocznych,szczękościsk,
częściej u mężczyzn,
Arthritis Chronica Traumatica
Etiologia
zaburzenia zgryzu,przedwczesne kontakty,bruksizm,utrata zębów bocznych,zwichnięcia nawykowe,stres,
częściej u kobiet,
symptomy
powolny przebieg obejmujące okresy remisji i zaostrzeń,tępy ból,ograniczenie ruchu,trzeszczenia,bóle głowy,zbaczanie żuchwy,szum w uszach,zawroty głowy,
Osteoarthritis
Etiologia
zejście zapalenia przewlekłego najczęściej po 40 roku życia,

symptomy
silniej wyróżnione

symptomy zapalenia przewlekłego,zmiany w stawach,
Leczenie
Ozon,
Bibliografia
↑ Propedeutyka Klinicznej I Laboratoryjnej Protetyki Stomatologicznej - Stanisław Majewski - 1997 - 86 - 8385499360 Więcej:Mięśnie,Dewiacjometr,

Czym jest Parafunkcje znaczenie w Słownik na P .