sodu podchloryn co to znaczy
Co znaczy Podchloryn Sodu. Czym jest odwadniające, korodujące, usuwające warstwę mazistą.

Czy pomocne?

Definicja Podchloryn Sodu

Definicja z ang. Sodium hypochlorite, z niem. Natriumhypochlorit.

Co to znaczy: /NaOCl/
właściwości:
lityczne,
bakteriobójcze,
wybielające,
odwadniające,
korodujące,
usuwające warstwę mazistą,
umiejętność rozpuszczania tkanek roztwór 5,25% NaOCl utrzymuje poprzez ok. 10 tygodni
to jest środek nietrwały, ulegający rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury, powietrza, światła i organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń
wydłużony czas kontaktu roztworu ze ścianą kanału skutkuje przyrost skuteczności rozpuszczania i oczyszczania
podgrzanie NaOCl do temperatury 60-70*C skutkuje ważny przyrost umiejętności rozpuszczania substancji organicznej
by roztwór osiągnął okolicę wierzchołka konieczne jest jego poszerzenie do rozmiaru minimum 025
powiększenie temperatury do 60*C poprawia jego właściwości bakteriobójcze /ultradźwięki/,szybko ulega inaktywacji dlatego musi być regularnie wymieniany w strzykawce,
powinien być stosowany jako ostateczny roztwór do płukania,
łącząc się z grupami aminowymi białek bakterii skutkuje ich rozpad.
nie działa na Candida albicans w odróżnieniu do chlorheksydyny,
obrzęk błony śluzowej,wargi,zapalenie tkanek okołowierzchołkowych,
zatrucie następuje powyżej 1litra 5,25% NaOCl
stosowany jest w stężeniach 0,5-5,25%,nie mniej jednak największe stężenie używane jest jedynie w razie resorpcji wewnętrznych.
jeżeli dojdzie do połknięcia podchlorynu poprzez pacjenta, oparzone tkanki ulegają martwicy rozpływnej. należy podać mu surowe jajko,majonez,mleko w celu związania zasady sodowej /NaOH/.
---
NaOCl dysocjuje na kwas podchlorawy /HOCl/ i OCl- uszkadzając błony komórkowe
NaOCl jest odpowiedzialny za rozpuszczanie narzędzi NiTi,stali węglowej,obniżenie umiejętności tnących i pękanie klamer koferdamu
przedostanie się NaOCl poza otwór wierzchołkowy może powodować ból,obrzęk,krwawienie,martwicę,ubytki tkanek miękkich,parestezje,rozedmę i zakażenie wtórne
połknięcie 5,25%NaOCl skutkuje wymioty i odwracalne uszkodzenie błony śluzowej przełyku
może spowodować reakcje alergiczne,
pH 12-13
roztwór Dakina to 5% r-r NaOCl
Podchloryn sodowy (NaOCI) jest znaną od ponad 200 lat substancją, a od prawie 60 lat u¿ywany jest w endodoncji jako œrodek do płukania w czasie chemiczno-mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych. Wykorzystuje się przy tym odka¿ające i rozpuszczające.
Początki NaOCl sięgają XVIII wieku. Francuski chemik C.L. Berthollet (1748-1822) pomiędzy rokiem 1785 a 1788 po raz pierwszy wytworzył podchloryn, przypuszczalnie w formie podchlorynu potasowego (KOCI), w czasie mieszania chloru gazowego z roztworem węglanu potasowego (ług alkaliczny). Od 1792 roku Percy we współpracy z Bertholletem wytwarzali komercyjnie podchloryn potasu. Produkcja odbywała się w Javel należącym aktualnie do Pary¿a, skąd pochodzi nazwa „woda z Javel" albo „ług javelski". w czasie I wojny œwiatowej w medycynie wprowadzono NaOCI w formie 5%. roztworu Dakina („roztwór Dakina") do leczenia ran wojennych. regularnie były to zaka¿one rany z procesami ropnymi, a nierzadko z towarzyszącą zgorzelą gazową. Codzienne płukanie ran NaCI, a następnie okładanie nasączonymi nim chustami dało dobre wyniki pod względem gojenia, w szczególności ¿e antybiotyków jeszcze nie znano.

Czym jest Podchloryn Sodu znaczenie w Słownik na P .