protez podścielenie co to znaczy
Co znaczy Podścielenie Protez. Czym jest zaniku wyrostka zębodołowego i polega na uzupełnieniu.

Czy pomocne?

Definicja Podścielenie Protez

Definicja z ang. relining Prosthesis, z niem. Relining Prothese.

Co to znaczy: wykonuje się w celu polepszenia utrzymania protezy z powodu zaniku wyrostka zębodołowego i polega na uzupełnieniu wewnętrznej strony płyty protezy. wykonywane jest najczęściej w protezach całkowitych. lepsze wyniki uzyskuje się przy podścielaniu protez dolnych niż górnych.
Lista treści
1 Zalety
2 Warunki
3 Wskazania
4 Przeciwwskazania
5 Sposoby
5.1 Pośrednia
6 Bezpośrednia
7 Błędy
Zalety
wydłużenie okresu przydatności /przedłużenie /,
przyzwyczajenie pacjenta do starych protez /uniknięcie okresu adaptacji/,
Warunki
zdrowa błona śluzowa,
poprawna albo nieznacznie obniżona wysokość zwarcia,
poprawne albo wymagające niewielkiej korekty kontakty zębów,
pokrycie poprzez płytę protezy całego pola protetycznego,
poprawny wygląd,wymowa i adaptacja pacjenta,
przed przystąpieniem do podścielenia należy wyleczyć błonę śluzową stosując preparaty do biologicznej odnowy tkanek /tissue conditioner/ i zaprzestać użytkowania protez na 1-3dni przed podścieleniem. korzystne jest również masowanie podłoża protetycznego w celu poprawy krążenia i przyspieszenia jego regeneracji.
Wskazania
protezy natychmiastowe /w ciągu 6tygodni do 6miesięcy/,
zaniki podłoża utrudniające
poprawne zastosowanie protezy,
niewydolność biologiczna podłoża protetycznego /kl.II Supplego/,
ostre wyniosłości kostne,których nie można usunąć chirurgicznie,
dolegliwości bólowe w miejscach ujść nerwów,
stan zdrowia uniemożliwiający wizyty,
wzlędy ekonomiczne,
Przeciwwskazania
nadmierny zanik podłoża protetycznego,
zaburzenia ze strony stawu skroniowo-żuchwowego,
kolbowate wyrostki zębodołowe,
choroby błony śluzowej,
znacznie obniżona wysokość zwarcia,
niepoprawne kontakty zębów,
brak pokrycia poprzez płytę protezy całego pola protetycznego,
niepoprawny wygląd,wymowa pacjenta,
Sposoby
Pośrednia
w protezach pooperacyjnych
przy rozległych zanikach podłoża protetycznego,
masa wyciskowa zostaje zamieniona na tworzywo protezy,
wymiana całej płyty protezy z zachowaniem łuków zębowych na podstawie wycisku czynnościowego pobranego na starej protezie /rebazowanie/rebasing/.
Bezpośrednia
uzupełnienie wewnętrznej powierzchni płyty protezy w jamie ustnej pacjenta tworzywem szybkopolimeryzującym, szczególnie przy protezach natychmiastowych, nie wymaga pozbawiania pacjenta protezy, zabieg jest szybki i prosty. mechanizm polimeryzacji zachodzi w temperaturze 70*C,czemu towarzyszy uwalnianie dużych ilości monomeru resztkowego drażniącego błonę śluzową a tworzywo zastyga nierównomiernie powodując pogrubienia.
Błędy
zbyt gruba warstwa materiału podścielającego,
przemieszczenie protezy w momencie podścielania,

Czym jest Podścielenie Protez znaczenie w Słownik na P .