aparatów podział co to znaczy
Co znaczy Podział Aparatów. Czym jest 4 Pochodzenie Siły Umocowanie Aparat Stały, Aparat Ruchomy.

Czy pomocne?

Definicja Podział Aparatów

Definicja z ang. The division Apparatus, z niem. Die Division Vorrichtung.

Co to znaczy: Lista treści
1 Umocowanie
2 Umiejscowienie
3 Czas Leczenia
4 Pochodzenie Siły
Umocowanie
Aparat Stały,
Aparat Ruchomy,
Umiejscowienie
Aparat Wewnątrzustny,
Aparat Zewnątrzustny,
Czas Leczenia
Aparat Wczesny,
Aparat Właściwy,
Aparat Późny,
Aparat Retencyjny,
Pochodzenie Siły
Aparat Czynny,
Aparat Czynnościowy,
Aparat Mechaniczno-Czynnościowy,
Wewnątrzustne
Stałe
Zdejmowane
Płytowe
Czynnościowe
Stałe Pomocnicze
-Hyrax,
-Goshgarian,
-Quadhelix,
Zewnątrzustne
Wyjmowane
-Wyciąg Zewnątrzustny,
-Maska Delaire'a,
Zdejmowane
-Płyty,
-Bloki,
-Proca Bródkowa,

Czym jest Podział Aparatów znaczenie w Słownik na P .