pośrednie pokrycie co to znaczy
Co znaczy Pokrycie Pośrednie. Czym jest dno ubytku od miazgi preparatami odontotropowymi w celu.

Czy pomocne?

Definicja Pokrycie Pośrednie

Definicja z ang. Indirect coverage, z niem. Indirekte Abdeckung.

Co to znaczy: przykrycie cienkiej warstwy mostu zębinowego oddzielającego dno ubytku od miazgi preparatami odontotropowymi w celu pobudzenia odontoblastów do wytworzenia zębiny wtórnej. najczęściej na preparat nietwardniejącego wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 zakłada się tlenek cynku z eugenolem albo preparat twardniejący wodorotlenku wapnia, podkład, a następnie wypełnienie czasowe. pod 2 tygodniach, jeżeli reakcja miazgi nie jest wydłużona, usuwa się wypełnienie czasowe i przykrywa preparat odontotropowy podkładem i wypełnieniem stałym.
w razie gdy dno ubytku stanowi zdemineralizowana zębina na powierzchni większej niż 1mm2, można pokryć je tlenkiem cynku z eugenolem na moment 3 miesięcy. z jednej strony dna ubytku dojdzie do remineralizacji zębiny a z drugiej do stworzenia zębiny wtórnej. po tym czasie należy usunąć nadal zdemineralizowaną zębinę /brak zarysowania zgłębnikiem/. następnie zakłada się wodorotlenek wapnia, podkład i wypełnienie stałe.
wskazania:
atrycja,
abrazja,
erozja,
próchnica głęboka,

Czym jest Pokrycie Pośrednie znaczenie w Słownik na P .