zatokowe ustno połączenie co to znaczy
Co znaczy Połączenie Ustno Zatokowe. Czym jest przedtrzonowych i trzonowych, gdzie wierzchołki.

Czy pomocne?

Definicja Połączenie Ustno Zatokowe

Definicja z ang. The combination of oro Sinus, z niem. Die Kombination von oro Sinus.

Co to znaczy: występuje najczęściej w czasie usuwania górnych zębów przedtrzonowych i trzonowych, gdzie wierzchołki korzeni są oddzielone od zatoki szczękowej jedynie milimetrową warstwą kości albo jedynie błoną śluzową. jeżeli wokół korzeni występują zmiany okołowierzchołkowe i konieczne jest łyżeczkowanie zębodołu, bardzo regularnie dochodzi do otwarcia zatoki, którego symptomami są: dodatnia próba Valsalvy, wydobywanie się poprzez zębodół płynów w czasie płukania jamy, sposobność wprowadzenia sondy chirurgicznej albo łyżeczki zębodołowej do zatoki. otwarcie zatoki występuje w 13% ekstrakcji trzonowców w szczęce. jedynie niewielki proc. przypadków nie leczy się samoistnie. ściana zatoki szczękowej ulega najczęściej zniszczeniu z powodu istnienia przewlekłego zapalenia ozębnej /ziarniniak/, zapalenia kości albo przewlekłego ropnego zapalenia zatoki szczękowej. w razie istnienia małego otworu łączącego zdrową zatokę szczękową z długim i wąskim zębodołem, nie zawsze istnieje konieczność operacyjnego zamykania połączenia ustno-zatokowego. w razie istnienia szerokiego otworu łączącego chorą zatokę szczękową z krótkim i szerokim zębodołem, należy wykonać płat śluzówkowo-okostnowy i przeprowadzić operację zatoki.
w razie stwierdzenia połączenia ustno-zatokowego wskazane jest wykonanie pantomogramu i/ albo zdjęcia zatok obocznych nosa. następnie należy wykluczyć obecność stanu zapalnego w zatokach szczękowych, torbieli, korzenia zęba / albo innego materiału. jeżeli powyższych nie stwierdza się, należy wykonać plastykę połączenia ustno-zatokowego przez wytworzenie płata śluzówkowo-okostnowego.
nie należy płukać zatoki żadnym roztworem.

w razie stwierdzenia istnienia połączenia ustno-zatokowego należy wykonać pantomogram, na którym otwarta zatoka będzie bezpowietrzna z powodu wypełnienia zatoki ropą i polipami, wówczas jedynym leczeniem jest operacja zatoki szczękowej polegająca na usunięciu chorobowo zmienionej błony śluzowej i polipów i ewentualnie wtłoczonego korzenia, ziarniniaka / albo torbieli,
Leczenie


w razie długiego zębodołu i małego połączenia, zalecenie pacjentowi by nie płukał intensywnie j. ustnej, nie dmuchał poprzez nos,w razie krótkiego i dużego połączenia, utrzymanie skrzepu jest utrudnione, dlatego należy przyszyć tampon na 24 godziny, po których należy go wymienić by nie stanowił źródła zakażenia po nasiąknięciu płynami i resztkami pokarmowymi. jeśli próba się nie powiedzie konieczne jest wytworzenie płata śluzówkowo-okostnowego i przeprowadzenie operacji zatoki szczękowej. wytworzenie płata polega na wykonaniu cięcia trapezowego z podstawą na dnie przedsionka, odwarstwieniu płata śluzówkowo-okostnowego, podcięciu okostnej w celu wydłużenia płata, zaszyciu rany,
zgłębnikowanie, płukanie, sączkowanie zatoki szczękowej jest błędem w sztuce i uniemożliwia samoistne zamknięcie połączenia nawet w sprzyjających warunkach istnienia długiego i wąskiego połączenia ustno-zatokowego.w razie istnienia zapalenia zatok jeszcze przed ekstrakcją / albo wtłoczenia zęba, ziarniniaka / albo torbieli do zatoki, nie należy zamykać połączenia.
pozostawienie / albo niegojenie się połączenia ustno-zatokowego wywołuje zapalenie zatok:
po 4 dniach w 60% przypadków,
po 7 dniach w 80% przypadków,
po 14 dniach w 90%-100% przypadków,
1. Penicylina półsyntetyczna na przykładAugmentin 0, 625 2x1 co 12h; Forcid 0,625 2x1; Doxycyklinum 0,1 1x na dzień 2. poprzez 3-4 dni NIE DŁUŻEJ ! Afrin / albo Otrivin / albo sulfarinol w kroplach do nosa. Zdjęcie szwów po 10-14 dniach. Z kolei jeżeli zatoka jest zawalona na zdjęciu RTG / albo jest ciało obce w zatoce ..nie robić plastyki tylko zbliżyć brzegi rany zębodołu i odesłać do kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej celem dalszego leczenia chirurgicznego.A ha ! Koledzy i koleżanki jeżeli już kierujecie chorych na chirurgię szczękową to proszę napiszcie na kartce: 1. Kiedy była ekstrakcja i czy ząb został usunięty w całości 2. Ile znieczulenia podaliście i jakiego. To nam ułatwi robotę. Z góry dziękuje.Pozdrawiam. Uff skończyłem
Ps. Jeszcze jedno - klinicznie trudno jest stwierdzić czy połączenie ustno zatokowe jest duże czy małe. Radiologicznie także. Połączenie jest lub go nie ma. I wtedy wykonujesz plastykę / albo nie.
powstaje przy 13% ekstrakcji górnych trzonowców,większość z nich goi się samoistnie,jednak jeżeli rokowanie jest niepomyślne,należy wykonać plastykę zamknięcia zębodołu.
poprzez niezaopatrzone połączenie dostają się do zatoki drobnoustroje.
po 4 dniach powstają zmiany zapalne w 60%,
do wytworzenia połączenia ustno-zatokowego dochodzi najczęściej:
u pacjentów starszych /noszących protezy/ w efekcie znacznego zaniku wyrostka zębodołowego,
z powodu zapalenia przewlekłego w rejonie wierzchołka korzenia,
nieumiejętne posługiwanie się dźwignią,wtłoczenie do zatoki,
zbyt gwałtowne łyżeczkowanie zębodołu po ekstrakcji,
rodzaje połączenia:
długie i wąskie /dobre warunki do wytworzenia skrzepu i gojenia/,
krótkie i szerokie /złe warunki do wytworzenia skrzepu i gojenia/,
Bibliografia
Chirurgia Stomatologiczna - Leszek Kryst

Czym jest Połączenie Ustno Zatokowe znaczenie w Słownik na P .