ekstrakcyjne powikłania co to znaczy
Co znaczy Powikłania Ekstrakcyjne. Czym jest Leczenie Ogólne Padaczka Choroby Serca Zespół Zatoki.

Czy pomocne?

Definicja Powikłania Ekstrakcyjne

Definicja z ang. complications Extraction, z niem. Komplikationen Extraction.

Co to znaczy: Lista treści
1 Ogólne
2 Miejscowe
2.1 Wczesne
2.2 Późne
3 Leczenie
Ogólne
Padaczka
Choroby Serca
Zespół Zatoki Szyjnej
Wstrząs Anafilaktyczny
Przedawkowanie Znieczulenia
Miejscowe
Wczesne
uszkodzenie tkanek miękkich /objęcie kleszczami brzegów dziąsła, niedostateczne zwichnięcie więzadeł okrężnych, nagły ruch pacjenta, nieostrożność/, skutkuje wytworzenie rany szarpanej, krawiącej, regularnie wymaga szycia,
przepchnięcie korzenia zęba do tkanek miękkich /nieostrożne usunięcie górnych zębów przedtrzonowych albo trzonowych może doprowadzić do odłamania się blaszki kostnej wyrostka zębodołowego i wtłoczenie zęba pod błonę śluzową przedsionka albo podniebienia/, czasem konieczne jest nacięcie błony śluzowej razem z okostną podobnie jak w czasie dłutowania korzenia,
przepchnięcie korzenia zęba do kanału żuchwy może wystąpić przy nieostrożnym usuwaniu złamanych korzeni dolnych zębów przedtrzonowych albo trzonowych, których wierzchołki oddziela od kanału żuchwy niewielka warstwa kości. ułożone w ten sposób korzenie należy usuwać przez operacyjne odsłonięcie kości wyrostka zębodołowego i usuwanie zewnętrznej blaszki zębodołu wiertłem różyczkowym, otwarcie zatoki szczękowej /połączenie ustno zatokowe/
złamanie guza szczęki,
wtłoczenie zęba do zatoki należy różnicować z wtłoczeniem zęba do torbieli, pod błonę śluzową policzka albo podniebienia, niskim schodzeniem zachyłka zatoki, jednak jeżeli faktycznie doszło do tego powikłania, konieczne jest operacyjne otwarcie zatoki szczękowej od strony przedsionka z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego, gdyż najczęściej korzeń umiejscawia się w zachyłku zatoki, więc jego usuwanie spowodowałoby niepotrzebnie rozległe zwiększenie rozmiarów połączenia ustno-zatokowego.
wypchnięcie poduszeczki tłuszczowej policzka,
uszkodzenie zęba sąsiedniego może wystąpić w czasie nieostrożnego stosowania dźwigni bocznej albo dźwigni Lecluse przy opieraniu jej o ząb sąsiadujący z usuwanym zębem,
zwichnięcie stawu skroniowo-żuchwowego,
uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego, podjęzykowego, językowego wymaga podania witaminy B1 50-100mg /każdego dnia, domięśniowo/ i wykorzystania naświetlań promieniami lasera w celu przyspieszenia regeneracji nerwu, która następuje dopiero po 1-6 miesiącach,
złamanie żuchwy,
suchy zębodół,
zakażony zębodół,
błona śluzowa wyrostka zębodołowego może być bolesna i zaczerwieniona, a utrudnione gojenie może być powodem zaburzeń krzepnięcia, obecnością obumarłych fragmentów zębodołu, pozostałego korzenia, fragmentów korony albo wypełnienia. przydatne jest wówczas wykonanie zdjęcia rtg. znajdujące się w zębodole obumarłe fragmenty kości, które nadal są zrośnięte należy zostawić na 14 dni, gdyż same odłączą się od kości i łatwiej będzie je można usunąć,
pozostające ostre brzegi zębodołu mogą powodować wystąpienie dolegliwości bólowych po 8-10 dniach, kiedy błona śluzowa zacznie się nawarstwiać na powierzchni kości wyrostka. ostry brzeg zwykle powoli zanika, jednak trwa to 3-4 tygodnie,
Późne
przedłużone krwawienie,
Suchy Zębodół,
stan zapalny tkanek miękkich /zbyt mocne naciągnięcie płata śluzówkowo-okostnowego,pozostawienie ostrych brzegów kostnych/,
zapalenie kości,
Leczenie
wykorzystywanie płukanek antyseptycznych /0,12% chlorheksydyna/ przed i poprzez 2 tygodnie po zabiegu ogranicza występowanie powikłań,podobnie

wykorzystywanie eugenolu z balsamem peruwiańskim,

Czym jest Powikłania Ekstrakcyjne znaczenie w Słownik na P .