uczuleniowe próby co to znaczy
Co znaczy Próby Uczuleniowe. Czym jest znieczulające/. powinny zostać wykonane u osób, u których w.

Czy pomocne?

Definicja Próby Uczuleniowe

Definicja z ang. allergy test, z niem. Allergie-Test.

Co to znaczy: umożliwiają wykrycie uczulenia pacjenta na leki /penicyliny, znieczulające/. powinny zostać wykonane u osób, u których w wywiadzie stwierdzono chorobę alergiczną albo które przebyły wcześniej reakcję uczuleniową na jakąkolwiek substancję. próbę uczuleniową na penicylinę wykonuje się roztworem penicyliny z testarpenem (preparat PPL – antygen penicyloilopolilizynowy). w razie pacjentów, u których stwierdzono astmę oskrzelową atopową albo obrzęk Quinckego, zarówno próbę uczuleniową, jak i leczenie dzięki wstrzyknięć powinno odbywać się w szpitalu; w wyjątkowych sytuacjach może być wykonywane w przychodni w obecności lekarza z zastrzeżeniem, iż pacjent po wstrzyknięciu penicyliny pozostanie w placówce przynajmniej 1 h. U osób, u których w wywiadzie stwierdzono symptomy nadwrażliwości na penicylinę, próby uczuleniowe i leczenie penicyliną można podejmować tylko w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie w szpitalu z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. U pozostałych pacjentów wykonanie skórnych prób uczuleniowych nie jest konieczne, doktor powinien udokumentować to w karcie zleceń lekarskich z odpowiednią adnotacją „bez próby”.
Rodzaje
dospojówkowa - zakroplenie 1-2 kropli 1% roztworu środka znieczulającego miejscowo do worka spojówkowego i odczytanie rezultat po 10 min. jeżeli wystąpi zaczerwienienie spojówki to próba jest dodatnia. podskórna - wstrzyknięcie i podpisanie 0,1 ml 1% roztworu środka znieczulającego w rejonie ramienia albo przedramienia i odczytanie wyniku po 30 min (odczyn wczesny) i/ albo po 24 godz (odczyn późny) porównujemy z próbą kontrolną - 0,1 ml 0,9% NaCl. Próba dodatnia - zaczerwienienie, wysypka.
donosowa - zakroplenie do nosa klilku kropli 1% roztworu środka znieczulającego. Przed próbą mierzymy tętno i 15 min po. Powiększenie tętna może świadczyć o uczuleniu. Wykonanie
poinformowanie pacjenta, uzyskanie pisemnej zgody, naciągnięcie skóry w miejscu wkłucia, wprowadzenie igły pod kątem 10–15° w stosunku do powierzchni skóry, na głębokość 0,5–1 mm pod naskórek z lekkim uniesieniem skóry, bez aspirowania tłokiem strzykawki. dociśnięcie kciukiem lewej ręki połączenia igły i strzykawki w celu ich unieruchomienia. podanie 0,1 ml testarpenu poprzez uciśnięcie tłoka strzykawki prawym kciukiem.
penicylina:śródskórnie 0,1ml testarpenu zawierającego 10 j.m. w 0,1ml;penicylina prokainowa + 0,1ml 2% r-r prokainy,
odczytanie po 30 i 60min. rezultat nieujemny przy zaczerwienieniu / albo grudce o średnicy>1cm
Bibliografia
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa - Stanisław Bartkowski
Chirurgia Stomatologiczna - Leszek Kryst

Czym jest Próby Uczuleniowe znaczenie w Słownik na P .