promieniowanie co to znaczy
Co znaczy Promieniowanie. Czym jest Właściwości Promieniowania Rtg: -promieniowanie.

Czy pomocne?

Definicja Promieniowanie

Definicja z ang. Radiation, z niem. Strahlung.

Co to znaczy: Wilhelm Konrad Roentgen 8 listopad 1895r.Wurtzburg Niemcy
Właściwości Promieniowania Rtg: -promieniowanie elektromagnetyczne,pozbawione masy i ładunku elektrycznego, -rozchodzenie się po linii prostej z prędkością światła /2,998x10 8m/s/, -rozchodzenie się w porcjach zwanych fotonami/kwantami, -umiejętności jonizujące, -pobudzanie substancji do fluorescencji, -naświetlanie błon radiograficznych i fotograficznych, -niewykrywanie poprzez ludzkie zmysły, -wytwarzanie promieniowania wtórnego i rozproszonego, -podleganie prawom geometrii, -pochłanianie poprzez materiały o wysokim ciężarze /ołów,cement/, -dwoista natura falowo-cząsteczkowa /dualizm korpuskularno-falowy/, -bardzo mała długość fal skutkuje przenikanie poprzez materiały odbijające światło, -brak ogniskowania poprzez soczewki szklane,
Niehls Bohr 1913r. schemat atomu podobny do układu słonecznego jądro:neutrony+protony orbity/powłoki elektronowe/poziomy energetyczne:elektrony KLMN... ostatnia powłoka /walencyjna/ posiada maksymalnie 8 elektronów max. liczba elektronów na powłoce 2n2 n-numer powłoki,
im powłoka jest bliżej do jądra,tym energia potrzebna na wybicie z niej elektronu jest większa,a elektron ma niewiele energii, im powłoka jest dalej od jądra,tym energia potrzebna na wybicie z niej elektronu jest mniejsza,a elektron ma wiele energii,
atom obojętny: liczba atomowa Z:liczba protonów=liczba elektronów
siła elektrostatyczna +protonów i -elektronów równoważona jest poprzez siłę odśrodkową,
Rodzaj Jednostka Tradycyjna Jednostka SI ekspozycja rentgen R Kolumb/kilogram C/kg dawka pochłonięta Rad rad Grej Gy równoważnik dawki Rem rem Sievert Sv aktywność Curie Ci Bekerel Bq

Czym jest Promieniowanie znaczenie w Słownik na P .