proroot co to znaczy
Co znaczy ProRoot MTA. Czym jest wilgoci * łatwy w klinicznym wykorzystaniu. * odporny na działanie.

Czy pomocne?

Definicja ProRoot MTA

Definicja z ang. ProRoot MTA, z niem. ProRoot MTA.

Co to znaczy: * jest niedrażniący
* nieporowaty i nie przepuszczający wilgoci
* łatwy w klinicznym wykorzystaniu.
* odporny na działanie płynów tkankowych
* nierozpuszczalny
* nie przepuszczający promieniowania rtg
* łatwy w wykorzystaniu klinicznym
Wykorzystanie ProRoot MTA:
* Apeksyfikacja.
ProRoot MTA jest doskonałym materiałem pobudzającym przyrost szczytu korzenia, umożliwiając częściowe albo całkowite zamknięcie otworu wierzchołkowego bez dodatkowych procedur leczniczych.
* Naprawa perforacji kanału korzeniowego.
Perforacje kanałów korzeniowych są najczęściej wynikiem błędów popełnianych w czasie leczenia.
I w takich sytuacjach ProRoot MTA jest ostatnią szansą.
* Naprawa częściowej resorpcji korzenia.
Wewnętrzna resorpcja korzenia jest regularnie wynikiem przewlekłego zapalenia miazgi. Leczenie polega na wyłuszczeniu miazgi, opracowaniu kanału i zamknięciu defektu dzięki ProRoot MTA.
* Wypełnienie okolicy przywierzchołkowej kanału korzeniowego.
Szczelne wypełnienie szczytu kanału korzeniowego jest wymagane w takich sytuacjach endodontycznych, gdzie przewidujemy konieczność wykonania resekcji. ProRoot MTA ma wspaniałe właściwości wypełniające i pozwala na wyleczenie zmian okołowierzchołkowych.
* Przykrycie bezpośrednie miazgi.
Leczenie przyżyciowe miazgi może być wskazane w pewnych klinicznych przypadkach. Umiejscowienie ProRoot MTA w rejonie zranienia regularnie pozwala na wyleczenie i ochronę żywej miazgi bez przyszłego leczenia. 1. Naprawa w rejonie furkacji
2. Naprawa perforacji
3. Wypełnienie okolicy wierzchołkowej
4. Przykrycie bezpośrednie miazgi
5. Naprawa resorpcji
6. Apeksyfikacja

Czym jest ProRoot MTA znaczenie w Słownik na P .