proteza co to znaczy
Co znaczy Proteza. Czym jest 3 Podział 4 Jak Dbać O Protezę 5 Utrzymanie Protezy Pojęcie Protezy.

Czy pomocne?

Definicja Proteza

Definicja z ang. Denture, z niem. Prothese.

Co to znaczy: Lista treści
1 Pojęcie
1.1 Protezy Stomatologiczne
2 Zasięg
3 Podział
4 Jak Dbać O Protezę
5 Utrzymanie Protezy
Pojęcie
Protezy Stomatologiczne W ujęciu potocznym proteza to jest sztuczny twór uzupełniejący utraconą część narządu, ale nie stanowiący jedności biologicznej z organizmem żywym. O ile protezy innych części ciała na przykład: oka, ucha nie przejmują w żadnej części utraconych funkcji, o tyle wewnątrzustne protezy stomatologiczne odtwarzają zniszczone części zęba albo zębów i upośledzone funkcje j. ustnej (żucie, mowa, estetyka).
Protezy stomatologiczne są więc aparatami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Korzystając z synomimów możemy użyć takich określeń jak: proteza zębowa, dostawka protetyczna, uzupełnienie protetyczne, konstrukcja protetyczna. W ciągu ostatnich dziesięcioleci protetyka osiągnęła bardzo wysoki poziom. Nie może być on jednak usprawiedliwieniem dla zaniechania leczenia, a w konsekwencji usuwania zębów. Należy pamiętać, iż proteza jest i bez względu na postęp technologiczny pozostanie ciałem obcym w jamie ustnej.
Można się do niej przyzwyczaić, lecz nie wolno zapominać, iż należy ją czyścić jak swoje zęby. Wprawdzie nie boli, lecz regularnie niepoprawnie wykonana jest powodem zaburzeń czynnościowych prowadzących do zmian w przyzębiu i stawach skroniowo - żuchwowych. Jeszcze jedno, proteza nie jest wieczna i po pewnym czasie wymaga wymiany na nową.
Jeśli doszło do utraty zębów konieczne jest ich uzupełnienie. Każda nawet pojedyncza luka stwarza, gdyż zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Mają one tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, staje się "dłuższy", a to z biegiem czasu może doprowadzić do jego utraty.
Większe braki w uzębieniu regularnie są powodem patologicznego starcia pozostałych zębów, ich rozchwiania, a również schorzeń stawów skroniowo -żuchwowych. Dlatego, im wcześniej zostanie wykonana proteza, tym lepiej.
W zależności od istniejących warunków w jamie ustnej, służące są różne rodzaje uzupełnień protetycznych.
Rodzaje protez stomatologicznych
Pośród protez zębowych można wyróżnić dwie zasadnicze grupy:
* protezy stałe
* protezy ruchome Protezy stałe to są uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej dzięki cementów.Do protez stałych należą: wkłady koronowe i koronowo - korzeniowe, korony i mosty protetyczne.
Protezy ruchome to uzupełnienia wprowadzane do j. ustnej i wyjmowane z niej poprzez pacjenta. to są: protezy szkieletowe, protezy nakładowe, częściowe i całkowite protezy osiadające.
Zasięg
polecenie pacjentowi powiedzenia "aha",zatkania nosa i spróbowaniu wydmuchania powietrza poprzez nos,widoczna jest wówczas granica błony śluzowej ruchomej i nieruchomej,którą należy narysować ołówkiem anilinowym
prowadzimy zgłębnik wzdłuż stoku wyrostka zębodołowego aż wpadniemy w bruzdę pomiędzy guzem szczęki a wyrostkiem haczykowatym,
zasięg protezy wyznaczamy na I wizycie by wykonać łyżkę indywidualną,II wizycie by ją dopasować,ostatniej wizycie przy oddawaniu protez,
za długa-spadanie,odruch wymiotny,
za krótka-brak szczelności brzeżnej i przyssania czynnościowego,
Podział
Z racji Na Odtwarzany Region:
całkowite,
częściowe,

Z racji Na Oparcie:
śluzuwkowe (całkowite,przy bezzębiu),częściowe osiadające,
ozębnowe (stałe:korony,mosty,wkłady itd),
śluzuwkowo-ozębnowe (podparte,szkieletowe),


Z racji Na Czas Użytkowania:
krótkoczasowe (oczekiwanie na protezę stałą,leczenie stawu skroniowo-żuchwowego),
korony czasowe,
mosty czasowe,
szyny zgryzowe,
szyny chirurgiczne,
protezy natychmiastowe,
długoczasowe (uzupełnienia stałe,na sporo lat),Z racji Na Ruchomość:
stałe /podparcie ozębnowe/,
wkłady,
koronowe,
korzeniowe,
koronowo-korzeniowe,
korony,
mosty,
licówki,
precyzy
ruchome /tarcie,wklinowanie/,
płytowe,
szkieletowe,
nakładowe,
overdentures,
półruchome,
Fazy Wykonywania Protezy Całkowitej:
wizyta:
badanie pacjenta bezzębnego,
pobranie wycisku anatomicznego,
zaplanowanie zasięgu pola protetycznego,
przekazanie materiału do pracowni,
odlanie wycisku wg zasięgu,
ykonanie łyżki indywidualnej,
wizyta:
dopasowanie łyżki indywidualnej,
ykonanie wycisku czynnościowego,
przekazanie materiału do pracowni,
odlanie w pracowni wycisku,
wykonanie wzorników zwarciowych,
wizyta:
określenie zwarcia centralnego,
dobór zębów,
przekazanie materiału do pracowni,
rtykulacja modeli,
ustawienie zębów w protezie,
wymodelowanie płyty,
wizyta:
próba protezy,
przekazanie materiału do pracowni,
wymiana wosku na akryl,
opracowanie końcowe,
wizyta:
oddanie protezy,
wizyta:
korekcja protezy,
Sposób Gesiego
ustawianie zębów rozpoczyna się od siekaczy górnych przyśrodkowych
Uszczelnienie Pierwotne:
na wycisku czynnościowym
Uszczelnienie Wtórne:
zdrapywanie gipsu w rejonie podniebienia twardego i miękkiego
badanie paralelometryczna na modelu gipsowym,modelowanie szkieletu protezy
polerowanie:
miękka szczotka,krążki bawełniane
zasięg protezy
pełna adaptacja protez-użytkowanie bez udziału świadomości
koncepcja trzech stawów
szpara spoczynkowa 2-4mm
Jak Dbać O Protezę
W społeczeństwie gdzie rośnie średnia wieku obywateli coraz większy ich proc. nosi protezy lub wymaga takiego typu uzupełnień.
Utrzymanie protezy we właściwiej higienie jest istotne dla zdrowia, estetyki i zachowania neutralnego zapachu z ust. Nieczyszczone protezy są powodem stanów zapalnych i upośledzają smak.
Wyjmowana proteza zębowa zbudowana jest z akrylu albo połączenia akrylu z metalem.
Mikroporowata struktura akrylu może stanowić doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów, również tych chorobotwórczych.
Każda powierzchnia w jamie ustnej ( niezależnie sztuczna czy naturalna ) w sposób naturalny pokrywa się cienką warstwą glukoprotein w ciągu 30 min.
Warstwa ta , łącznie z resztkami pokarmowymi, bakteriami i grzybami tworzy tak zwany płytkę bakteryjną. Żywice methakrylowe z których wytwarzane są protezy, pomimo iż sprawiają wrażenie gładkich, takimi nie są. Pod mikroskopem pokazują kraterowatą naturę, co jest rezultatem polimeryzacji, inaczej mówiąc "mikrokratery" powstają w procesie utwardzania materiału protezy.
Miejsca te są idealnym siedliskiem dla grzybów i bakterii, które zasiedlając je upośledzają wygląd, smak i są powodem nieprzyjemnego zapachu.
Po pewnym czasie płytka bakteryjna ulega zwapnieniu , powstaje kamień, który łatwo ulega ciemnym przebarwieniom od tytoniu, kawy czy herbaty. W razie pacjentów niedbających o protezy, większa liczba organizmów chorobotwórczych może być
powodem różnych infekcji.
Protezy czyścimy dzięki środków mechanicznych ,chemicznych albo kombinacji tych dwojga. W najwyższym stopniu popularną sposobem jest użycie specjalnej szczotki, choć szczoteczki do zębów albo paznokci także służące. Osoby z upośledzoną sprawnością manualną ( na przykład:: z powodu wylewu czy amputacji) poradzą sobie szczotką kupioną w specjalistycznym sklepie. A gdy brak takowego, domowym metodą, ze szczotki do rąk i dwóch przyssawek można wykonać podobne urządzenie.
lecz uwaga! Chwila nieuwagi w czasie czyszczenia może zakończyć się upadkiem protezy na terakotę, co zwykle kończy się pęknięciem. Dlatego radzę czyścić protezę nad umywalką napełnioną w kilku centymetrach wodą. Chemiczne czyszczenie polega na zanurzeniu w płynach dezynfekcyjnych -kupnych albo robionych w domu.
Domowym środkiem może może być Clorox albo Domestos rozpuszczony z wodą w stosunku 1:10. Minusem środków domowych może być przebarwienie metalowych części protezy, (jeżeli proteza będzie zanurzona powyżej 10 min.) i zapach i smak.
Środki gotowe są pozbawione tych minusów, zanurzenie w takim płynie na 10 -20 min eliminuje 99% mikroorganizmów.
Nowinką na rynku środków do dezynfekcji protez jest wykorzystanie polimerów które przywierają do powierzchni protezy i poprzez kilka godz. uniemożliwiają bakteriom przylgnięcia do protezy ( podobną zasadę zastosowano w paście do zębów Colgate Total)
Podsumowanie:
brudne protezy stanowią problem estetyczny i zdrowotny dla osoby posługującej się nimi.
Tylko codzienne czyszczenie i wykorzystywanie środków dezynfekcyjnych pozwoli zachować protezy w czystości.
Co robić z protezami w nocy?
Przed pierwsze dwa tygodnie od wykonania protez dobrze je mieć stale w jamie ustnej (z wyjątkiem czasu higieny). Badania pokazują, iż nie używamy protez poprzez 8 godz.. (czas snu) co pozwala w naturalny sposób (przepływ śliny, ruchy języka) odpocząć śluzowce. Protezy na noc zanurzamy w wodzie.
Jak długo służą?
Nawet ((jeżeli nosisz protezy całkowite, istotne jest często 2 razy do roku odwiedzić dentystę (profilaktyka antynowotworowa). Z wiekiem w jamie ustnej zachodzą zmiany, kość pod śluzówką kurczy się i zanika. Proteza z biegiem czasu może wymagać podścielenia albo ponownego wykonania.</p>
Utrzymanie Protezy
wyważające na zewnątrz siły języka są równoważone poprzez działające do wewnątrz siły warg i języka,
siła przyssania czynnościowego /szczelne pobrzeże umożliwia wytworzenie podciśnienia/, pod płytą protezy panuje ciśnienie ujemne /-/,
stabilizacja - opór w stosunku do działania sił poziomych i rotacyjnych,
retencja - opór stawiany w czasie zdejmowania protez,
adhezja - przyciąganie między cząsteczkami różnych materiałów /przyleganie jednego materiału do drugiego:kropla wody między szklanymi płytkami/, wymagana jest odległość <30-40 milimikronów,
kohezja - spójność międzycząsteczkowa jednego materiału /zapewnia ciągłość cieczy:utrzymanie kształtu kropli wody/,
napięcie międzypowierzchniowe - przyciąganie dwóch elementów oddzielonych warstwą wody,
dokładne przyleganie - czynnik biologiczny,
szczelność brzeżna - czynnik biologiczny,
kontrola nerwowo-mięśniowa - czynnik biologiczny,wymaga adaptacji,
ciśnienie atmosferyczne - na zewnętrzną,wypolerowaną powierzchnię protezy działa siła 1013hPa,
siła ciążenia - dotyczy protezy dolnej,
liczba i jakość śliny,
gdyż siła utrzymania protezy zależy od działania mięśni twarzy,kształtowanie protezy powinno być wykonywane z uwzględnieniem czynności żucia.

Czym jest Proteza znaczenie w Słownik na P .