nakładowe protezy co to znaczy
Co znaczy Protezy Nakładowe. Czym jest implanty, koncepcja zastosowania korzeni została wymyślona.

Czy pomocne?

Definicja Protezy Nakładowe

Definicja z ang. Prostheses expenditures, z niem. Prothesen Ausgaben.

Co to znaczy: /overdentures/ protezy nakładane na same korzenie albo implanty, koncepcja zastosowania korzeni została wymyślona poprzez Ledgera w 1856r., a jednak dzisiaj zdecydowanie za rzadko bierze się pod uwagę pozostawienie korzeni zębów. w ciągu 4 lat zanik wyrostka zębodołowego wynosi 0,8mm a nie 5mm jak przy protezach całkowitych. w przyszłości łatwiej będzie utrzymać protezą na wyrostku albo wszczepić implant. przed wykonaniem protezy nakładowej należy wykonać zdjęcie pantomograficzne, zębowe i modele diagnostyczne pamiętając o przestrzeni dla przedmiotów retencyjnych. niewykorzystane korzenie należy zabezpieczyć pod protezą czapeczką metalową, amalgamatową albo cementem glassjonomerowym.
matryca najczęściej znajduje się w płycie protezy, patryca w korzeniu, może być jednak odwrotnie.
Zalety:
sposobność zastosowania korzeni zęba, które nie mogą być wykorzystane jako tradycyjne filary,
zachowanie wyrostka zębodołowego,
lepsze utrzymanie protezy,
dobry sukces estetyczny,
bardziej stabilna okluzja,
lepszy rozkład sił żucia,
szybsza adaptacja pacjenta,


sposobność ograniczenia płyty podniebiennej,
przenoszenie sił żucia poprzez ozębną na kość wyrostka zębodołowego,
Wady:
większy wydatek wykonania /leczenie kanałowe,przedmioty utrzymujące,implanty/,
konieczność wykonywania okresowej kontroli /stan przyzębia,wymiana przedmiotów/,
konieczność utrzymania prawidłowej higieny j. ustnej /zapalenie przyzębia/,
Rodzaje:
krótkoczasowe /natychmiastowe/ leczenie kanałowe,odcięcie korony,wycisk z protezą,dostawienie przedmiotów,
długoczaowe /definitywne/ po 6 miesiącach od usunięcia zęba /stabilizacja podłoża/,
ćwiczebne,
tymczasowe,
jeżeli obecne są przynajmniej cztery symetrycznie rozłożone korzenie /kły,przedtrzonowce/, można ograniczyć zasięg górnej płyty protezy na podniebieniu /odruch wymiotny/ albo w przedsionku /krótka warga/,
podatność błony śluzowej wynosi 0,8mm,
podatność włókien ozębnej wynosi 0,4mm,
,,przedmioty łączące:
korony teleskopowe /korona zewnętrzna i wewnętrzna/,
zaczepy kulkowe,
zespolenia kładkowe,
zatrzaski /metal-metal,metal-plastik ; kula,walec,stożek/,
magnesy /Dyna/ /magnetyzm polowy a więc bez prądów elektrycznych ; stop kobaltowo-palladowy /matryca/ stop kobaltowo-samarowy /patryca//,
płyta Danglasa,
mechanizmy utrzymujące:
Zest,
Anchor,
Bredent,
Rhein 83,
Dalbo Rotex,
Dalla Bona EDS,

Czym jest Protezy Nakładowe znaczenie w Słownik na P .