przygotowanie pacjenta co to znaczy
Co znaczy Przygotowanie Pacjenta W Ortodoncji. Czym jest 3.1 Poród 3.2 Karmienie 3.3 Ułożenie W.

Czy pomocne?

Definicja Przygotowanie Pacjenta W Ortodoncji

Definicja z ang. Preparing the Patient In Orthodontics, z niem. Vorbereitung des Patienten in der Kieferorthopädie.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wizyta
2 Określenie Planu Leczenia
3 Wywiad
3.1 Poród
3.2 Karmienie
3.3 Ułożenie W momencie Snu
3.4 Odżywianie
3.5 Moment Ząbkowania
3.6 Żucie
3.7 Oddychanie
3.8 Mowa
3.9 Przyzwyczajenia
3.10 Przebyte Choroby
3.11 Uwarunkowania Genetyczne
4 Wywiad i Badanie
5 Wizyty Kontrolne
6 Modele Diagnostyczne
7 Dokumentacja Radiologiczna
8 Dokumentacja Fotograficzna
Wizyta
wymagana jest odpowiednia motywacja ze strony pacjenta do podjęcia leczenia, wydatków leczenia, czasu trwania, wyglądu aparatu, występujących niedogodności, dlatego należy przedstawić pacjentowi pełny plan leczenia, pokazać zdjęcia pacjentów z wieloma rodzajami aparatów, pacjent powinien być poinformowany o trudnościach związanych z utrzymaniem prawidłowej higieny j. ustnej, konieczności wcześniejszego wyleczenia próchnicy, stanów zapalnych, usunięcia kamienia nazębnego i wypiaskowania zębów, doktor powinien także zapewnić pacjenta, iż ostateczną odpowiedź dotyczącą możliwości leczenia i czasu jego trwania przedstawi po dokonaniu szczegółowej analizy zebranych informacji,
Określenie Planu Leczenia
na podstawie wszystkich zebranych informacji doktor powinien dokonać analizy przypadku klinicznego i stwierdzić czy jego zdolności pozwalają na leczenie takiej wady i czy decyduje się na jej leczenie właśnie u tego pacjenta, gdyż zdarzają się przypadki trudne, operacyjne, wcześniej bezskutecznie albo nieumiejętnie leczone albo oczekiwania czy nastawienie pacjenta są nieodpowienie. w czasie ustalania planu leczenia doktor powinien dokonać wszelkich pomiarów i przeprowadzić analizę cefalometryczną. gotowy plan leczenia powinien zostać szczegółowo i zrozumiale omówiony z pacjentem i pisemnie zatwierdzony,
Wywiad
Poród
o czasie/wcześniak
siłami natury/cesarskie cięcie
Karmienie
naturalnie 10 miesięcy - następuje wyrównanie wrodzonego tyłożuchwia wywołane ssaniem piersi,
sztucznie - tyłożuchwie nie ulega wyrównaniu, występuje hipotonia warg, zwężenie szczęk wywołane ssaniem smoczka,
Ułożenie W momencie Snu
płaskie na niewielkiej poduszce - występuje poprawny rozwój narządu żucia,
dorsalne - głowa mocno odchylona, przesuwanie żuchwy i języka do tyłu, utrudniony doprzedni przyrost żuchwy, powstają wady dotylne, dolna warga wsuwa się pod górny wał dziąsłowy, usta otwarte,
wentralne na wysokiej poduszce - utrudniony doprzedni przyrost żuchwy, występują wady doprzednie,
Odżywianie
pokarmy miękkie - szczęka i żuchwa pozbawione są naturalnych bodźców wzrostowych, powstają zwężenia, stłoczenia, zaleganie pokarmów, osadów, próchnica, zapalenie błony śluzowej j. ustnej, przedwczesna utrata zębów mlecznych,
pokarmy twarde - występują naturalne bodźce wzrostowe, następuje ścieranie zębów,
pokarmy mieszane,
Moment Ząbkowania
poprawny,
opóźniony,
Żucie
chętnie /jednostronne, obustronne/,
niechętnie /jednostronne, obustronne/,
Oddychanie
poprzez nos - poprawnie,

poprzez usta - brak impulsów dla mięśni okrężnych ust i dysharmonia działania języka, warg, policzków; język opada ze sklepienia podniebienia, zahamowanie poprzecznego wzrostu podstawy szczęki, wąskie i wysokie podniebienie, tyłozgryz, tyłożuchwie, wychylenie siekaczy górnych, zgryz krzyżowy boczny, charakterystyczny słowo twarzy - FACIES ADENOIDEA nawykowe - jako dysfunkcja nabyta /80%/,
uwarunkowane organicznie - konstytucjonalne /20%/ na przykład: skrzywienie przegrody nosa, ciała obce w obrębie dróg, konsekwencje urazów, Mowa
poprawna,
niepoprawna - seplenienie, utrudnienia wymowy,
niepoprawna robota języka,
brak leczenia logopedycznego,
w trakcie leczenia logopedycznego,
Przyzwyczajenia
smoczek, ssanie palca, podciąganie wargi,
Przebyte Choroby
odra, ospa, różyczka, świnka,
Uwarunkowania Genetyczne
wady rodzinne,
Wywiad i Badanie
ogólny stan zdrowia pacjenta, badanie stomatologiczne, konieczne jest wyleczenie próchnicy, usuwanie kamienia nazębnego /skaling/ i osadu nazębnego /piaskowanie/, doprowadzenie higieny do dobrego poziomu, by w momencie niesprzyjających warunków

poprzez cały czas leczenia, nie doprowadzić do sytuacji, gdzie zęby będą ustawione poprawnie, lecz wymagały będą leczenia zachowawczego albo endodontycznego niszczącego powierzchnie styczne, zmniejszając tym samym trwałość leczenia, istotne jest stwierdzenie pęknięć szkliwa, przebarwień zęba, odłamania korony,
zaburzenia genetyczne: przodozgryz, nadzgryz, zgryz głęboki całkowity, wybrane tyłozgryzy, protruzja dwuszczękowa, szkieletowy zgryz otwarty, nadliczbowość, niedoliczbowość, diastema, mikrodoncja, makrodoncja.
zagrożenia dotyczące okresu płodowego i niemowlęcego,

moment wyrzynania zębów mlecznych i stałych, układanie do snu, w czasie karmienia naturalnego/sztucznego, czas trwania karmienia, konsystencja pokarmu, tor oddychania, sposób połykania,
poprawna wymowa, robota języka,
niepoprawne nawyki: ssanie smoczka, palców, elementów, warg, języka, obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami, podpieranie żuchwy,
ustalenie ruchów żuchwy:
jeśli tor ruchu jest zaburzony w fazie zamykania i otwierania ust /żuchwa przemieszcza się na boki/, występują zaburzenia w układzie mięśniowo-stawowym,

jeśli tor ruchu jest zaburzony w fazie końcowej, w momencie pierwszego kontaktu zębów, występują
niepoprawne warunki zgryzowe,
badanie płaszczyzn:
pole biometryczne,symetria,
badanie funkcji,wielkości,zakresu ruchomości języka:
głoski syczące s,z,sz,cz,
głoski dźwięczne n,
głoski bezdźwięczne p,t,
Wizyty Kontrolne
pacjent musi mieć sposobność stawiania się na wizyty co ok. 4 tygodnie, gdyż pozostawienie aparatu bez kontroli może wywołać niepożądane przemieszczenia zębów, dlatego należy poinformować pacjenta o odpowiednim planowaniu wyjazdów,
Modele Diagnostyczne
powinny być używane w czasie każdej wizyty,
Dokumentacja Radiologiczna
zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie cefalometryczne, stwierdzenie obecności albo braku zawiązków wszystkich zębów, zębów niepoprawnych, nadliczbowych, zmian okołowierzchołkowych, zębów niepoprawnie przeleczonych kanałowo, wykonanie analizy cefalometrycznej,
Dokumentacja Fotograficzna
zdjęcie em face, zdjęcie z profilu, zęby w szczęce, zęby w żuchwie, zwarcie nawykowe, komputerowa
badanie zdjęć twarzy,

Czym jest Przygotowanie Pacjenta W znaczenie w Słownik na P .