ropień podjęzykowy co to znaczy
Co znaczy Ropień Podjęzykowy. Czym jest których korzenie znajdują się powyżej przyczepu mięsnia.

Czy pomocne?

Definicja Ropień Podjęzykowy

Definicja z ang. sublingual abscess, z niem. sublingual Abszess.

Co to znaczy: /abscessus sublingualis/ powodem jego powstawania są zęby, których korzenie znajdują się powyżej przyczepu mięsnia żuchwowo-gnykowego /siekacze,kły,przedtrzonowce,I trzonowce żuchwy/:1-6 ,zapalenie ślinianki podjęzykowej, podżuchwowej, zakażone rany, złamanie żuchwy.
symptomy:
ból dna j. ustnej,
utrudnione połykanie,oddychanie,
podwyższenie temperatury,
obrzęk okolicy podbródkowej,
zwiększenie węzłów chłonnych,
leczenie:
nacięcie ropnia w znieczuleniu przewodowym i nasiękowym między trzonem żuchwy a fałdem podjęzykowym,opróżnienie ropnia,założenie drenu,

Czym jest Ropień Podjęzykowy znaczenie w Słownik na R .