tkanek regeneracja sterowana co to znaczy
Co znaczy Sterowana Regeneracja Tkanek. Czym jest Kości GTR/Guided Tissue Regeneration/Sterowana.

Czy pomocne?

Definicja Sterowana Regeneracja Tkanek

Definicja z ang. Guided Tissue Regeneration, z niem. Gesteuerten Geweberegeneration.

Co to znaczy: SRT/Sterowana Regeneracja Tkanek
SRK/Sterowana Regeneracja Kości
GTR/Guided Tissue Regeneration/Sterowana Regeneracja Tkanek
GBR/Guided Bone Regeneration/Sterowana Regeneracja Kości
choroby przyzębia doprowadzają do nieodwracalnej utraty tkanek /dziąsła,więzadeł,wyrostka/. po ustąpieniu objawów pozostają kieszonki przyzębne i ubytki kostne. gingiwektomia, operacje płatowe,dowierzchołkowe przesunięcie płata umożliwiają usuwanie ściany dziąsłowej albo nawet kostnej lecz nie odtwarzają zniszczonej kości. w ozębnej i kości powstaje tkanka łączna
sterowana regeneracja tkanek umożliwia odtworzenie wszystkich utraconych tkanek /cement korzeniowy,więzadło zębodołowe,ozębna,kość/. min. regenerację uzyskuje się poprzez skaling poddziąsłowy,kiretaż,operacje płatowe.wykonuje się ją przy kieszonkach o głębokości <5mm,jednak w najlepszym przypadku regeneracji ulegnie 1mm przyczepu łącznotkankowego.
pełna regeneracja tkanek przyzębia /SRT/ umożliwia odtworzenie wszystkich tkanek /cementu korzeniowego,ozębnej i kości wyrostka zębodołowego/.regeneracji ulega 1,6-3,5mm przyczepu łącznotkankowego.
celem SRT jest wytworzenie nowego przyczepu łącznotkankowego po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni korzenia.
nowy przyczep łącznotkankowy - ozębna została zniszczona,powstaje nowy cement w zaczepionymi włóknami kolagenowymi,
powtórny przyczep łącznotkankowy - ozębna nie została całkiem zniszczona /reimplantacja zęba/,nie powstaje nowy cement, Badanie Kontrolne:
zgłębnikowanie /głębokość kieszonek,poziom przyczepu łącznotkankowego,położenie brzegu dziąsła/,
zdjęcie rtg /stwierdzenie różnic objętości wyrostka zębodołowego przed i po zabiegu/,
ponowne otwarcie zoperowanej okolicy,
badanie histopatologiczne /najpewniejsze lecz wykonywane tylko na zwierzętach/,
Lista treści
1 Leczenie
1.1 Mechaniczne Błony Zaporowe
1.1.1 Nieresorbowalne
1.1.2 Resorbowalne
1.2 Białka Matrycy Szkliwnej
1.3 Siarczan Wapnia
2 System
Leczenie
Mechaniczne Błony Zaporowe
/matrix barrier/
Nieresorbowalne
mechaniczna błona politetrafluoroetylenowa /e-PTFE/ nie ulegająca resorpcji,zapobiegająca dowierzchołkowej migracji komórek nabłonka i tkanki łącznej dziąsła, /Gore-Tex,Millipore,Teflonowe,Koferdamowe,Tytanowe/,
Resorbowalne
naturalne /Bio-Gide,Bio-Mend,Tissue Guide/,
syntetyczne /Vicryl,Resolut,Guidor,Atrisorb,Celulozowe,Chitozonowe/,
w celu utrzymania stosuje się podparcie biomateriałami albo piny resorbowalne,błona powinna znajdować się w tkankach 6 tygodni lecz nie więcej niż 7.by zapewnić dostęp substancji odżywczych,jest półprzepuszczalna /otworki <100um/.
Białka Matrycy Szkliwnej
amelogeniny wykazują sukces błony biologicznej /Emdogain/,pobudzenie migracji i proliferacji komórek,pobierane są z okolicy otoczki Hertwiga zawiązków zębów młodych prosiąt,mrożone,suszone. w trakcie operacji płatowej,korzeń oczyszcza się,nanosi EDTA na 2min w celu usunięcia warstwy mazistej i odsłonięcia włókien kolagenowych.
Siarczan Wapnia
System
początek gojenia się ubytku po zatrzymaniu procesu zapalnego polega na stworzeniu fibrynowego skrzepu stanowiącego most między brzegami rany. skrzep jest stabilizowany poprzez fibronektynę,osteopontinę,sialoproteinę,laminę,które zawierając chemoatraktanty dla komórek progenitorowych zachowanych w wierzchołkowej części ozębnej,powodują dokoronową migrację tych komórek po powierzchni korzenia,adhezję do tej powierzchni i proliferację na niej.
z kolei z brzegu dziąsła w ciągu 24h po zabiegu zaczyna się dowierzchołkowa migracja i proliferacja komórek nabłonka,które odsuwają luźno przyczepiony skrzep fibrynowy od powierzchni korzenia uniemożliwiając dokoronową migrację komórek progenitorowych ozębnej /zablokowanie tworzenia nowego przyczepu łącznotkankowego/.
migracja komórek nabłonkowych dziąsła następuje szybciej niż migracja komórek progenitorowych ozębnej.
skaling i wygładzenie korzenia i jego wytrawienie kwasem cytrynowym powiększa siłę przylegania skrzepu fibrynowego.w ciągu kilku dni fibryna zostaje zastąpiona poprzez prostopadle ułożone włókna kolagenowe tworząc nowy przyczep łącznotkankowy.

Czym jest Sterowana Regeneracja Tkanek znaczenie w Słownik na S .