lunda strefy co to znaczy
Co znaczy Strefy Lunda. Czym jest ściśle związana z okostną i niewiele podatna na ucisk/, brzeżna.

Czy pomocne?

Definicja Strefy Lunda

Definicja z ang. zone Lunda, z niem. Zone Lunda.

Co to znaczy: strefy podatności błony śluzowej na ucisk:
włóknista /ściśle związana z okostną i niewiele podatna na ucisk/,
brzeżna - grzbiet wyrostka zębodołowego,
środkowa - okolica szwu podniebiennego podłużnego,
tłuszczowa - przednia część podniebienia /warstwę podśluzową stanowi tkanka tłuszczowa,jest bardziej podatna na ucisk/,
gruczołowa - tylnia część podniebienia /warstwę podśluzową stanowią gruczoły ślinowe,jest w najwyższym stopniu podatna na ucisk/,

Czym jest Strefy Lunda znaczenie w Słownik na S .