unieruchomienie co to znaczy
Co znaczy Unieruchomienie. Czym jest rozchwianego zęba, osiągane najczęściej przez szynowanie.

Czy pomocne?

Definicja Unieruchomienie

Definicja z ang. Immobilization, z niem. Immobilisierung.

Co to znaczy: /fixatio/ ustabilizowanie zwichniętego albo nadmiernie rozchwianego zęba, osiągane najczęściej przez szynowanie,

Czym jest Unieruchomienie znaczenie w Słownik na U .