ustalenie zwarcia centralnego co to znaczy
Co znaczy Ustalenie Zwarcia Centralnego. Czym jest ustaleniu położenia żuchwy względem szczęki.

Czy pomocne?

Definicja Ustalenie Zwarcia Centralnego

Definicja z ang. Determining Faults Central, z niem. Die Bestimmung Störungen Zentral.

Co to znaczy: Zwarcie Centryczne,Zwarcie Ekscentryczne
polega na ustaleniu położenia żuchwy względem szczęki,gdzie głowy żuchwy zajmują centralne położenie w dołkach stawowych,a przechodzenie z położenia spoczynkowego do zwarcia dzieje się przy jak najmniejszym udziale mięśni. określenie zwarcia należy dokonywać po rozprogramowaniu żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym a więc poleceniu pacjentowi wykonania ruchów we wszystkich kierunkach,
Sposób Konwencjonalna
/zastosowanie wzorników zwarciowych/,
polega na wyznaczeniu płaszczyzny protetycznej, wysokości zwarcia, centralnego położenia żuchwy, linii pomocniczych,
sprawdzenie przylegania wzorników zwarciowych na modelach roboczych, usuwanie ostrych brzegów,
kształtowanie wzornika górnego:
nadanie wypukłości wzornikowi górnemu tak, by tkanki okolicy podnosowej układały się na nim w sposób jak w najwyższym stopniu naturalny i estetyczny. powierzchnia wargowa górnego wału zwarciowego zostanie zastąpiona poprzez sztuczne zęby,
zarys górnej części policzków,
kształt rynienki podnosowej i bruzd nosowo-wargowych,
widoczność i podparcie czerwieni wargi górnej,
analizę rysów twarzy przeprowadza się z profilu i en face,
wyznaczenie płaszczyzny protetycznej:
wg niej zostaną ustawione brzegi sieczne i guzki zębów. w odcinku przednim powinna przebiegać równolegle do linii źrenic i wystawać 1-2mm u osób młodych spod swobodnie ułożonej wargi górnej a chować się 0,5mm pod wargą u osób starszych,w odcinku bocznym powinna przebiegać równolegle do linii Campera. do tego celu można wykorzystać dwie linijki, szpatułki albo klucze zwarciowe, sprawdzenia równoległości dokonuje się po obu stronach. jeżeli linia źrenic nie jest równoległa do wargi górnej,ważniejsza jest równoległość w stosunku do wargi górnej.
określenie wysokości zwarcia:
odległość pomiędzy punktami nasion i gnathion w zwarciu centrycznym.

Sposób Graficzna:
/rejestracja wewnątrzustna dzięki ćwieka centralnego/,

Czym jest Ustalenie Zwarcia Centralnego znaczenie w Słownik na U .