współczynnik co to znaczy
Co znaczy Współczynnik C. Czym jest materiału, najmniej korzystna wartość występuje w ubytkach.

Czy pomocne?

Definicja Współczynnik C

Definicja z ang. factor C, z niem. Faktor C.

Co to znaczy: współczynnik C=powierzchnia związana/powierzchnia wolna materiału,
najmniej korzystna wartość występuje w ubytkach kompletnie otoczonych ścianami zęba /klasa I,V/,
by zmniejszyć jego wartość,materiał zakłada się niewielkimi porcjami kolejno przy każdej ścianie ubytku,

Czym jest Współczynnik C znaczenie w Słownik na W .