anatomiczny wyck co to znaczy
Co znaczy Wycisk Anatomiczny. Czym jest stan tkanek miękkich, na jego podstawie wykonuje się.

Czy pomocne?

Definicja Wycisk Anatomiczny

Definicja z ang. Anatomical impression, z niem. Anatomische Eindruck.

Co to znaczy: odtwarzający jamę ustną w momencie spoczynku i przypadkowy stan tkanek miękkich, na jego podstawie wykonuje się gipsowy schemat diagnostyczny, a do jego pobrania wykorzystuje się łyżki standardowe i masy alginatowe, elastomery, gips, masy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe, wyciski anatomiczne nie odtwarzają granicy przyszłej protezy ani kształtu jej pobrzeża, przy znacznej różnicy w podatności tkanek na ucisk stosuje się masy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe albo silikonowe light body,
Zasięg
górna łyżka musi objąć guzy szczęki i wyrostek haczykowaty,
dolna łyżka musi objąć tylną granicę trójkąta zatrzonowcowego, przed pobraniem wycisku pacjent powinien przepłukać jamę ustną w celu usunięcia warstwy śluzu,
u pacjentów z wyraźnie zaznaczonymi guzami szczęki albo kolbowatymi wyrostkami, masę zakłada się najpierw w te okolice palcem, a następnie wykonuje wycisk,
wycisk szczęki powinien pokazywać zasięg przedsionka w rejonie warg i policzków, wędzidełko wargi górnej, grzbiet wyrostka zębodołowego aż do guza szczęki, szew podniebienny, fałdy podniebienne, brodawka przysieczna,
wycisk żuchwy powinien pokazywać zasięg przedsionka w rejonie warg i policzków, wędzidełko wargi dolnej, grzbiet wyrostka zębodołowego aż do guza żuchwy, przestrzeń pozażuchwowa, mięsień żuchwowo-gnykowy,
Wykonanie
pobierając wycisk anatomiczny pod protezę całkowitą należy wybrać łyżki do bezzębia, nakleić plastry zwiększające przyczepność, przygtować masę, po pobraniu i przepłukaniu wycisku zaznaczyć linię A-H ołówkiem kopiowym albo zaznaczyć ją przed pobraniem wycisku w jamie ustnej pacjenta, poprzez co zostanie dokładnie odbita, należy również zaznaczyć miejsca odciążeń, następnie zamknąć w szczelnym woreczku z wilgotną ligniną,

Czym jest Wycisk Anatomiczny znaczenie w Słownik na W .