wytrawianie co to znaczy
Co znaczy Wytrawianie. Czym jest zmienia strukturę powierzchniową szkliwa zwiększając jej.

Czy pomocne?

Definicja Wytrawianie

Definicja z ang. Etching, z niem. Ätzen.

Co to znaczy: /etching/ technikę opracował w 1955r. Buonocore. kwas zmienia strukturę powierzchniową szkliwa zwiększając jej powierzchnię umożliwiając połączenie materiałów kompozytowych w sposób chemo-mechaniczny. zewnętrzna część hydroksyapatytu rozpuszcza się inaczej niż część środkowa. Lista treści
1 Wzory Wytrawiania
1.1 Typ I
1.2 Typ II
1.3 Typ III
2 Konsekwencje Uboczne
Wzory Wytrawiania
zależą od kierunku działania kwasu na pryzmaty szkliwa i krystalizacji hydroksyapatytów. wszystkie trzy wzory mogą występować na wytrawianej powierzchni szkliwa.
Typ I
/korzystny/ kwas działa równolegle do osi pryzmatu,rozpuszczone zostaje centrum pryzmatu /kształt plastra miodu,dziurki od klucza/,
Typ II
/korzystny/ kwas działa prostopadle do osi pryzmatu,rozpuszczone zostaje otoczenie pryzmatu /kształt szyszek,włókien/,
Typ III
/negatywny/ wytrawione szkliwo ma nierównomierną strukturę /nierównomierny wzór wytrawiania/, powstaje przy wytrawianiu szkliwa apryzmatycznego /zęby mleczne,1/3 przydziąsłowa powierzchnia w zębach stałych,szkliwo bogate we fluor,nieoczyszczone powierzchnie/,20-220um,retencja jest słaba,
dlatego także,w celu usunięcia nierównomiernie wytrawionego szkliwa /30um/,należy usunąć wszystkie organiczne i nieorganiczne osady dzięki pasty i gumki w kształcie kielicha a następnie powierzchniową warstwę szkliwa diamentem drobnoziarnistym.brzeg szkliwa należy ściąć 0,5-1,0 mm na kształt łuku.ścięcia nie wykonuje się w zębinie,cemencie ani najczęściej na powierzchni żującej/.powierzchnia ubytku pokrywa się wówczas płynem z kanalików zębinowych który zostaje usunięty pod wpływem wytrawiania.
37% kwas ortofosforowy /H3PO4/w formie płynu albo żelu zabarwionych na kolor niebieski. mniejsze stężenie skutkuje uwalnianie trudno rozpuszczalnych w wodzie soli wapnia,wyższe zbyt sporą utratę szkliwa. czas wytrawiania powinien wynosić 60 sekund. działanie kwasu dłuższe niż 120 sekund skutkuje wyrównanie powierzchni. w czasie wytrawiania powstają związki mineralne /raczej fosforany wapnia/ które razem z kwasem należy wypłukać 20sekund /roztwór wodny/,60sekund /żel/,z racji na osadzanie się w zagłębieniach szkliwa włókien wiskozowych. w razie zanieczyszczenia zęba śliną albo krwią przy niestosowaniu koferdamu należy wytrawić powierzchnię poprzez 5-10 sekund. stopień demineralizacji zależy od pH kwasu i czasu wytrawiania. większa zawartość substancji nieorganicznej->bardziej przewidywalne tworzenie połączeń.uzdatniacze/conditioners są kwasami słabszymi od wytrawiaczy.nawilżacze/primers tworzą wilgotną warstwę wnikającą do wytrawionych kanalików zębinowych i umożliwiającą połączenie z żywicą.
wytrawianie szkliwa - kwasy powodują rozpuszczanie substancji pryzmatycznej i międzypryzmatycznej tworząc nieregularności,do których wpływa żywica i po polimeryzacji tworzy mechaniczne zablokowanie /interlocking/,nie powinno trwać dłużej niż 10sekund,
wytrawianie zębiny - kwasy powodują rozpuszczanie warstwy mazistej,zębiny kanalikowej i międzykanalikowej,odsłonięcie włókien kolagenowych i umożliwiają przenikanie monomerów żywicy tworzących warstwę hybrydową. większa zawartość substancji organicznej->mniej przewidywalne tworzenie połączeń,nie powinno trwać dłużej niż 10sekund,
wytrawianie cementu nie jest potrzebne gdyż ma inną strukturę, twardość,nie występuje adhezja między kompozytem a cementem (stad metoda kanapkowa w przyszyjkowych na ,ew.sam glass-jonomer w ubytkach klinowych)
zmiany zachodzące w szkliwie sięgają na głębokość 50 mikrometrów:
1)10um - całkowite rozpuszczenie zewnętrznej warstwy szkliwa,
2)20um - podstawowa struktura retencyjna,którą stanowi odsłonięta warstwa szkkliwa,w niej pozostaje największa liczba żywicy i po polimeryzacji tworzy mechaniczne zblokowania (interlocking),by spełniać funkcję retencyjną powinna mieć strukturę plastra miodu albo szyszki,
3)20um - najgłębiej położona warstwa,ulega nieznaczynym zmianom pod wpływem kwasu, jest bardziej porowata niż szkliwo niewytrawione i może w nią wnikać materiał adhezyjny, poprzez co zwieksza się siła retencji wypełnienia,
struktury szkliwa powstające przy wytrawianiu:
-plaster miodu - gdy kwas działa pionowo do osi pryzmatu i rozpuszcza jego centralną część; pryzmaty są ułożone prostopadle do wytrawianej powierzchni,
-szyszki - gdy kwas działa prostopadle do osi pryzmatu i rozpuszcza jego brzeżne części; pryzmaty są ułożone pod kątem do wytrawianej powierzchni, faliście, spiralnie albo skośnie.
1)przemycie,
2)osuszenie,
3)nałożenie wytrawiacza na szkliwo,
4)odczekanie 20 sekund,
5)zebranie kwasu kuleczką waty,
6)przepłukanie sprayem wodnym na wałek ligniny,
7)płukanie poprzez 30 sekund,
Konsekwencje Uboczne
podatność na próchnicę powierzchni zęba wytrawianego nie pokrywanego kompozytem,regularnie zęba sąsiedniego,zwykle ślina doprowadza do remineralizacji przypadkowo wytrawionych powierzchni 10-20um,więc pozostaje jeszcze 10um,które należy wypolerować i poddać fluoryzacji.
uszkodzenie kwasem miazgi /przy niezałożeniu podkładu/,najpierw odsłonięte zostają kanaliki zębinowe,następnie miazgę uszkadza kwas i monomery resztkowe,

Czym jest Wytrawianie znaczenie w Słownik na W .