okołowierzchołkowych tkanek co to znaczy
Co znaczy Zapalenie Tkanek Okołowierzchołkowych. Czym jest jatrogenne /przegrzanie miazgi.

Czy pomocne?

Definicja Zapalenie Tkanek Okołowierzchołkowych

Definicja z ang. Inflammation of the apical, z niem. Die Entzündung der apikal.

Co to znaczy: powody:
głęboka próchnica,
rozległe wypełnienie,
błędy jatrogenne /przegrzanie miazgi, perforacja otworu wierzchołkowego, przepchnięcie materiału/,
reakcja uczuleniowa,
przebieg:
odczyn naczyniowy /rozszerzenie naczyń krwionośnych,przepełnienie krwią,przerwanie ciągłości,wydostawanie się przedmiotów upostaciowanych i osocza/,
gromadzenie się wysięku surowiczego w przestrzeni ozębnej /granulocyty obojętnochłonne/,
powstawanie wysięku ropnego /rozpad białek poprzez enzymy proteolityczne/,
przyrost ciśnienia i bólu,
pierwotne /bez zmian w kości/,
wtórne /resorpcja kości/,
ograniczone do okolicy okołowierzchołkowej /periodontitis apicalis circumscripta/,
rozlane /periodontitis apicalis diffusa/,
Lista treści
1 Ostre
1.1 Surowicze
1.2 Ropne
1.2.1 Ropień Okołowierzchołkowy
1.2.2 Ropień Podokostnowy
1.2.3 Ropień Podśluzówkowy
2 Przewlekłe
2.1 Włókniste
2.2 Ziarninowe
2.3 Ropne
3 Przewlekłe Zaostrzone
Ostre
/periodontitis acuta/ ból samoistny, wrażliwość na opukiwanie, wysadzanie zęba z zębodołu, brak zmian na zdjęciu rtg, ewentualnie poszerzenie szpary ozębnej /dilatatio spatii periodontii/ poprzez resorpcję cementu korzeniowego i blaszki kostnej zębodołu, węzły chłonne powiększone, miękkie, bolesne, czasami zaczerwienienie błony śluzowej w rejonie okołowierzchołkowej,
Surowicze
/periodontitis acuta serosa/ umiarkowany ból samoistny, zlokalizowany, z przerwami, wrażliwość na opukiwanie, wysadzanie zęba z zębodołu, brak zmian na zdjęciu rtg, ewentualnie poszerzenie szpary ozębnej /dilatatio spatii periodontii/ poprzez resorpcję cementu korzeniowego i blaszki kostnej zębodołu, węzły chłonne powiększone, miękkie, bolesne, czasami zaczerwienienie błony śluzowej w rejonie okołowierzchołkowej, wysięk surowiczy widoczny na sączkach w momencie leczenia endodontycznego, leczenie polega na przeprowadzeniu antyseptycznego leczenia kanałowego albo ekstrakcji zęba,
Ropne
/periodontitis acuta purulenta/ mocny ból samoistny, promieniujący, bez końca, pulsujący, nasilający się w pozycji leżącej (w nocy), wrażliwość na opukiwanie, wysadzanie zęba z zębodołu, ruchomość I*, II*, brak zmian na zdjęciu rtg, ewentualnie poszerzenie szpary ozębnej /dilatatio spatii periodontii/ poprzez resorpcję cementu korzeniowego i blaszki kostnej zębodołu, węzły chłonne powiększone, miękkie, bolesne, czasami zaczerwienienie błony śluzowej w rejonie okołowierzchołkowej, ciepło nasila ból, zimne łagodzi, wysięk ropny widoczny na sączkach w momencie leczenia endodontycznego, leczenie polega na przeprowadzeniu antyseptycznego leczenia kanałowego albo ekstrakcji zęba,
Ropień Okołowierzchołkowy
/abscessus periapicalis/ leczenie polega na przeprowadzeniu antybiotykoterapii i antyseptycznego leczenia kanałowego albo ekstrakcji zęba,
Ropień Podokostnowy
/abscessus subperiostalis/ ropa odwarstwia okostną powodując bardzo mocny ból, gdyż w zamkniętej przestrzeni wzrasta ciśnienie, występuje zwiększone OB, hiperleukocytoza, podwyższona temperatura ciała, w rzucie wierzchołka korzenia znajduje się bolesne wygórowanie, leczenie polega na przeprowadzeniu antybiotykoterapii i antyseptycznego leczenia kanałowego albo ekstrakcji zęba,
Ropień Podśluzówkowy
/abscessus submucosus/ powstaje z ropnia podokostnowego, gdzie ropa przebija okostną i gromadzi się w luźnej tkance łącznej pod błoną śluzową, dlatego symptomy bólowe znacznie słabną, okoliczne tkanki miękkie są obrzmiałe /wargi, policzki, okolica podoczodołowa/, występuje symptom chełbotania, węzły chłonne są powiększone, bolesne, występuje szczękościsk i żywa bolesność przy opukiwaniu. leczenie polega na przeprowadzeniu antybiotykoterapii i antyseptycznego leczenia kanałowego albo ekstrakcji zęba,
wysięk ropny najczęściej wydostaje się poprzez: jamę zęba>kość wyrostka>kieszonkę patologiczną,
Przewlekłe
/periodontitis chronica/
Włókniste
/periodontitis chronica fibrosa/ brak objawów bólowych, przebarwiona korona, występuje martwica albo zgorzel miazgi, węzły chłonne są powiększone, niebolesne, na zdjęciu rtg widoczne poszerzenie szpary ozębnej, hipercementoza, obwódka osteosklerotyczna, blizna okołowierzchołkowa, leczenie polega na przeprowadzeniu antyseptycznego leczenia kanałowego,
Ziarninowe
/periodontitis chronica granulosa/ brak objawów bólowych, przebarwiona korona, głęboka próchnica, rozległe wypełnienie, węzły chłonne są powiększone, niebolesne, występuje martwica albo zgorzel miazgi, na zdjęciu rtg widoczne przejaśnienie wokół korzenia oznaczające początkową resorpcję kości, wewnątrz zatarte ubeleczkowanie kości, słabo odgraniczone od otoczenia, leczenie polega na przeprowadzeniu antyseptycznego leczenia kanałowego albo ekstrakcji,
Torbiel Korzeniowa - rozchwianie I* albo II*, symptom Smrekera, na zdjęciu rtg widoczne przejaśnienie wokół korzenia oznaczające znaczną resorpcję kości, ostro odgraniczone od otoczenia,
Ropne
/periodontitis chronica purulenta/ obecność przetoki, brak objawów bólowych albo niewielkie wywołane zamknięciem światła przetoki, ból przy nagryzaniu, wysięk ropny z kanału korzeniowego, występuje martwica albo zgorzel miazgi, węzły chłonne są powiększone, niebolesne, na zdjęciu rtg widoczne przejaśnienie wokół korzenia oznaczające resorpcję kości, słabo odgraniczone od otoczenia,hipercementoza, następuje resorpcja zewnętrzna korzenia, leczenie polega na przeprowadzeniu antyseptycznego leczenia kanałowego albo ekstrakcji,
Przewlekłe Zaostrzone
występuje bardzo rzadko,dlatego większość chorób przyzębia przebiega bez zaostrzeń, poprzez co prawdopodobieństwo występowania utajonych ognisk zakażenia jest wysokie.
widoczne są wyraźne ubytki kości wyrostka zębodołowego,
wywołana reakcją organizmu na obecność drobnoustrojów próchnicotwórczych. 72h od ostatniego umycia zębów w dziąsłach brzeżnych znacznie powiększa się liczba leukocytów.
koenzym Q10 minimalizuje dolegliwości,łagodzi przebieg aż do usuwanie choroby.30-90mg na dzień w zależności od stopnia zaawansowania.sukces terapeutyczny widoczny jest po 2-3tyg. gdyż wchłanianie z przewodu pokarmowego zależy od obecności substancji micelizującej należy stosować tabletki zawierające lecytynę sojową albo cremophor.szczególnie skuteczne są tabletki do ssania działające bezpośrednio na tkanki miękkie.
koenzym Q10 pobudza układ immunologiczny,nasila fagocytozę, powiększa liczbę komórek NK,limfocytów T4 i T8,, powiększa produkcję przeciwciał IgG,wspomaga mechanizmy regeneracyjne.podawanie go w połączeniu z witaminą B6 ,, powiększa jego właściwości lecznicze.
zapalenie przyzębia skutkuje utratę przyczepu łącznotkankowego i zanik kości. przebieg ma charakter zaostrzeń i remisji. średnia utrata kości w powolnie przebiegającym zapaleniu przyzębia wynosi 0,05-0,1mm/rok a więc 1,5-3mm/30 lat.

Czym jest Zapalenie Tkanek znaczenie w Słownik na Z .