schullera zdjęcie co to znaczy
Co znaczy Zdjęcie Schullera. Czym jest równolegle do płaszczyzny strzałkowej środkowej głowy.

Czy pomocne?

Definicja Zdjęcie Schullera

Definicja z ang. Photo Schuller, z niem. Foto Schuller.

Co to znaczy: 1905r.,kaseta z filmem przylega do badanego stawu równolegle do płaszczyzny strzałkowej środkowej głowy. promień centralny biegnie w płaszczyźnie czołowej przechodzącej poprzez otwory słuchowe zewnętrzne i jest odchylony o 30* od płaszczyzny Campera w kierunku czaszki,cztery palce nad małżowiną uszną.
modyfikacje:
Higley - nachylenie promienia centralnego -8* w płaszczyźnie pionowej,
Lindblom - nachylenie promienia centralnego 15* w płaszczyźnie pionowej,15* w płaszczyźnie poziomej,
Richards - nachylenie promienia centralnego -25* w płaszczyźnie pionowej,12* w płaszczyźnie poziomej,
Palla - nachylenie promienia centralnego 22* w płaszczyźnie pionowej,10* w płaszczyźnie poziomej,
Stachniss,Kubein,Kruger - nachylenie promienia centralnego 15-25* w płaszczyźnie pionowej,10-20* w płaszczyźnie poziomej,
czytelność 70%-80% w zależności od budowy stawu /nachylenie osi głów stawowych,nachylenie stoków dołów stawowych/,
gdyż zdjęcie wykonuje się przed i po leczeniu,konieczne jest jego wykonanie w sposób powtarzalny /statywy Egliego,Weinberga,aparat rtg z torem wizyjnym/,

Czym jest Zdjęcie Schullera znaczenie w Słownik na Z .