wewnątrzustne zdjęcie co to znaczy
Co znaczy Zdjęcie Wewnątrzustne. Czym jest pl/katalog/PAM%20-%20Stomatologia/Radiologia/Seminarium.

Czy pomocne?

Definicja Zdjęcie Wewnątrzustne

Definicja z ang. Photo Intraoral, z niem. Foto intraorale.

Co to znaczy: This is the html version of the file http://scapula.pl/katalog/PAM%20-%20Stomatologia/Radiologia/Seminarium%204.ppt.
G o o g l e automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:uuC3GNCYKEwJ:scapula.pl/katalog/PAM%2520-%2520Stomatologia/Radiologia/Seminarium%25204.ppt+site:scapula.pl+filetype:ppt&hl=en&ct=clnk&cd=15&gl=us&client=firefox-a
Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej Seminarium 4 PODSTAWOWE TECHNIKI Służące DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH.
PRZYDATNOŚĆ, ZALETY, WADY.
Rodzaje zdjęć wewnątrzustnych * Zdjęcia zębowe
* Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
* Zdjęcia zgryzowe
Do wykonywania zdjęć zębowych stosujemy dwie techniki : * Metoda izometrii Cieszyńskiego
* Metoda kąta prostego (zwana techniką równoległą albo techniką długiego stożka)
Metoda IZOMETRII CIESZYŃSKIEGO Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe * Błonę RTG należy umieścić pomiędzy językiem a zębami na odpowiednim trzymadełku
* Promień centralny powinien przechodzić poprzez środek błony RTG
Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe * Obrazują na jednym zdjęciu korony zębów górnych i dolnych razem z grzbietem wyrostka zębodołowego
Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe Kluczowe wskazania:
* wykrywanie ubytków próchnicowych
* obserwacja rozwoju próchnicy
* ocena istniejących wypełnień
* ocena stanu przyzębia
Zdjęcia zgryzowe Wskazania * precyzyjne zlokalizowanie korzeni i zębów nadliczbowych, niewyrzniętych albo zatrzymanych (zatrzymane kły i trzecie zęby trzonowe)
* zlokalizowanie ciał obcych w szczękach i kamieni w przewodach ślinianek podjęzykowych i podżuchwowych
* obrazowanie i ocenianie ciągłości przedniej, przyśrodkowej i bocznej ściany zatoki szczękowej
* diagnostyka wskazań złamań szczęki i żuchwy
* określanie wymiaru przyśrodkowo-bocznego zmian chorobowych (na przykład torbiele, zapalenie szpiku, nowotwory złośliwe) i wykrywanie mechanizmów chorobowych w obrębie podniebienia albo dna j. ustnej
* pomoc przy badaniu pacjentów ze szczękościskiem, u których niemożliwe jest wykonanie zdjęć zębowych
Zdjęcia zgryzowe * Do wykonania tego zdjęcia stosuje się video o rozmiarach 5,8 cm x 7,6 cm, który umieszcza się między powierzchniami zgryzowymi zębów
Rodzaje zdjęć zgryzowych * zgryzowe szczęki pod kątem 45 °
* zgryzowe szczęki pod kątem 65 °
* zgryzowe boczne szczęki
* zgryzowe żuchwy pod kątem 45 °
* zgryzowe żuchwy pod kątem 90 °
* zgryzowe boczne żuchwy
Zdjęcia zgryzowe szczęki pod kątem 45 ° * Przy wykonywaniu zdjęcia zgryzowego szczęki pod kątem 45° pacjenta ustawiamy tak, by powierznia zgryzowa była równoległa do podłogi.
* Promień centralny kierujemy na czubek nosa pod kątem 45 °
Zdjęcia zgryzowe szczęki pod kątem 65 ° * Przy wykonywaniu zdjęcia pod kątem 65°, pacjenta ustawiamy tak samo, lecz wiązkę kierujemy pod kątem 65° na grzbiet kostny nosa poniżej punktu nasion
Zdjęcia zgryzowe boczne szczęki * Błonę RTG umieszczamy po badanej stronie
* Promień centralny kierujemy w nachyleniu pionowym +60° do punktu położonego 2 cm poniżej zewnętrznego kąta szpary powiekowej
Zdjęcia zgryzowe żuchwy pod kątem 45 ° * Przy wykonywaniu zdjęcia, pacjenta odchylamy do tyłu tak, by płaszczyzna zgryzu była o 45 ° ponad płaszczyzną poziomą
* Promień centralny kierujemy pod kątem
-10°tak, by przechodził poprzez czubek brody
Zdjęcia zgryzowe żuchwy pod kątem 90 ° * Pacjenta z głową odchyloną do tyłu, odchylamy lekko do tyłu tak, by linia łącząca skrzydełko nosa ze skrawkiem ucha przebiegała prawie prostopadle do podłogi
* Promień centralny kierujemy na dno j. ustnej, 3 cm poniżej czubka brody
Zdjęcia zgryzowe boczne żuchwy * Pacjenta ustawiamy tak samo jak w razie wykonywania zdjęcia żuchwy pod kątem 90°, a promień centralny kierujemy pod kątem prostym do środka błony RTG poprzez pkt. znajdujący się około 3 cm poniżej czubka brody i około 3 cm w bok od linii środkowej
Wady i zalety techniki kąta prostego Zalety zdjęć wykonanych
techniką kąta prostego sprawiają, iż powinna być ona uważana za technikę z wyboru do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych
Trudności spotykane w ustawianiu przy wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych * dolne trzecie trzonowce
* nudności i odruchy wymiotne
* leczenie endodontyczne
* bezzębny wyrostek zębodołowy
* dzieci
* osoby upośledzone

Czym jest Zdjęcie Wewnątrzustne znaczenie w Słownik na Z .