zębowe zdjęcie co to znaczy
Co znaczy Zdjęcie Zębowe. Czym jest przyzębia, urazy zębów i zębodołów, ocena korzeni zębów poprzez.

Czy pomocne?

Definicja Zdjęcie Zębowe

Definicja z ang. Photo Gear, z niem. Foto Gear.

Co to znaczy: Wskazania
zmiany okołowierzchołkowe,
ocena stanu tkanek przyzębia,
urazy zębów i zębodołów,
ocena korzeni zębów poprzez ekstrakcją,
leczenie endodontyczne,
ocena przed i pooperacyjna,
ocena implantów,
Ustawienie
badany ząb i video powinny do siebie przylegać,równolegle do siebie,
video powinien być ustawiony pionowo dla siekaczy i kłów,poziomo dla przedtrzonowców i trzonowców,
wiązka promieniowania powinna padać prostopadle w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
ustawienie powinno być powtarzalne,
Badanie
szczęka:
beleczki kostne układają się w trajektorie pionowe,
siekacze - jama nosowa,przegroda nosa,kolec nosowy przedni,małżowina nosowa dolna,szew pośrodkowy,otwór przysieczny,
kły - zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej /dno/ w kształcie odwróconej litery Y,
przedtrzonowce - zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej /dno/,
trzonowce - zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej /dno/,wyrostek dziobiasty żuchwy,kość jarzmowa,wyrostek rylcowaty,
zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej /dno/ może rzutować się na korzenie zębów gdyż może wchodzić między korzenie policzkowe i podniebienne zębów trzonowych. kieł jest położony naprzód od zatoki. połączenie z zatoką dotyczy najczęściej I zęba trzonowego.
żuchwa:
beleczki kostne układają się w trajektorie poziome,
siekacze - otwór językowy,wyniosłość bródkowa,
kły - przedtrzonowce - otwór bródkowy /I i II przedtrzonowiec/,
trzonowce - kanał żuchwy,kresa skośna zewnętrzna i wewnętrzna /II i III trzonowiec/,
uwidocznienie stosunku korzeni zębów względem zatoki szczękowej umożliwia zdjęcie zgryzowe boczne skośne,
powierzchnia wewnętrzna/językowa żuchwy widoczna jest na zdjęciu zgryzowym osiowym,
zatrzymane kły widoczne są na zdjęciu zgryzowym osiowym,

Czym jest Zdjęcie Zębowe znaczenie w Słownik na Z .