mleczne zęby co to znaczy
Co znaczy Zęby Mleczne. Czym jest rozmiar niższe korony,szersze w wymiarze przednio-tylnim.

Czy pomocne?

Definicja Zęby Mleczne

Definicja z ang. Deciduous teeth, z niem. Milchzähne.

Co to znaczy: kształt beczkowaty,
kolor biało-niebieski,biało-szary,
rozmiar niższe korony,szersze w wymiarze przednio-tylnim,
widoczne listewki szkliwne,
powierzchnie policzkowe i językowe zębów trzonowych są spłaszczone,
powierzchnie policzkowe i językowe zębów trzonowych są węższe w rejonie powierzchni żującej niż przy szyjkach zębów,
V /II zęby trzonowe mleczne/ są większe nież 7 /II zęby trzonowe stałe/
przewężenie w rejonie szyjek zębów jest większe,
pryzmaty szkliwa w rejonie szyjek zębów ustawione są w kierunku powierzchni żujących,
warstwa szkliwa i zębiny jest cieńsza,prócz centralnej części powierzchni żującej,
komora miazgi jest większa,rogi są wyraźniej wyróżnione,
korzenie są węższe i dłuższe,
rozstawienie korzeni w rejonie szyjek zęba jest większe,
średnica kanału korzeniowego jest większa,
stopień zmineralizowania na powierzchniach stycznych jest mniejszy,
szkliwo ma większe przestrzenie międzypryzmatyczne,
liczba linii Retziusa jest większa,
zębina ma większe przestrzenie międzykuliste i ziarnistości Thomesa,
kanaliki zębinowe mają większą średnicę,
zęby żuchwy wyrzynają się w poszczególnych grupach 3 miesiące wcześniej,
mechanizm wyrzynania występuje wcześniej u dziewczyn niż chłopców,
uzębienie mleczne złożona jest z 20 zębów: 2|1|2
2 siekacze,1 kieł,2 trzonowce
wyrzynanie zębów mlecznych,
moment pełnego uzębienia mlecznego,


moment poprzedzający wymianę uzębienia,
Cechy zgryzu wczesnego uzębienia mlecznego
– zgryz w uzębieniu mlecznym można ocenić dopiero po wyrznięciu mlecznych kłów i drugich mlecznych trzonowców.
1. Łuki zębowe mają kształt półkolisty
2. 20 zębów mlecznych:
- 4 siekacze
- 2 kły
- 4 trzonowce
3. Występują szpary między zębami mlecznymi.
4. Siekacze górne zachodzą na powierzchnie wargowe siekaczy dolnych i pokrywają 1/3 wysokości ich koron.
5. Linie pośrodkowe między górnymi i dolnymi zębami siecznymi pokrywają się z linią pośrodkową ciała
6. Linia za zębami trzonowymi mlecznymi jest linią prostą
7. płaszczyzna zgryzu ma przebieg płaski (brak krzywej Spee)
8. Zęby trzonowe górne przechwytują zęby trzonowe dolne (kontakt policzkowych guzków zębów dolnych z bruzdą miedzyguzkową zębów górnych)
9. Siekacze górne przyśrodkowe pokrywają siekacze dolne przyśrodkowe i 1/3 siekaczy bocznych
10. siekacze górne boczne zachodzą na pozostałą część siekaczy dolnych bocznych i przyśrodkową powierzchnię kłów dolnych
11. kieł górny pokrywa odśrodkową powierzchnię kła dolnego i część pierwszego trzonowca dolnego.
12. Pierwszy trzonowiec mleczny górny zachodzi na pozostałą część pierwszego trzonowca dolnego i przyśrodkową drugiego trzonowca dolnego.
13. Drugi trzonowiec górny pokrywa drugi trzonowiec dolny.
Wskazania do usuwania zębów mlecznych
Zęby ze zgorzelą miazgi
Zęby powodujące ostre zapalenie ozębnej, okostnej i kości
Zęby z torbielami okołowierzchołkowymi
Zęby które w efekcie urazu zostały przemieszczone, zwichnięte albo złamane i nie kwalifikują się do leczenia ortopedycznego i zęby wtłoczone (bliski kontakt z zawiązkiem może utrudnić jego wyrżnięcie)
Zęby wrodzone - noworodkowe
Względy ortodontyczne - w razie zaburzeń w wyrzynaniu zębów stałych

Czym jest Zęby Mleczne znaczenie w Słownik na Z .